Hosté institutu CESTA proberou tentokrát důchodovou reformu

Jiří Guth

Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii pořádá ve čtvrtek 10. února od 17 hodin veřejnou diskusi o důchodové reformě. Koná se v Richterově domě (Malé náměstí 11) na Starém Městě pražském. A kdo přijde?

Po besedě o smyslu a budoucnosti sociálního státu pořádá přípravný výbor think-tanku CESTA — Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii druhou veřejnou diskusi, tentokrát na téma „Důchodová reforma — možnosti a limity“. Koná se ve čtvrtek 10. února 2011 od 17 hodin na takřka již obvyklém místě, tedy v přednáškovém sálu New York University Prague, Malé náměstí 11 — Richterův dům, 1. patro (vchod z pasáže mezi Malým náměstím a Michalskou ulicí).

Účast v panelu přislíbili Libor Dušek, ekonom z CERGE — Národohospodářského ústavu Karlovy univerzity a akademie věd, a Martin Potůček, sociolog, ředitel Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK. Dále Vladimír Špidla, historik, mj. bývalý ministr práce a sociálních věcí, předseda české vlády a komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, a Jaroslav Vostatek, ekonom z Vysoké školy finanční a správní.

Diskusi bude moderovat Bohuslav Sobotka a bude se panelistů ptát kromě jiného, které problémy jsou dlouhodobé a které akutní, jestli stát může a má být garantem penzí, jestli individuální spoření na důchod má být dobrovolné, nebo povinné a podobně.

  Diskuse (5 příspěvků)
  SH
  Stanislav Hošek, Penzista
  February 4, 2011 v 14.33
  Kavárenské tlachání.
  Všechny akce odporu vůči vládě, jako semináře, porady, či debatní kluby, mi až příliš připomínají kavárenské sedánky pražských intelektuálů z první republiky, dneska jsou navíc pouze označeny patřičnými vinětami v angličtině. Angažuje se v nich několik desítek lidí. Jelikož nemají výstupy na širokou veřejnost, tak prakticky jakoby nebyly.
  MN
  Miroslav Novák
  February 10, 2011 v 1.22
  Bohužel
  s Vámi, pane Hošku, musím souhlasit. Mám podobný dojem už delší dobu. A největší problém vidím v tom, že si levice (zjednodušeně řečeno) nechala úplně vzít veřejnoprávní média. Důchodové reformě, jakožto klíčové otázce budoucnosti, nevěnovala Česká televize v hlavním vysílacím čase prakticky žádný pořad, ve kterém by měly dostatečný prostor k diskuzi všechny zainteresované subjekty a širší odborná veřejnost. A to už má k dispozici 3 celoplošné programy, které si všichni platíme. Např. poslední vývoj příjmové strany důchodového účtu je ve sdělovacích prostředcích úplné tabu (podobně jako příjmová strana rozpočtu).
  FJ
  František Jonáš, technik
  February 10, 2011 v 8.36
  bohužel ..M.Novák má pravdu
  I S.Hošek má pravdu . Nejen vzít, ale ani neobnovit, třba Právo lidu. ČSSD je vůbec smutnou stranou s vedením neschopným navázat na tradice minulost. Jen takové připomenutí do roku 1948 měla ČSSD 4 tiskárny a vydávala 17 tiskoviny celostátního nebo místního formátu. To se , ale raději aktivně nechá ožebračit za volební kampaň v roce 2010 při volbách do sněmovny, než se jinak než americkým stylem vzdáleném i i od jarmarečních rejů na míle daleko a na které je i národ strašený krizí dluhů z Řecka, pak jen zírá na to, co je vše možné utratit bez valného výsledku.
  Za stamiliony se dalo i nějaké to médium zařídit, řídit a předestřít občanům na podnose daloko většího formátu než je schopná CESTA, bez ohledu na kvalitu obsahu přednášejících a určitě i pravdivé informace i s velmi varovným obsahem směrem k občanům a proti této vládě.....ale proč už dávno reforma nebo náprava důchodového systému nenanstala a nebyla učiněna se patrně nedovíme...
  Jan Kopecký, sociolog
  February 10, 2011 v 18.32
  DŮLEŽITÉ
  Přimlouvám se velmi za to, aby podobné akce nezůstaly omezeny na Prahu, Brno či Ostravu.
  Jinak bude většina občanů (pokud se o tom vůbec dozvědí) přesvědčena, že se opravdu jedná o kavárenské schůzky.
  Bohumír Molnár, podnikatel
  February 11, 2011 v 2.31
  Tak jsem se kdesi dočetl, že se bude konat také Velké fórum ekonomických a společenských alternativ

  Na fóru prý budou představeny alternativní pohledy na situaci v ekonomice, politice a společnosti vyjadřované širokým spektrem různých nezávislých spolků, organizací a sdružení.
  Cílem má být podpora spolupráce mezi jednotlivými iniciativami a formování společné platformy pro prosazování sdílených idejí, pro vstup do skutečné politiky a pro oslovení široké veřejnosti

  Organizátoři též uvádí: „Naše společnost potřebuje změnu, to víme. Pojmenování podstaty problému a nalezení jeho řešení je důležitou součástí této změny. Na fóru budeme hledat možnosti synergické spolupráce a účinných postupů při realizaci společenských změn.“

  Akce se uskuteční 12.2. od 9,30 do 17,15 v Klubu FF UK, Celetná 20, Praha 1 a bude se řídit následujícími pravidly: 1. Zákaz hegemonizace fóra, 2. Zachování tolerance vůči všem zúčastněným organizacím i jednotlivcům, 3. Všechny zúčastněné organizace si jsou rovny, 4. Plné zaručení suverenity jednotlivých organizací

  Každý účastník by měl na organizaci akce přispět částkou 50 Kč

  Co všechno si ti „kavárenští povaleči“ nevymyslí …