Dopis rodiče redakci Blesku: vedete zlou kampaň proti právům dětí

Tomáš Hečko

Tomáš Hečko vysvětluje v otevřeném dopise redaktorce Blesku, proč se rozhodl neposkytnout jí rozhovor o inkluzi, o který ho žádala. Kampaň, kterou proti inkluzi spustil Blesk, je totiž za hranicí dosud myslitelného.

Vážená paní Vetkovská,

dne 11. března jste mne oslovila s dotazem, zda bych jako rodič dítěte s Downovým syndromem neposkytl rozhovor deníku Blesk na téma inkluze. Přiznám se, že rozhodování, zda hovořit právě s vaším médiem, pro mne bylo těžké, protože nepatřím mezi vaše čtenáře. A protože se rád rozhoduji na základě ověřitelných informací, rozhodl jsem se zjistit, jakým způsobem o tomto velmi komplexním tématu váš list informuje.

Dne 22. února jste otiskli článek vašeho šéfredaktora Radka Laina „Slovo šéfredaktora Blesku: Stop škodlivé inkluzi“ a představili dokonce poněkud depresivní logo představující nešťastného osamělého žáka uprostřed prázdné třídy. Tímto grafickým symbolem od této chvíle označujete články týkající se problematiky inkluze.

To samo o sobě je dost absurdní hned ze dvou důvodů. Jednak na inkluzi, tedy vzdělávání dítěte s postižením ve spádové škole, mají děti v České republice právo již jedenáct let (s výjimkou situace, kdy je kapacita spádové školy naplněna). Navíc inkluze znamená nikoliv vyloučení, ale naopak přirozené začlenění dítěte mezi zdravé spolužáky.

Do tohoto pátku 18. března bylo článků dvaatřicet a se zájmem jsem si je všechny přečetl. Jejich témata a titulky stručně shrnuji v přiložených grafikách, množství nepřesných, jednostranných, zavádějících či přímo lživých informací, které obsahují, zdaleka přesahuje rozsah tohoto otevřeného dopisu (a byly koneckonců mnohokráte vyvráceny jinde). Z 32 článků jich 31 vyznívá negativně proti inkluzivnímu vzdělávání, jeden (komentář k vyjádření premiéra Bohuslava Sobotky) pak neutrálně.

Mám-li výše uvedené stručně shrnout: váš list rezignoval na byť jen zdání objektivity a namísto informování vede kampaň — kampaň proti několika tisícům dětem s lehkým mentálním postižením, které využívají své právo a vzdělávají se (nebo se v budoucnosti chtějí vzdělávat) inkluzivně v běžných základních školách.

Vedete kampaň také proti nám, rodičům. Nevím, zda je vaší motivací čtenost nebo něco jiného, je mi to celkem jedno, nicméně musím bohužel konstatovat, že vaše rozhodnutí je politicky i podnikatelsky prakticky bez rizik.

Útočíte na malou, zranitelnou a mediálně bezbrannou skupinu lidí, jejichž možnosti se ozvat jsou z mnoha důvodů prakticky nulové. Nejsem tak naivní, abych se snažil na vašem přístupu něco změnit.

Sama jste mi potvrdila, že o tématu budete psát „ještě několik měsíců“ a tento dopis si při nejlepší vůli přečte pár set lidí, zatímco vaše čtenost je mnohasettisícová. Přesto jen pro potřeby vlastního svědomí shrnuji to, co se čtenáři ve vašem listě nedočtou.

Nedočtou se o tom, že na řadě míst inkluze funguje a pro školy je zcela přirozenou součástí vzdělávání a výchovy všech školních dětí. Nemají ponětí o skvělých speciálních pedagozích, často terapeutech našich dětí, učitelích, ředitelích a asistentech pedagogů, kteří inkluzi a naše děti podporují.

Nedozví se o tom, jak se jako rodiče snažíme pomáhat a vycházet vstříc školám, protože chápeme jejich složitou pozici. Nedočtou se, že rozhodování, jakým způsobem naše děti vzdělávat, je velmi složité a děláme je po velmi důkladné úvaze. Netuší, že chceme inkluzi pro naše děti ne kvůli tomu, že se neumíme vyrovnat s jejich hendikepem, ale protože jsme přesvědčení, že fungování ve zdravém kolektivu je tou nejdůležitější dovedností, kterou se musejí pro život naučit.

Nedozví se, že respektujeme všechny rodiče, kteří se rozhodnou vzdělávat své děti mimo hlavní vzdělávací proud (kdo jiný pro ně může mít větší pochopení). Nedočtou se o rodičích spolužáků našich dětí, kteří po počáteční nedůvěře pochopili přínos inkluze pro celý školní kolektiv.

Unikne jim, že tak potřebnou metodiku a podporu rodin pro nás zajišťují z nemalé části neziskové organizace, zatímco pro část pedagogické veřejnosti nebo některá profesní pedagogická sdružení jsme především na obtíž. Takto bych mohl pokračovat ještě velmi, velmi dlouho.

