Deník Právo klesá na úroveň ultrakonzervativních štvavých plátků

František Kostlán

Právo a Novinky.cz se ze solidního média proměnily v anticiganistické agitátory.

Na neskutečně nízkou úroveň českých médií by se dalo upozorňovat donekonečna, není to nic platné. Arogance moci a snaha vydělat za jakoukoli cenu většinou vede majitele médií a redakce ke stylu novinařiny, který je poplatný tomu nejnižšímu, co v nás je. Tento jev nijak nesouvisí s ideologií, kterou to které médium zastává, jde takříkajíc napříč. Vedle okrajových novin a internetových serverů si často kritiku zaslouží i ty, které se řadí do středního proudu, o televizích či rádiích nemluvě.

Tvrdě kapitalistická „levice“

Z levicového deníku Práva, který je částí čtenářů kupodivu stále vnímán jako seriózní zdroj informací, a jeho internetového serveru Novinky.cz se klube něco na způsob ultrakonzervativních štvavých plátků, které ovládly mediální scénu za tzv. druhé republiky, těsně před okupací Čech a Moravy nacisty.

Před listopadem 89 byl tento list pod názvem Rudé právo tiskovým orgánem Komunistické strany Československa. Předlistopadovým zástupcem šéfredaktora Zdeňka Hořeního byl dnešní většinový majitel deníku Právo Zdeněk Porybný. Řečeno jeho předlistopadovým slovníkem, chová se teď on sám i někteří jeho podřízení jako ti nejbezohlednější kapitalisté. Aby se jeho produkty staly sledovanějšími a tudíž se více prodávaly, je ochoten k čemukoli, včetně takových lží a manipulací se čtenáři, které vyvolávají nenávist a zášť vůči druhým.

Z Práva a Novinek.cz se postupně stává xenofobní a anticiganistická bojůvka, plná neprofesionality a neetičnosti, z níž jako sirup ztěžka odkapává maloměšťácká zapšklost. Ano, Právo a Novinky.cz, které se, stejně jako ostatní média, dlouho vezly na vlně protiromského populismu, dnes stojí v čele tohoto tažení.

Protiromská kampaň

Příkladů pro toto tvrzení je více. Naposledy se xenofobně-populistická tvář Práva a Novinek.cz projevila v pátek 19. října.

„Téměř 60 procent Romů v produktivním věku od 15 do 64 let nemá zaměstnání a ani neusiluje o to, si ho najít,“ napsal deník Právo a jeho server Novinky.cz v článku Většina Romů, kteří by mohli pracovat, si zaměstnání nehledá. V článku jeho autor Jindřich Ginter prokazuje toto své tvrzení (a další podobná) odpověďmi Martina Šimáčka, ředitele Agentury pro sociální začleňování. Šimáček však nic takového Ginterovi neodpověděl.

„Není to poprvé, co pan redaktor Ginter s informacemi pracuje tímto způsobem. Nevím, jestli to považovat za opakující se snahu diskreditovat Agenturu, přijde mi to zároveň jako cílená protiromská kampaň," uvedl Martin Šimáček, když se jej server Romea.cz zeptal, zda jsou tvrzení Práva a Novinek.cz, založená na jeho odpovědích, pravdivá.

„My jsme zhruba před měsícem odpověděli na několik dotazů pana redaktora Gintera, které byly mimo jiné dost tendenční. Většinu odpovědí jsme čerpali z pasáží zprávy Světové banky http:Šance na zlepšení zaměstnanosti Romů. Na tuto zprávu jsme pana redaktora také odkázali. Nakonec byly naše odpovědi i úryvky ze zprávy vytrženy z kontextu a byly vztaženy pouze k Romům, nikoliv k sociálně vyloučeným obecně. Absolutně nesouhlasím se způsobem práce redaktora a považuji to, jak jsem již řekl, za protiromskou kampaň,“ dodal Šimáček.

Světová banka navíc prováděla svá šetření jen v obcích s vyloučenými lokalitami. Ve vyloučených lokalitách přitom žije okolo poloviny romské populace v ČR.

„Mezi těmi, co žijí mimo tyto lokality, je zaměstnanost určitě výrazně vyšší. Vztahovat výsledky průzkumu na celou romskou populaci v ČR je nejen nepřesné, ale i velmi zavádějící," upozornil Šimáček.

Článek Práva je nepravdivý

Data o celkové zaměstnanosti všech Romů v ČR je podle Šimáčka obtížné sehnat, protože je podle etnicity nikdo nesleduje. Článek Práva a Novinek však vyznívá, jakoby to někdo sledoval, protože Ginter údaje vztahuje na všechny Romy bez rozdílu.

„Tím, že z článku vypadlo, že jde jen o lidi ve vyloučených lokalitách, nikoli o všechny Romy v České republice, je článek absolutně nepřesný a nepravdivý," dodává ředitel agentury.

Na vyloučené lokality data uvedená v článku podle průzkumu Světové banky platí. Je ovšem třeba vědět, že ve vyloučených lokalitách nežijí jen Romové. A také to, že velká část lidí z těchto lokalit dlouho práci hledala, a přestala s tím až po opakovaném neúspěchu.

„Ztráta motivace hledat zaměstnání je úzce spojena s celkovou situací lidí ve vyloučených lokalitách — ti se opakovaně setkávají s neúspěchem při snaze získat práci. A často řeší celou řadu dalších problémů, jako předlužení, zdravotní stav, obtížnou situaci v rodině. Část z nich se při snaze uplatnit se na pracovním trhu setkává s diskriminací, která je spojena především s místem, ve kterém žijí, nikoli jen s tím, že jde o Romy," vysvětluje Šimáček.

A jak Šimáček dodává: „Pomocí sociální práce a programů pracovního poradenství se daří i pro tyto lidi zaměstnání nacházet, objevují se sociální firmy, které cíleně zaměstnávají lidi s nízkou kvalifikací. Agentura pomáhá všechny tyto podpůrné nástroje zavádět ve městech, se kterými spolupracuje. Přitom se opakovaně ukazuje, že při zmíněné podpoře a sociální práci s těmito lidmi z vyloučených lokalit je jejich motivace získat zaměstnání velmi brzy mnohem silnější a pracovat opět chtějí."

V nedobré společnosti

Právo a Novinky.cz se neocitají v dobré společnosti. Dříve seriozní polistopadový deník nyní stojí vedle otevřeně protiromského serveru Parlamentní listy (vyvolávání nenávisti pěstují především různé vedlejší weby z jeho skupiny), či TV Nova, kterou nedávno pokutovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za podněcování k nenávisti vůči Romům.

Obvyklý styl deníku Právo a Novinek.cz

Jak plyne z předešlého, nejde zdaleka o první případ, kdy Právo či Novinky.cz publikují protiromsky zaměřený článek.

Na manipulaci s fakty byl postaven například i článek Mladé Čechy v Británii dřeli z kůže romští žadatelé o azyl, zveřejněný serverem Novinky.cz. Britská organizace Equality, která se těmito problémy dlouhodobě zabývá, proti vyznění tohoto článku (marně) protestovala.

„Ve Velké Británii k případům vykořisťování a obchodu s lidmi ze strany Čechů a Slováků - Neromů - dochází často, podle všeho častěji než ze strany Romů. Podle informaci, které má organizace Equality k dispozici, dochází k vykořisťování ze strany Čechů a Slováků romské národnosti ojediněle. Zároveň existuje velký počet případů, kde jsou oběťmi trestné činnosti páchané Neromy právě Romové, ale o tom se vůbec nezmiňujete," napsala Equality redakci Novinek.cz. Odpovědi se sice dočkala, ale byla plná odmítání zjevných faktů, nepochopení a výmluv.

Právo i Novinky.cz informovaly tendenčně i o střetu v Krupce. Šlo o vzájemné napadení manželů, kteří za DSSS kandidovali, s manželi romskými, kteří jsou jejich sousedy. Redaktoři Práva k tomu udělali rozhovor s Petrem Kotábem, dřívějším místopředsedou (neo)nacistické Dělnické strany a jedním z volebních lídrů DSSS, a ten doplnili krátkým vyjádřením policejní mluvčí. Romové příležitost vyslovit se k věci vůbec nedostali.

Právo i Novinky.cz zveřejnily článek Sociální dávky zneužívají i majetné romské rodiny, taktéž autora Jindřicha Gintera. Zde tento problém nafukuje do neuvěřitelných rozměrů - bez jediného důkazu, jen na základě tvrzení oslovených osob. A to slovníkem, za nějž by se bez jakékoli nadsázky nemusely stydět ani předválečné časopisy českých ultrakonzervativců a fašistů, například touto větou, která je součástí zpravodajského článku coby informace (nikoli tedy jako tvrzení dotázaného): „Ty (dávky) plynou i ve skutečnosti majetným, ale sociálně nepřizpůsobivým, často velmi početným rodinám, které očividně pracovat nechtějí a mnohdy ani nepotřebují.“

Novinky.cz oslavily Mezinárodní den Romů svým typickým způsobem. A sice článkem Radikálové v Chanově protestovali kvůli policistovi vyhozenému z okna. Jediný, kdo v článku „dostal slovo,“ byli extremisté z DSSS. Novinky.cz citovaly z jejich serveru údajný důvod, proč pochodovali Chanovem, a sice policistu vyhozeného z okna Romem. V tomto případě však nešlo o to, že policistu vyhodil z okna Rom, ale že tak učinil drogově závislý člověk. Etnicita pachatele tu vůbec nebyla podstatná, případu jako takového se vůbec netýkala.

