Praha rozdělila jednoleté kulturní granty

Roman Sikora

Zastupitelstvo hlavního města koncem minulého týdne odsouhlasilo přidělení kulturních grantů. Nejštědřejší bylo k Centru současného umění DOX, Divadlu bez zábradlí, k Farmě v jeskyni a Strašnickému divadlu.

Minulý týden schválilo zastupitelství hlavního města Prahy rozdělení kulturních grantů na rok 2011, a to jak do 200 tisíc korun, tak granty vyšší než je tato částka.

Absolutně nejvíc, čtyři a půl milionu korun, což je ovšem jen necelá třetina požadované částky, získalo Centrum současného umění DOX na prezentaci české umělecké scény v mezinárodním kontextu a poskytování platformy pro dialog mezi místní a mezinárodní uměleckou scénou. V prostorách centra se za tyto peníze bude konat minimálně dvanáct výstavních projektů. Program také zahrnuje tematické přednášky, diskuse a konference, které se konají po celý rok minimálně dvakrát týdně. Grantová komise (GK) projekt ohodnotila jako prestižní, s orientací na aktuální tendence, tvůrčí dialog s veřejností a uvedení českého umění do kontextu světového umění.

Druhý nejvyšší jednoletý grant byl přidělen na činnost jednomu z prvních soukromých divadel u nás (založeno už v roce 1992), Divadlu bez zábradlí v Paláci Adria. To získalo tři a půl milionu a podle GK patří scéna v převážné části své tvorby k „tradičnímu" divadelnímu proudu, který zároveň významně přispívá k přirozenému kulturnímu životu v historickém centru Prahy. Jeho koncepce je podle GK jasně postavena na obsazování inscenací herci oblíbenými u široké divácké obce a scénografické mobilitě, která divadlu umožňuje mimopražské zájezdy. Nový projekt pak podle GK naznačuje obohacení dramaturgie divadla o některé náročnější tituly, z nichž DBZ nedávno uvedlo hru současného německého autora Mariuse Mayenburga Ksicht.

Třetí nejvyšší jednoletý grant získal projekt s názvem Farma bez jeskyně výrazného alternativního souboru Farma v jeskyni. Už v názvu projektu je naznačeno, že soubor, který trvale zaznamenává ohlas doma i v zahraničí, přišel v minulém roce po třech letech o svou stálou scénu v Preslově ulici, a je tak opět bezprizorní. Svá představení bude nadále uvádět ve Švandově divadle, v klubu Roxy a v Divadle Ponec. Podle GK vytváří Farma v jeskyni pozoruhodnou příležitost pro diváky vidět specifický typ alternativního umění založeného na rigorosním hereckém tréninku. Výjimečná je podle ní tvorba „Farmy“ i propojením umělecké tvorby s výzkumem.

Půldruhého milionu získalo pak od hlavního města divadelní sdružení DIVADLO COMPANY.CZ působící ve Strašnickém divadle, které má od minulého roku nového uměleckého šéfa Michala Langa. Poměrně úspěšným žadatelem je pak ještě Divadlo v Řeznické, které po magistrátu na svou činnost požadovalo dva miliony korun a získalo polovinu. Oproti němu třeba Divadlo Ungelt, které získalo nakonec stejnou částku, potřebovalo na svou činnost sedm milionů.

Statisícovými částkami dále hlavní město podpořilo například občanské sdružení Bezhlaví a činnost jejich Spitfire Company (450 000), Divadlo AHA! (500 000), Studio Damúza (500 000), Sdružení Divadla U Anděla na činnost Divadla Na prádle (900 000), Cirk La Putyka (700 000), cyklus abonentních koncertů Pražského komorního orchestru v Rudolfinu (650 000), Svatováclavské slavnosti organizované Společností pro duchovní hudbu (650 000), Muzeum a archiv populární hudby (600 000), RACHOT Production s. r. o. hned dvěma granty (600 000 a 700 000), Teatr Novogo Fronta (500 000), festival 4+4 dny v pohybu (650 000), TRANZITDISPLAY (700 000), Mezinárodní centrum umění a nové technologie Ciant (850 000), celoroční výstavní provoz centra Futura (700 000) a další.

    Diskuse