Jak jste zřejmě pochopila, rozhodl jsem se na vaší kampani nepodílet. Mám za to, že i na české, nijak útlocitné mediální poměry, je za hranicí dosud myslitelného. Osobně si nepamatuji, že by kdy v Česku takto intenzivní, jednostrannou a cílenou kampaň proti právům malé a sociálně zranitelné skupiny občanů, včetně dětí, vedlo jiné, než otevřeně rasistické nebo extrémistické médium.

TOMÁŠ HEČKO

  Diskuse
  March 21, 2016 v 11.37
  Rodiče jsou hlavní partner v dialogu o inkluzi
  Děkuji vám za důležitý text. Je silný, protože je od rodiče. Chápu i rodiče, kteří se bojí inkluze, protože nevěří v podporu běžných škol. Je třeba, aby MŠMT jednoznačně tuto podporu zaručilo. I přes všechna mediální prohlášení MŠMT k inkluzi pořád v pro inkluzivní politice něco chybí. Například chybí větší snaha vést dialog, zapojit rodiče. Fórum Rodičů nabízí tyto akce:

  1)
  24. března
  od 19:00
  Čaj o sedmé na Kampě: "Inkluze v dialogu s rodiči"
  Místo: Komunitní centrum Kampa, Domeček na Kampě - Salla Terrena U Sovových mlýnů 5, Praha 1
  Fórum Rodičů pořádá komunitní setkání otevřené všem rodičům a dalším zájemcům s debatou.
  Hosté diskuse: Klára Laurenčíková - ČOSIV
  Otázky do diskuse: Jaké důležité otázky rodiče k inkluzi mají? Jak je veden dialog s rodiči o společném vzdělávání dětí s hendikepem i bez - o inkluzi?
  Vstup volný.

  2)
  14.dubna
  od 18:30
  Promítání s diskusí "Všichni spolu"
  Místo konání: Husiti Břevnov
  Na Petynce 47a, 169 00 Praha
  Zveme Vás na promítání dokumentu od režisérky Helly Wenders Berg Fidel - Všichni spolu.
  Dokument o společném vzdělávání všech dětí v jedné německé základní škole.
  Po promítání bude následovat moderovaná diskuze se sdílením zkušeností, příkladů dobré praxe a k dalším tématům.
  Vstup volný.
  Organizuje Fórum rodičů ve spolupráci s Husiti Břevnov.

  http://forum-rodicu.webnode.cz/akce-pro-vas/
  March 22, 2016 v 15.29
  Premiér Sobotka podpořil společné vzdělávání
  úterý 22. března 2016 ·

  Vládní výbor pro zdravotně postižené dnes projednával připravované kroky ministerstva školství v rámci zavádění novely školského zákona. Výbor v čele s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou zavádění společného vzdělávání i harmonogram kroků v této oblasti podpořil.


  Předseda vlády Bohuslav Sobotka označil zlepšování života zdravotně postižených za vládní prioritu. K tomu má sloužit právě novela školského zákona, která zavádí od 1. září 2016 nový systém podpůrných opatření ve vzdělávání.

  "Vládní výbor pro zdravotně postižené podpořil postup ministryně školství Kateřiny Valachové, protože výbor se již dlouhodobě snaží o vytváření rovných příležitostí pro lidi se zdravotním postižením a podporuje jejich integraci do běžného společenského, školního, ale i pracovního života. Naši snahou by proto mělo být odstraňovat rozdíly ve společnosti, ať už se jedná o rozdíly sociální nebo zdravotní a společné vzdělávání je cestou, jak tyto rozdíly ve společnosti odstraňovat," řekl po jednání výboru předseda vlády Bohuslav Sobotka.

  Ministryně školství Kateřina Valachová zdůraznila, že od 1. září nenastanou ve vzdělávacím systému žádné převratné změny, kterých by se musely školy či rodiče obávat: "Novelou školského zákona, kterou v roce 2015 schválil parlament a podepsal prezident republiky, pouze odstraňujeme nerovnosti ve vzdělávacím systému, a to jasným zacílením financí na podporu všech dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsem proto ráda, že výbor přijal usnesení, kterým výslovně podpořil hlavní cíle novely školského zákona a prohlásil společné vzdělávání za základní princip, který naplňuje právo všech dětí na rovný přístup ke vzdělání. Výbor ocenil zejména zajištění nárokových podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, což vede v konečném důsledku ke zlepšení kvality vzdělávání všech dětí," dodala ministryně Valachová.

  Vládní výbor pro zdravotně postižené také prohlásil, že kroky vyplývající z novely školského zákona, jsou v souladu s dlouhodobými požadavky výboru i s Národním plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

  "Jsem rád, že od 1. září bude posíleno společné vzdělávání všech dětí, žáků a studentů a že byl školský zákon přijat v podobě, v jaké je. Jednoznačně totiž posiluje integraci žáků ve vzdělávání a vyrovnává dosavadní stav, kdy měli větší podporu státu identicky postižené děti ve speciálních školách, než ve školách běžných. Novela nastavuje spravedlivější podmínky pro všechny žáky v rámci vzdělávacího procesu, proto vládní výbor i rada osob se zdravotním postižením systém společného vzdělávání podporuje," dodal ke konci tiskové konference předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása.