V Bruselu se konala konference evropských "proaltů"

Jakub Patočka

O víkendu se v Bruselu sešly tři stovky lidí z velké většiny zemí Evropské unie. Odmítli současnou neoliberální politiku EU a diskutovali o demokratických alternativách k ní. Jedním z řečníků na konferenci byl šéfredaktor DR Jakub Patočka.

Během minulého víkendu se v Bruselu po dvou dnech diskusí a debat zrodila nová panevropská síť občanských iniciativ sjednocená odporem proti převládající neoliberální politice Evropské unie a snahou prosazovat sociální, ekologické a demokratické alternativy vůči ní.

Takový je výsledek konference EU In Crisis (Analyzes, Resistence and Alternatives to Corporate Europe), která se konala 5. a 6. května 2012 v Bruselu u příležitosti patnáctého výročí vzniku organizace Corporate Europe Observatory. Organizace původně vznikla s cílem popisovat a analyzovat vliv korporací na tvorbu rozhodnutí EU. A právě tomuto fenoménu se dnes běžně přičítá scestné směřování EU.

Z původních outsiderů evropské politické debaty se tak stává mainstream kritického prostředí. Na konferenci pořádané CEO se sešlo zhruba tři sta účastníků z takřka všech zemí Evropské unie. Velkou většinou tvořili zástupci rozličných občanských iniciativ oponujících neoliberalismu, přítomní ale byli rovněž zástupci podobně orientovaných odborů a parlamentní demokratické levice.

Zakladatelka Transnational Institute, který byl spolupořadatelem konference, a živoucí legenda hnutí proti neoliberalismu Susan Georgeová s potěšením poznamenala, že lidé z různých koutů Evropy začínají o příčinách současné krize hovořit velmi podobnou řečí. Prohlubující se shoda v tom, že bez zlomení politické moci korporací a finančních trhů, se nepodaří zachránit ani demokracii, ani sociální vymoženosti posledního půlstoletí, ani přírodu, byla základním tónem konference.

Mezi účastníky panovala jasná shoda v tom, že je nutné odmítnout tzv. Pakt stability, poněvadž politika úspor v zájmu bank a korporací je absolutně neobhajitelná. Jakkoli do prohlášení vydaného jako závěrečný dokument po konferenci se to příliš nepromítlo, velká část účastníků se shodovala v tom, že nejen z ekologických důvodů už není možný ani návrat k čistě neokeynesiánským řešením.

Mezi řečníky konference, jejíž program si lze stáhnout zde, patřili například Jan Willem Goudriaan, náměstek generálního tajemníka Evropské federace odborů ve veřejných službách, portugalská ekonomka Mariana Mortaguaová, poradkyně klubu Levého bloku v portugalském parlamentu, Brendan Young z vedení irské kampaně za odmítnutí tzv. Paktu stability v referendu i další představitelé obdobně zaměřených španělských, italských i řeckých občanských iniciativ. (Částečný přehled řečníků vystupujících na konferenci lze najít zde.)

Jediným vážnějším stínem na jinak po všech zdařilé akci byl dosud nevysvětlený incident, kdy belgické úřady znemožnily vstup do země filipínskému poslanci Waldenovi Bello. Jeden z nejpronikavějších současných kritiků neoliberalismu, kterého známe i z vystoupení během pražského summitu Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze, měl na konferenci promluvit o současné situaci Evropské unie z pohledu zemí Třetího světa. Prohlášení organizátorů akce k události si lze přečíst zde.

Několik z řečníků vystupujících na konferenci dalo organizátorům k dispozici své eseje, které představují vynikající zdroj kritického myšlení o současné situaci v Evropské unii a jejím dalším směřování. Přečíst si je lze zde.

Autor této zprávy vystupoval na konferenci v bloku Krize a demokracie společně s již zmíněnou Susan Georgeovou s příspěvkem, v němž vedl paralelu mezi současnou situací EU a situací v polovině osmdesátých let. Připomněl, že vize vtělená do manifestu české opozice z roku 1988 nazvaného Demokracie pro všechny, nebyla vizí neoliberálismu či korporátního kapitalismu, nýbrž ekologicky a sociálně citlivé demokratické společnosti, a navrhl, abychom se k tomuto programu vrátili, tentokrát na evropské úrovni.

První dvě videa z konference s proslovy spoluzakladatele CEO Oliviera Hoedmana a kritického ekonoma Trevora Evanse lze sledovat zde. Videa s dalšími vystoupeními by se měla objevit v krátké době.

Ke konkrétním společným plánům účastníků akce patří podpora protestů proti politice Evropské centrální banky, které se budou konat 16. — 19. května ve Frankfurtu nad Mohanem, dále podpora kampaně proti další privatizaci vodárenských a kanalizačních služeb a podpory se dostalo rovněž kampani za irské Ne Paktu stability v referendu, které se koná 31. května.

    Diskuse
    May 11, 2012 v 15.45
    "Proaltéři" všech zemí, spojte se :-)