Motivace amnestie: kladná nebo záporná?

Zdeněk Vyšohlíd

O pravém důvodu Klausovy amnestie nezbývá než spekulovat a dávat ji do souvislosti s velkou privatizací provedenou mimo dosah práva.

Proč bylo mnoho povyku kolem postů v systému spravedlnosti v Čechách a na Moravě? Kolem ministrů (vnitra i spravedlnosti, ani kolem armádního není klid), také kolem prezidenta policie a hlavně kolem změn na státním zastupitelství?

Ne všechny tváře, které z toho vyšly vítězně, budí nadšení občanů a vyvolávají očekávání lepší budoucnosti. Sympatie získávají spíš nové tváře, ty občerstvily státní zastupitelství; podpoře veřejnosti se může těšit pan Lessy — ale noví ministři? V koutku duše si skoro každý říkáme: Víme, proč tam jsou. Ale nahlas to přece jen raději neříkáme.

Co postrádám, je uvádět do souvislosti tento povyk kolem postů v systému spravedlnosti s amnestií prezidenta republiky. Ta jistě nebyla míněna jako plošná podpora spravedlnosti, jako jakési práškovací letadlo, které sice nechce hubit Jožina z bažin, ale jen pocukrovat vlast popraškem solidarity a sladkobolného soucitu.

Jak ji tedy, zpropadenou amnestii, pochopit a vysvětlit?

Proč i významné osobnosti, jistě informovanější než já, opakovaně konstatují, že tomu nerozumí, že si to nedovedou vysvětlit a že to není dobře? Víc k tomu nikdo říct nechce; uvažovat o souvislostech s amnestií by byla „čistá spekulace“, rozuměj: pusté vymýšlení.

Je skutečně neodůvodněnou spekulací, chceme-li se ptát po možných důvodech? Chceme-li se tázat: Jak si tuto hradní iniciativu vysvětlit? Aniž bychom si pustě vymýšleli, hledáme možné důvody. Proč amnestie?

První odpověď: Je to akt rozumu. — Jenomže: Můžeme hodnotit tuto amnestii jako „řešení problému“, třeba přeplnění věznic? Můžeme ji hodnotit jinak než jako zvůli nebo nedomyšlenost? Zajisté nikoli. Facit: nic rozumného to není.

Druhá odpověď: Z kalkulu, vypočítavosti. Na důvod se v tomto případě ptá otázka: „Co za to?“

Třetí odpověď: Ze strachu. Odůvodňující otázka: „Co proti mně mají?“, „Co na mě vytáhnou?“

A tak se jen dohadujeme, protože náš prezident jistě

- není zastáncem nerozumných rozhodnutí, ani není neschopen rozhodování rozumného,

- ani nejedná z vypočítavosti a neptá se „Co za to dostanu?“

- ani nemá pro strach uděláno.

Nedovedeme si to vysvětlit, a tak se jen dohadujeme: Proč? Je věru těžké hledat odpověď na otázku, proč se ten, kdo u nás odstartoval privatizaci bez právního rámce, historicky znemožnil tím, že vše dodatečně uzavřel a vzal zákonu vítr z plachet.

Je věru těžké najít odpověď na otázku, proč tak učinil. Nakonec aby člověk uvěřil domněnkám…

  Diskuse (4 příspěvky)
  AM
  Aleš Morbicer, invalidní důchodce a audiofil
  January 7, 2013 v 14.19
  Taky jsem se trápil otázkami pane Vyšohlíde.
  A pak mi byly zodpovězeny.
  Tímto bych chtěl poděkovat MFDnes a publicistovi Petru Suchomelovi.

  Amnestie je "iracionální dobro". Jelikož od neopice víme, že pan prezident Václav Klaus je tím pravým držitelem Pravdy a Lásky, můžeme tímto jeho pestrou sbírku titulů rozšířit o Šiřitele nepochopitelného dobra.

  Pokud jde o omilostněné tuneláře, má v tom pan Suchomel také jasno, cituji: "Amnestie jim může ukázat, že společnost proti které páchají zločiny, není tak zranitelná, jak by ji oni rádi viděli. Nezasloužené a nečekané prominutí trestu pak může být dokonce výchovnější než trest drakonický."

  Takže žádné strachy a svědivé otázky - v blízké budoucnosti podle všeho můžeme očekávat návrat ukradených miliard z kont na panenských a jiných ostrovech.
  HP
  Helena Puchýřová, malířka
  January 7, 2013 v 16.27
  Opravdu pozoruhodné vysvětlení od pana Suchomela.
  Jsem zvědavá, který z těch omilostěných tunelářů se ukáže jako "amnestií nejvychovanější" ?
  Také já chci poděkovat za užitečné informace paní Ivaně Haslingerové, která cítí potřebu zastávat se V. Klause (proti Janu Krausovi) a ve svém článku (odkaz níže) vyčísluje jeho zásluhy. Tím ale vlastně dost odkrývá pozadí privatizace, o němž běžný smrtelník (zejména mimopražský) neměl skoro žádné povědomí. Když teď lidé v diskusích vyčítají třeba W. Komárkovi i jiným, proč nezasáhli, když nesouhlasil s tím, co se dělo, tak v tom článku naleznou vysvětlení. I vzájemné nevraživosti mezi oběma Václavy, ale hlavně toho, že probíhal tuhý názorový střet a nakonec, že vina V. Klause za morální marasmus způsobený privatizací bez regulérního právního rámce je ještě větší, než jsme mu někteří připisovali. Vina jeho a lidí, kterými byl obklopen. O svém úsilí, které nakonec prorazilo zeď odporu, řekl V.K.: "V žádné jiné chvíli nebyl důvod, abych z ekonomického hlediska nespal a čekal, co se stane zítřejší den". Jenže dneska si hodně lidí myslí, že to není nic ke chlubení. Podle MUDr. Hnízdila ale tito deprivanti výhrady ostatních lidí prostě nechápou. Článek, který má V.K. obhajovat proti současným atakům kvůli amnestii a připomenout jeho předchozí zásluhy, tak vlastně mnohé odkrývá, zejména "filosofii" Václava Klause.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Ivana-Haslingerova-Masovy-tajtrdlik-tretocestnik-Kraus-vs-Klaus-strujce-kapitalismu-u-nas-258825
  HP
  Helena Puchýřová, malířka
  January 7, 2013 v 16.37
  Sousední Sasko má obavu ze zvýšení kriminality.
  Jan Zilzer z Chudobince, důchodce sociolog hudebník
  January 7, 2013 v 19.45
  autorovi
  Moc pěkné!!
  Škoda jenom, že to nevyšlo v nějakém celostátním deníku...