Člověk v tísni a „etické“ úvěry s úrokem dvaasedmdesát procent

Petr Woff

Přední česká nezisková organizace nepřímo podporuje reklamní kampaň firmy Provident Financial.

Organizace Člověk v tísni dříve hodnotila nebankovní firmy, které někdy bývají označovány za lichvářské, Indexem predátorského úvěrování. Šelma požírající slabší živočichy je brutálním přirovnáním, ani lichvář přece nechce věřitele okamžitě zahubit, nýbrž dlouhodobě cizopasit na jeho existenci. Byl by přiléhavější Index parazitického úvěrování? V roce 2011 byla analýza opravdu přejmenována, respektive obrácena vzhůru nohama. Drsné přirovnání bylo nahrazeno vznešeným adjektivem: vznikl Index etického úvěrování.

„Po Providentu a Cofidisu také firmy Cetelem a Home Credit zásadně změnily uplatňování rozhodčí doložky. Rozhodčí řízení jsme považovali od počátku za klíčový problém,“ vysvětluje Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. Zákeřnost tedy nespatřuje primárně v samotném vztahu mezi úvěrovou firmou a dlužníkem, nýbrž v neveřejném mimosoudním řešení případného sporu. V letech 2011 a 2012 byla nejpříznivěji ohodnocena firma Provident Financial, která za úrok 72,51 % půjčí hotovost prakticky komukoli.

Včera parazit, dnes vzor etiky

Titulům „predátorská jednička“ a „mistr parazitů“ pozitivní marketingový náboj schází, zato „1. místo v Indexu etického úvěrování organizace Člověk v tísni“ zní obdivuhodně. Provident Financial proto na svých webových stránkách, ve videospotech i na billboardech vystavuje na odiv, že je vzorem etiky podle neziskové organizace, jež humanitárními projekty získala významný sociální a symbolický kapitál.

Libozvučné doporučení může být důvěryhodné pro chudou rodinu, která nutně potřebuje například 10 000 korun na nový bojler. Od firmy Provident Financial dostane peníze na bankovní účet do 13 dnů, anebo „na ruku do 48 hodin od obchodního zástupce“. V prvním případě musí vrátit celkem 12 554 koruny, ve druhém případě 17 251 korunu.

Daniel Hůle považuje reklamní kampaň za „dobrou protihodnotu“, neboť prosazené změny vnímá jako skutečně etické. „Spolu s Cofidisem jde o jedinou velkou nebankovní společnost, která se vzdala rozhodčí doložky, byť ji k tomu žádný zákon nenutí. Provident má rovněž krátké a srozumitelné smluvní podmínky,“ uvádí Daniel Hůle. Šampion žebříčku navíc neuplatňuje sankce, nepředává spory externím advokátům a za posledních pět let neposlal na žádného klienta exekutora. „V případě vymáhání pohledávky dlužník při nalézacím řízení zaplatí jen dluh a soudní poplatek,“ říká Hůle.

Pomoc místo spekulace

Jak komentují marketingovou symbiózu mezi renomovanou „neziskovkou“ a úvěrovou firmou představitelé sdružení, jež hájí práva spotřebitelů? „Klienti Providentu nepotřebují žádné potvrzení o příjmech, jen občanku, trvalé bydliště a ani to není důležité, můžete nahlásit klidně i adresu kamaráda. Peníze většinou dostanou ještě ten samý den, co si o ně zavolají,“ říká Marcela Reichelová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. „Nemyslím si, že tyto nebankovní společnosti mají nějaký přínos pro společnost — přínos mají snad jen do vlastní kapsy,“ uzavírá Reichelová.

Obhájci post-predátorského indexu oceňují, že úvěrové firmy upouštějí od takových zhůvěřilostí, jako býval smluvně ukotvený „trvale udržitelný dluh“. „Rozhodně nejde o druh podnikání, který by měl být považován automaticky za neetický. Spotřebitelské úvěry jsou běžným jevem v České republice i ostatních evropských státech,“ uvedla Gerta Mazalová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů — Asociace.

I někteří zastánci prominentní „neziskovky“ však idealistickou imaginací dospěli k vizi, ve které je chudý člověk kořistnické tísně zcela zbaven, neboť jsou postradatelné firmy, které pouze chtějí maximalizovat svoji finanční převahu. „Citelně schází cílená a kvalitní sociální práce, včetně možnosti sociálních úvěrů doprovázených poradenstvím, které na rozdíl od standardních komerčních nabídek soustředěných na zisk směřují k sociální inkluzi,“ připouští David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni, o.p.s.

