Literární časopisy jsou tento rok zachráněny

Radek Pirkl

Ministerstvo kultury rozhodlo o grantech pro literární periodika, sborníky a kulturní akce. Literární redakce, většinou závislé na státní dotaci, si mohou oddechnout.

Kulturní periodika Analogon, Tvar, A2, Psí víno, Aluze, Revolver revue, Weles, Host, Souvislosti či Labyrint revue získají státní dotaci v požadované výši. Nižší než požadovanou částku získá Kulturní magazín UNI, měsíčník pro světovou literaturu Splav, časopis Živel, revue Prostor, Listy, RozRazil či Pandora.

Grantová komise se rozhodla neudělit pro příští rok podporu internetovému časopisu Dobrá adresa či Židovským listům. Na podporu kulturních periodik, sborníků a akcí přerozdělila grantová komise přes 3 900 000 Kč, jejich kompletní seznam najdete zde.

Ministerstvo tak téměř dořešilo rozdělení státních příspěvků na podporu literatury pro rok 2010. Na výsledky grantového řízení čekají ještě nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Výsledky grantových řízení na podporu knižní tvorby i granty pro komiksy a ilustrovanou tvorbu pro děti a mládež byly ustanoveny a zveřejněny již v polovině března.

Zveřejněny byly i výsledky státní podpory pro vydávání české literatury v zahraničí. Vedle tradičně překládaných děl českých autorů Karla Čapka, Josefa Škvoreckého či Jáchyma Topola a Jaroslava Rudiše budou do cizích jazyků letos přeložena díla autorů Emila Hakla, Františka Listopada či román Markéty Pilátové.

Více informací na: www.mkcr.cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy

    Diskuse (0 příspěvků)