Ve slovenském Hurbanovu zastřelil místní strážník Milan Juhász tři Romy. Tento prostý fakt byl pro Novinky.cz důvodem k tomu, naházet co nejvíce špíny na zavražděné a vraha zároveň vychválit. Svědčí o tom již titulek článku: Nejmladší z Romů, zavražděných v Hurbanovu, vykradl sběrné suroviny. Za pozornost stojí i formulace, že tři Romové „padli za oběť sobotní střelbě". Lepší eufemismus pro trojnásobnou úkladnou vraždu by sotva kdo vymyslel. O vrahovi pak napsaly Novinky.cz mj. toto:

Obyvatelé města Juhásze znali jako slušného člověka a dobrého policistu. „Museli mu nějak ublížit, když spáchal něco takového. To musel být zkrat,“ uvedla jedna z obyvatelek.

Novinky.cz také nedávno vyzdvihly údajné vítězství extremistické DSSS na Šluknovsku v článku Naštvané Šluknovsko volilo radikály z DSSS. I tato informace se ukázala jako zavádějící, jak ve svém článku Dělníci SS na Šluknovsku prohráli. Jedním z faktorů byla i strategie hnutí PRO! Kraj prokázal Petr Koubek ze zmíněného hnutí PRO! Kraj.

Jde samozřejmě jen o příklady, lze důvodně předpokládat, že takových článků plodí Právo a Novinky.cz více. Na monitorování všech takových neetických a neprofesionálních počinů v českých médiích bychom ovšem potřebovali dům plný lidí, kteří by se na plný úvazek věnovali jen tomu.

  Diskuse
  October 25, 2012 v 13.02
  Já bych v případě Práva také použil termín pokles úrovně.Sice se tam občas objevuje Slačálek a Schnur, ale záhadně zmizel Mitrofanov, jehož články jsem si jako zákusek nechával nakonec. Celkově to vypadá, jako by se redakce snažila o to, aby někdo, nedejbůh!, neřekl o Právu, že je radikální. Což je ovšem v kontextu s celou parlamentní levicí, ta trpí toutéž fobií. Neoliberální politika je však více než radikální a odpovídají reakce by tedy minimálně radikální měla být. Ať levici nemýlí vyhrané krajské a senátní volby. Dostala více hlasů z trucu, než proto, že by její politika byla tak skvělá.
  Chápu rozhořčení autora článku, výše uvedený článek od Gintera jsem také četl a dost dlouhou dobu přemýšlel, jestli nemám v ruce nějaký hoax z dílny DSSS.
  VJ
  October 25, 2012 v 16.35
  Zpřesnění
  Alexandr Mitrofanov z Práva nezmizel, píše tam pravidelně dál, dokonce ho začali i častěji zvát do televize. Záhadně a bez vysvětlení zmizel M. Hekrdla. Také by mne zajímalo, proč a kam.
  October 25, 2012 v 16.50
  upřesnění - Václavu Jamkovi
  KAM?
  Martin Hekrdla odešel v březnu 2012 do Týdne (http://www.tyden.cz/archiv/?vyhledat=hekrdla&hledej=Vyhledat&rubrika=0&obsah=autor)
  PROČ?
  Zavolejte si do redakce, třeba Vám to Robert Dengler vysvětlí.
  October 26, 2012 v 9.48
  Jsem ale kus osla, samozřejmě jsem myslel Hekrdlu! Mitrofanov je zván do televize, protože jeho názory jsou dle mého názoru málo kritické k dnešní vládě. Že se Hekrdla objevuje v Týdnu, o tom vím, proč byl ale odejit z Práva, to bych chtěl vědět.
  MT
  October 26, 2012 v 15.23

  V Týdnu ale působí Hekrdla jako jakási výjimka - vše ostatní kolem je neoliberální a pravicové - a občas Hekrdlův článek, který bývá zásadně odlišný - ale je jen jeden ... a dost ....

  Pokud jde o eufemismy, aby to v Právu nakonec nedopadlo jako v některých českých vtipech - takže články by pak nesly pěkné názvy, respektive by v nich byly věty jako :

  "Rom dopadl na obnažený nůž člena DSSS a zmíněná kolize měla pro něj fatální následek"

  "Své provokující jednání Rom nepřežil - převaha rozhořčených bílých se pro něj stala osudnou"

  a tak podobně ...
  October 26, 2012 v 19.34
  Tohle sice není rasismus, ale také to není seriózní:
  http://www.novinky.cz/koktejl/281210-bozi-ovecka-sesla-z-cesty-kradla-v-obchode-pivo.html
  Teprve v závěru článku se čtenář doví, že pravděpodobně nekradla skutečná jeptiška, ale někdo převlečený za jeptišku.
  MT
  October 27, 2012 v 11.07
  taky nefér ...