0/350 000 Kč ♥ Daruji
Vycházíme jen díky darům lidí jako jste Vy. Bez Vaší podpory nedokážeme noviny udržet.

#17. listopad

Ginsbergovské tenisky

Autor, v 70. a 80 letech undergroundový básník a přispěvatel samizdatových časopisů, dnes vydavatel, spisovatel a organizátor kulturních akcí na Šumavě, napsal báseň jako projev solidarity se svým hladovějícím přítelem, Jiřím Gruntorádem.

Anketa DR: Výročí, které by mělo být oslavou potlačované občanské angažovanosti

Jaká jsou nejpalčivější témata současnosti a otázky, před kterými po čtyřiatřiceti letech od sametové revoluce naše země stojí? Ptali jsme se osobností z občanské společnosti, akademického a mediálního prostředí.

Studentské stávky 1989 a 2022. Reportáž psaná v předvečer státního svátku

Studenti a studentky na univerzitách stávkovali velmi civilizovaným způsobem se samozřejmými a umírněnými požadavky. Předvedli, jak by se dala oživovat nervózní a vystrašená česká společnost.

Lze slavit 17. listopad bez kýče? Kdo jsou dnešní mladí nositelé jeho ideálů?

Pavel Floss, Karel Floss, Hana Holcnerová, Eva Kantůrková, Petr Pithart, Petr Pospíchal odpovídají: Jak bychom si dnes měli připomínat 17. listopad bez kýče a patosu? Kdo v mladé generaci dnes na ideály revoluce roku 1989 navazuje?

Listopad 89 a dnešní potřeba změny

Čtvrtý díl letního seriálu z připravované knihy Jana Šíchy Kousavý pes se vrací k revoluci z roku 1989. Připomíná, že právě dnes je také změna potřebná jako sůl.

Oslavy 17. listopadu jako pomník ignorance

Připomínka 17. listopadů trvale postrádá reflexi přítomnosti. Lidská práva jsou nedělitelná a dokud budou v České republice i jejím okolí marginalizována, není prostor plácat se po zádech. 17. listopad požaduje akci, nikoli sentiment.

Andreji, Petře, Pavle, Zdeňku a spol., dobře se dívejte

Nedávné zatčení slovenského oligarchy Jaroslava Haščáka není příběhem osobního selhání, ale prvním pokusem o nápravu nelegitimního systému, který vznikl loupeživou privatizací po roce 1989. Snaha zlomit moc oligarchie musí přijít i k nám.

Je můj 17. listopad naším 17. listopadem?

Události roku 1989 přinesly naději. Po třiceti letech je ale zjevné, že naplnění došla jen část očekávání. Máme sice svobodné volby, ideál rovnosti je však dále v nedohlednu. Naše demokracie musí usilovat o to, aby byla sociální.