Až přijdou vládu vypálit

Patrik Eichler

Scénář je jednoduchý. Vláda svou neústupností vyvolá bezmoc, která dušena vyústí v násilný konflikt. Násilí se státní moc bude bránit silou. Omezení práv odborů a občanského sdružování je pravděpodobné stejně jako noci osvětlované plameny hořících limuzín.

Vnímám tu demonstraci jako velkou, ale ne jako spontánní, řekl mi v sobotu odpoledne v centru Prahy jeden bezesporu vzdělaný i vnímavý muž. Ke skutečnému dialogu by podle něj vládu přimělo, kdyby lidé do ulic vyšli sami. Větší účinek než sto dvacet tisíc lidí odborově organizovaných by podle něj měla stovka horníků, která by si řekla „Takhle to už dál nejde!“ a vydala se vládu vypálit.

Tvrdím, že uměřenost a kultivovanost odborářských protestů je velkou a dobrou vizitkou jejich práce. Požadavky odborových předáků (a lidí z iniciativ a akademické půdy, kteří na pódiu sobotní demonstrace vystupovali) jsou realistické. Vůdci mimostranické opozice se ztotožňují s politickým systémem i liberální demokracií. Požadují vlastně jen větší podíl občanů na rozhodování. Chtějí systémové změny a zároveň se stavějí proti jakémukoli autoritářství. Tvrdí, že k autoritářství směřuje pravicová koalice, která ignoruje hlas veřejnosti i svých partnerů v tripartitě, chce omezovat právo na stávku a destruuje stát jako takový.

Demonstranti požadovali zcela v duchu dnešní ústavy demisi vlády a předčasné volby. Říkali STOP vládní politice, která je v jejich definici synonymem pro rozkrádání a rozprodej státu. Stát má podle demonstrujících zajistit nikoli vyrovnaný rozpočet, ale dobrý život lidí. Vyrovnaný rozpočet je jistě možný, podle odborářů a dalších ale nejde o cíl politiky, nýbrž o nástroj, jak dosáhnout dobré společnosti.

Hranice dnešního systému naopak překračuje očekávání, že vláda začne vést dialog se společností až ve chvíli, kdy ze Strakovy akademie budou stát jen začouzené obvodové zdi. Na jejich hraně jsou opakované provokace ministrů za TOP 09, kteří vstupují na veřejná shromáždění vedeni snahou vyvolat proti sobě fyzický konflikt.

Jaké zchudnutí obyvatel a jaká zpupnost a zvůle vládnoucích elit by asi musely přijít, aby se desítky tisíc lidí vydaly do ulic protestovat spontánně? A copak si neumíme dvacet let po listopadu 1989 představit jiný způsob sesazení vlády ulicí než revoluci? Opravdu potřebuje dnešní pravicová koalice dosavadní náznaky nesouhlasu radikálně doslovit?

Chtěl bych si myslet, že doba obsazování státních úřadů během sociálních konfliktů, doba okupačních stávek v dolech i doba atentátů na vedoucí podnikatele a bankéře je alespoň ve střední Evropě za námi, přinejmenším ještě na pár desetiletí. A chtěl bych si myslet, že vláda je rozumná alespoň natolik, že nevyprovokuje jejich návrat.

Pokud ne, je další scénář jednoduchý: Vláda svou neústupností vyvolá bezmoc, která dušena vyústí v násilný střet. Násilí se státní moc bude bránit silou. Omezení práv odborů a občanského sdružování pak bude pravděpodobné stejně jako noci osvětlované plameny hořících limuzín.