  Diskuse
  June 3, 2013 v 14.43
  Děkujeme autorovi za komentář a doplňuji původní odpovědi Daniela Hůleho k celému konceptu kampaně
  PW: Kdy a proč jste žebříček přejmenovali z Indexu predátorského úvěrování na Index etického úvěrování? Respektive, v čem je PF etická firma a jaký má smysl, aby jí neziskovka respektovaná pro svou dobročinnost de facto (v důsledku) pomáhala s reklamní kampaní?

  DH: Index jsme přejmenovali v prosinci 2011, poté, kdy po Providentu a Cofidisu zasádně změnily uplatňování rozhodčí doložky firmy Cetelem a Home credit. Rozhodčí řízení jsme považovali od počátku za klíčový problém. Rozhodčí doložku nadále v nezměněné podobě si ponechal Essox a Proficredit. Proficredit, již nuceně opustil ČLFA a Essox přestal nabízet hotovostní úvěry. I v ostatních parametrech se společnosti významně sjednotily. Omezily sankce, zrušily úpravu úroků z prodlení, atd. Se změnou jsme zároveň Index rozšířili o 4 klíčové parametry zaměřené především na oblast vymáhání, čímž se Index zásadně proměnil.
  Základním principem nástroje jako je Index predátorského úvěrování a nově Index etického úvěrování je tlak na reputaci hodnocených společností. Indexy jsme vždy designovali s cílem, aby společnosti ve zvolených oblastech učinily změnu, jelikož snahy o změnu legislativy byly takřka vždy neúspěšné. Po téměř 4 letech přitom došlo u těchto společností k poměrně zásadním změnám. Tedy to, že se budou úspěšné společnosti „chlubit“ svým umístěním je přirozeným důsledkem. Provident například po společných jednáních zrušil rozhodčí doložku, což je pro mě dobrá protihodnota tomu, že naše jméno používají v mediálních kampaních…
  A v čem je PF etickou firmou?
  a) spolu s Cofidisem jde o jedinou velkou nebankovní společnost, která se vzdala rozhodčí doložky, byť ji k tomu žádný zákon nenutí
  b) Provident má krátké a srozumitelné smluvní podmínky
  c) Provident nepoužívá žádné sankce, což je skutečný unikát
  d) Provident se zavázal, že nebude žádnou pohledávku vymáhat prostřednictvím advokátní kanceláře, takže i v případě vymáhání pohledávky dlužník v nalézacím řízení zaplatí jen dluh a soudní poplatek
  e) Za posledních 5 let nevymáhal PF ani jednu pohledávku exekučně.
  Schválně zkuste objevit jediný případ, který by toto tvrzení vyvracel. Naši pracovníci pracovali za poslední roky s přibližně 10 tisíci nejchudšími lidmi. Většina z nich má úvěr u Providentu a pouze ve 2 případech se objevily komplikace. Exekuce však ani jedna…

  Když byste se dostal u Providentu do prodlení třeba i 5 let, tak nezaplatíte nic navíc než je jistina a úrok…


  PW: Hledal jsem na webu PF vzorovou smlouvu, byla zde: http://www.provident.cz/downloads/view/365 Stejně jako některé další stránky, i tato byla ale smazána poté, co jsem oslovil PF s otázkami. Ve smlouvě bylo uvedeno RPSN 50 - 71 %, úroková sazba 19 - 20 %, koeficient navýšení chyběl, stejně jako modelový příklad, kolik přesně tedy člověk nakonec zaplatí za půjčku např. 10 000 Kč, pokud bude splácet včas. Jak to v tomhle ohledu u PF podle Vašich analýz chodí? Kolik tedy člověk nakonec zaplatí "navrch" nad půjčených například 10 000 Kč?

  DH: To mě překvapuje s tou smlouvou. Každopádně jsem ji našel zde: (http://www.provident.cz/pujcka-provident/pujcka-s-prehlednou-smlouvou/~/media/222368CF6B554298A130CEA05A6C545C.ashx) a je stejná s jakou jsme pracovali při posledním Indexu etického úvěrování.
  Nerozumím ani tomu co myslíte koeficientem navýšení? Hned na úvodní stránce Providentu máte kalkulačku, kde si vyberete výši půjčky, délku splatnosti a pak, což je u Providentu zásadní, hotovostní či bezhotovostní inkaso. Předvybrané je přitom hotovostní inkaso, což jsme po nich požadovali. Každopádně u bezhotovostního inkasa u půjčky 10 tisíc, se splatností 45 týdnů zaplatí dlužník celkem 12554 Kč, tedy celkem o 2554 navíc. RPSN zároveň výrazně navyšují týdenní splátky oproti standardním měsíčním. Týdenní splátky ale na druhou stranu představují pro lidi, kteří jsou na tom finančně hůře výraznou výhodu. U hotovostního inkasa to je samozřejmě víc, ale to je dost specifický a unikátní model. Nicméně jen pro informaci, při výpočtu našeho indexu započítáváme cenu u hotovostního inkasa, což Provident zásadně znevýhodňuje.

