Profil čtenáře:
Jan Černý

Profese: ČvT
E-mail: jan.cerny@clovekvtisni.cz
Kdyby si někdo chtěl poslechnout rozhlasovou hru Někteří poslanci Výboru pro sociální politiku experty na IT, jsou to schůze Výboru třicátádruhá, třicátášestá a čtyřicátášestá, body čtvrtý, druhý a pátý.
úterý 22. března 2016 ·

Vládní výbor pro zdravotně postižené dnes projednával připravované kroky ministerstva školství v rámci zavádění novely školského zákona. Výbor v čele s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou zavádění společného vzdělávání i harmonogram kroků v této oblasti podpořil.


Předseda vlády Bohuslav Sobotka označil zlepšování života zdravotně postižených za vládní prioritu. K tomu má sloužit právě novela školského zákona, která zavádí od 1. září 2016 nový systém podpůrných opatření ve vzdělávání.

"Vládní výbor pro zdravotně postižené podpořil postup ministryně školství Kateřiny Valachové, protože výbor se již dlouhodobě snaží o vytváření rovných příležitostí pro lidi se zdravotním postižením a podporuje jejich integraci do běžného společenského, školního, ale i pracovního života. Naši snahou by proto mělo být odstraňovat rozdíly ve společnosti, ať už se jedná o rozdíly sociální nebo zdravotní a společné vzdělávání je cestou, jak tyto rozdíly ve společnosti odstraňovat," řekl po jednání výboru předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Ministryně školství Kateřina Valachová zdůraznila, že od 1. září nenastanou ve vzdělávacím systému žádné převratné změny, kterých by se musely školy či rodiče obávat: "Novelou školského zákona, kterou v roce 2015 schválil parlament a podepsal prezident republiky, pouze odstraňujeme nerovnosti ve vzdělávacím systému, a to jasným zacílením financí na podporu všech dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsem proto ráda, že výbor přijal usnesení, kterým výslovně podpořil hlavní cíle novely školského zákona a prohlásil společné vzdělávání za základní princip, který naplňuje právo všech dětí na rovný přístup ke vzdělání. Výbor ocenil zejména zajištění nárokových podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, což vede v konečném důsledku ke zlepšení kvality vzdělávání všech dětí," dodala ministryně Valachová.

Vládní výbor pro zdravotně postižené také prohlásil, že kroky vyplývající z novely školského zákona, jsou v souladu s dlouhodobými požadavky výboru i s Národním plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

"Jsem rád, že od 1. září bude posíleno společné vzdělávání všech dětí, žáků a studentů a že byl školský zákon přijat v podobě, v jaké je. Jednoznačně totiž posiluje integraci žáků ve vzdělávání a vyrovnává dosavadní stav, kdy měli větší podporu státu identicky postižené děti ve speciálních školách, než ve školách běžných. Novela nastavuje spravedlivější podmínky pro všechny žáky v rámci vzdělávacího procesu, proto vládní výbor i rada osob se zdravotním postižením systém společného vzdělávání podporuje," dodal ke konci tiskové konference předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása.
Dobrá poznámka, já se k tomu vymezuji neb se to prodává jako inkluzivní opatření. Jinak je mi to neutrální politika, ve věci vzdělávací politiky se v týmu ČvT hlásíme k prosazení povinné střední školy (12ti letá povinná docházka). Zde nejsou žádné potíže kapacitní - učiliště mají o děti zájem a je to otázka motivace, podpory a donucení ze strany veřejné politiky.
myslím, že to příští schůze pořeší ku prospěchu dětí.
Ježiš...kdo tady mluvil o dětech. narovnat se mají šance učitelů, ne dětí. :-)
Na příští schůzi PSP přijde ksčm s návrhem na odsunutí účinnosti části školského zákona, který předpokládám podpoří příznivci retropedagogiky napříč spektrem politickým, čímž změny zabijí a zůstane nám tady povinný předškolní ročník. Prakticky ovšem zbytečný, neb již děti, které nechodí do školek, chodí do sice méně vhodných přípravných tříd, ale chodí. Tedy to má skutečně parametry iniciativy, na které není dobrého nic a která se tváří jako spása světa. Rád bych Martine věděl, co si myslíte o těch studiích proveditelnosti.