  Diskuse
  MP
  April 23, 2012 v 12.28
  Vše pro pořádek?
  Zcela souhlasím s tím, že akce odborů byla vynikající. Kdyby to sousloví nezkompromitovali svého času lidovci, řekl bych,že to byl projev "klidné síly". Takhle musím říct síly, která získala -- konečně -- na sebejistotě, která si ještě může dovolit čekat, ale která ví, že čekat nemusím.
  Ale jinak příliš myšlenkám Patrika Eichlera nerozumím.
  Doba hořících limuzín, okupačních stávek (asi ne v dolech, ale třeba na VVŠ a na železnici), obležených státních úřadů od nás rozhodně není vzdálena na pár desetiletí, ale tak na dvě, tři arogantní rozhodnutí naší podivné vlády. Anebo jeden podmíněný trest pro Janouška?
  A co? Shoří pár luxusních aut -- bohužel, jak to bývá, těch nesprávných -- , možná se podaří zplundrovat část Strakovky. Nic, co bychom neznali ze současného Řecka, z Francie, nedávno z Berlína. Bude nešťastné, protože neúčinné.
  A kdyby se státní moc opravdu začala bránit silou, budiž. Nejsme snad v roce 1969, kdy moc opřená o okupační tanky čekala na zamínku a my opravdu měli proti tankům jen holé ruce.
  Zkusí omezit vláda práva odborů? Pokud odbory za něco stojí, bude mít generální stávku. Zkusí omezit právo slučovací a shromažďovací? Fajn, kolik může mobilizovat těžkooděnců k rozhánění masových demonstrací v desítkách českých měst najednou? A na jak dlouho? A jak dlouho se budou chtít ti mládenci ze zásahových oddílů nechat zneužívat?
  Nechci hořící Strakovku, nechci ani hořící limuzíny v ulicích. Ale jestli si arogance vlády vynutí stupňování odporu a protestů ze strany v zásadě ještě prosystémové veřejnosti, pak musí být odhodlána tahle veřejnost odhodlána bojovat až do konce, nejen do vyhlášení stanného práva, které se zdůvodní případnými kravály (v nejhorším případě vyvolanými provokatéry). I když je to česká tradice od roku 1848.
  Mimochodem, pokud chceme těm násilným revoltám předcházet -- jako příslušníci " v zásadě ještě prosystémové opozici", což se týká mě a myslím, že i Patrika Eichlera -- pak bychom měli přesvědčivě ukazovat, že chceme jít až do konce.
  PM
  April 24, 2012 v 10.58
  Masové protesty se staly folkloristickým gestem a
  v světě globální kultury jsou vedné pod segmentem crossfolk over.
  Na masové protesty zaměstnanců/občanů reagují burzy výrazným plusem, protože jsou pouze jasným signálem tvrdého postupu zaměstnavatelů/elit.
  Neoliberální politika již zbavila odbory moci, ty chápe jako demokratické instituce přežitého sociálního kapitalismu.
  MP
  April 24, 2012 v 12.03
  Nejde o to, jak je chápe neoliberální politika
  Jde o to, jak odbory a masové protesty chápe veřejnost. A o to,co ty protesty vlastně chtějí. v neposlední řadě také o to, jak své protesty chápou sami odboráři.
  V této zemi a v této chvíli představují odbory významnou sílu, ostatně platí to o EU jako takové. A není příliš podstatné, jak je chápou v nějakém světě globální kultury -- ať už si pod tím představujete cokoliv. A pokud by burzy reagovaly výrazným plusem, tím lépe pro pro nás všechny -- ale ona to bohužel není pravda.
  PM
  April 25, 2012 v 11.08
  Pohyby burzy jsou indokátorem
  pocitů fiskální elity a velmi sensibilně zrcadlí její jak racionální tak čistě pudové reakce na společenské trendy. Nástup levice ve Francii se dnes značí znančným minus, racionalizace multis s následkem propouštění a velkých demonstrací je značným +, .............
  SH
  April 25, 2012 v 20.41
  Chce to vzpouru politických „elit“.
  Dneska je už snad každému politicky myslícímu člověku jasné, že vlády a poslanci nejsou těmi, kdo skutečně ovládají tento svět i rozhodující většinu států. Oni všichni pouze slouží „temným silám“ globální, diskrétní elity, tvořené převážně dědičnými bohatci. Smyslem občanských hnutí, nepokojů a všemožných aktivit je, donutit zvolené zastupitele ke vzpouře proti své „loutkovosti“, k odmítnutí svého lokajství vůči jmenované vrchnostenské elitě. Něco mi říká, že k tomu je zapotřebí, do rolí zastupitelů prosadit nebojácné revolucionáře.