  PW: Je pravda, jak mi napsal tiskový mluvčí PF, že "v případě, že se zákazník dostane do objektivních potíží se splácením (např. kvůli ztrátě zaměstnání nebo kvůli nemoci), neúčtujeme žádné penále ani úrok z prodlení, ale klientovi nabídneme možnost individuálního splátkového kalendáře, který mu bude vyhovovat; (...) dluh klientů v prodlení nijak nenavyšujeme a tím nezhoršujeme jejich situaci; (...) za posledních šest let jsme také neprovedli žádnou exekuci našeho klienta."?

  DH: Tak to vyplývá i ze smluvních podmínek, které doporučuji k přečtení a pak zkuste najít úvěrové podmínky některé banky či jiné nebankovní společnosti. Vyjádření tiskového mluvčího není úplně přesné. Provident nemá žádné penále, bez ohledu na to, z jakého důvodu se klient dostane do prodlení. I to je důvod proč jsou značně flexibilní v domluvě splátkových kalendářů. Jinak můžu potvrdit vše na co se ptáte v citacích, což už jsem ostatně zmínil i výše. Provident zásadně nevymáhá dluhy exekučně, jsou flexibilní.

  Obecně je důležité si uvědomit, že půjčování peněz je specifický typ byznysu, který se pojí s větším či menším rizikem, že pohledávku se nepodaří získat zpět. Buďto se mohu zaměřovat na minimálně rizikové klienty a těm nabídnout nízkou cenu a malé sankce (byznys model bank, které mají výhodu vlastních peněz), nebo se zaměřovat na bonitní i méně bonitní klienty. Pak musíte nabídnout nízkou cenu, abyste neodradil bonitní klienty, ale pojistit se sankcemi a složitými podmínkami (část velkých nebankovních společností) a pak se můžete zaměřit na méně bonitní klienty, kteří si nemohou vybírat mezi nízkou a vysokou cenou. Veškeré riziko tak promítnete do ceny produktu a pak nemusíte mít žádné sankce a podmínky mohou být jednoduché. A to je právě příklad Providentu. Chápu, že to může působit nepochopitelně, či dokonce podezřele, že ČvT vyhodnotí Provident jako etickou firmu, ale dle námi nastavených parametrů to je jednoduché. Dříve byl nejlepší Cofidis, nyní Provident tesně následovaný Home kreditem, který jsme přitom v prosinci roku 2010 vyhodnotili jako rizikový, ale od té doby se radikálně polepšil.
  Pokud jde o jakékoli podezření, že je cvt financován Providentem či jinou společností, tak vás mohu ujistit, že máme striktní podmínky, že žádné finanční prostředky od nebankovních společností nepřijímáme, dokonce ani od nadací napojených, jako např. Nadace Sírius (zřizuje PPF). Provident chtěl před lety poskytnout dar na povodně na Liberecku a i to jsme odmítli.
  Z našich zkušeností vyplývá, že daleko větším problémem je byznys s vymáháním pohledávek, ve kterém jedou především „polostátní“ firmy a obecně část politických elit. Firmy jako Provident nabízejí paradoxně šanci tam, kde lidi ožebračuje, státem nastavený, vymáhací mechanismus.

  více o kampani je možné najít na stránkách www.rozhodnene.cz


  June 3, 2013 v 15.55
  Porozumění významu slov jako základ finanční gramotnosti
  Obecným problémem je složitost celého procesu půjčování peněz a neporozumění je spíše normou než výjimkou, což ostatně ilustruje i autor v nadpisu celého článku. Úrok je peněžitou odměnou za samotné půjčení peněz a vyjadřuje se tak v absolutní hodnotě. Častěji se však používá tzv. „úroková míra“, která vyjadřuje vztah úroku a půjčené jistiny. To nám umožňuje lepší orientaci v přiměřenosti ceny. Pokud autor v nadpisu píše: „Člověk v tísni a etické úvěry s úrokem dvaasedmdesát procent“, myslí tím pravděpodobně úrokovou míru. Úroková míra je však přibližně 25% (jistina = 10.000 Kč, úrok = 2.554 Kč), což je dohledatelné na stránkách Providentu. Hodnoty 72% dosahuje naopak tzv. RPSN (roční procentní sazba nákladů), která se většině lidí plete právě s úrokovou mírou, což je jeden ze zdrojů problému. Sazba RPSN je např. silně citlivá na periodicitu splátek, kdy, dle pravidel finanční matematiky, platí, že čím častější periodicita splátek, tím vyšší RPSN. Provident má přitom nastavenou týdenní periodu splátek, což právě zvyšuje RPSN na 72%.
  Správné znění nadpisu by tedy bylo buďto: „Člověk v tísni a etické úvěry s úrokovou mírou pětadvacet procent“ nebo „Člověk v tísni a etické úvěry s roční procentní sazbou nákladů dvaasedmdesát procent“.

  Opět pro základní orientaci autorovi i ostatním doporučuji stránky www.rozhodnene.cz
  VK
  June 3, 2013 v 17.25
  Vzniká tu celkem přirozený dotaz, zda mají všechny ty Providenty, Heme Credity a spol. bankovní licenci. Potažmo právo na emisi out of air money a krytí cedulovou bankou.

  Budeme-li brát úrok jako odměnu za samotné půjčení peněz, vzniká zde otázka, za co je to vlastně odměna. Když se jedná o podnikání zcela bez rizika, v případě nesplácení přiskočí úslužný stát a pomocí justičně-exekutorského řetězce z dlužníka vytluče všechno a ještě dost navíc.
  June 3, 2013 v 18.56
  Re Vojtěch Klusáček
  Odpověď panu Klusáčkovi

  Bohužel nemám přístup, tak odpovídám prostřednictvím Jana Černého

  Ad a) Home credit je poměrně čerstvým držitelem bankovní licence, Provident nikoli

  Ad b) Proč by někdo půjčoval cizímu člověku peníze bez jakékoli odměny? Po prodejcích také nikdo nechce, aby prodávali zboží za cenu, za kterou jej koupili. Odměna tedy není nic nepochopitelného. Málokdo si uvědomuje, že například v restauraci za deci sodovky platíme běžně o víc než deset tisíc procent více, než za co hospodský sodovku pořídil.
  Pokud jde o riziko, tak to tam je naopak poměrně velké. Jak jsem již vysvětlil výše, např. Provident se zcela dobrovolně zřekl nehorázných nákladů, které jsou věřitelům přiznávány za vymáhání dluhů tím, že případný návrh na platební rozkaz podá přímo společnost a nikoli najatí advokáti. Druhá věc je, že dnes je již nezabavitelná částka v exekuci tak vysoká, že běžné nízkopříjmové rodině není možné téměř nic zabavit. Příklad: Dlužník, který má manželku a 3 děti má nezabavitelnou částku 12.500 Kč, pokud má tedy čistý příjem např. 15.000, tak mu může exekutor za nesplácený spotřebitelský úvěr měsíčně strhnout 957 Kč. Takový příjem přitom pro řadu lidí jen obtížně dosažitelný.

  Přeji hezký den
  daniel hule
  June 3, 2013 v 20.5
  Stejně nechápu,
  proč by se tomu mělo říkat "etické". Jestliže je to pro zisk, může to být leda korektní, ne etické.
  TT
  June 4, 2013 v 14.3
  Honzovi z ČvT
  To co dělá v ČvT Hůle je už daleko za hranicí slušných mravů. Nemá cenu ani vyvracet nesmysly, co píšete o RPSN úrocích sazbách atd., protože je to irelevantní, zavádějí a nevztahuje se k případu, jak by řekl Perry Mason.

  Za 10.000 u Providentu zaplatíš po necelém roce 17 251 tedy o 72 procent více, než si půjčíš. MUSÍŠ si totiž vzít NEPOVINNOU službu výběrčího. To je prostě LICHVA a říkat tomu etické, je naprosté neporozumění tomu slovu.

  Etickými osobními úvěry se rozumí v naprosté většině bezúročné úvěry, tedy takové, u kterých platíš pouze náklady na správu. A i tyto bezúročné úvěry dokáží lidi slušně uživit - viz JAK a další podobné banky.

  To, že lichvářský Provident má dnes na svých stránkách doporučení od ČvT znamená, že nesete odpovědnost za všechny, kteří se dostanou do problémů kvůli takovým půjčkám.

  Norská studie o lichvářských mikrofinancích - a Provident, Homecredit a další nedělají nic jiného - říká jasně, Jestliže si žádný úspěšný podnikatel nemůže vzít půjčku za takový úrok, proč si myslet, že by to chudým mohlo prospět?
  June 5, 2013 v 4.27
  Co asi norská studie neříká
  Jestliže takové půjčky nemohou chudým prospět, proč si je stejně berou?

  Problém je, že v této společnosti se lidé dostávají do situací, kdy jsou nuceni brát si i půjčky s tak vysokým úrokem. Zločinné je stávající uspořádání společnosti.

  Osobní půjčky s takovým i vyšším úrokem u nás poskytují zřejmě stovky (tisíce?) poskytovatelů – je to živnost volná. Poskytují je na hraně i za hranou zákona.

  Poskytují je i v rámci organizovaného zločinu bez jakéhokoliv živnostenského oprávnění či pravidel a vymáhají je i za použití hrubého násilí

  V porovnání s nimi se, málo platné, Provident chová korektně

  Problém je primárně na straně poptávky - problém je v chudobě

  To kapitalismus je neetický …