CESTA zahajuje panelem s otázkou: Má ještě smysl sociální stát?

Jiří Guth

Diskuse se koná v pondělí 17. ledna 2011 od 17 hodin v přednáškovém sálu New York University Prague, Malé náměstí 11 — Richterův dům, 1. patro. Zúčastní se mj. Pavel Mertlík, Jiří Pehe, Jacques Rupnik, Bohuslav Sobotka a Tereza Stöckelová.

Přípravný výbor think-tanku CESTA (Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii) pořádá první veřejnou diskusi o roli moderního demokratického státu v měnících se ekonomických a politických podmínkách. Vytváří tím prostor pro myšlenky, jež jsou dosud díky aktuálně převažujícímu neoliberálnímu pohledu ve veřejných debatách spíše potlačovány.

V titulu setkání je zastřešující otázka „Má ještě smysl sociální stát?“ a během diskuse budou nejen panelisté odpovídat také na jiné otázky, dílčí a konkrétnější:

  • Je sociální stát hlavním výdobytkem západní demokracie nebo její hlavní přítěží?
  • Má rétorika o zadlužování společnosti a budoucích generací reálný základ?
  • Jsou sociální výdaje ve stávajícím rozsahu udržitelné nebo je nutné je omezit?
  • Jak bránit sociální stát v kontextu globálního světa a rychle rostoucích ekonomik?
  • Jak má levice reagovat na útoky proti sociálnímu státu?

Účast v panelu přislíbili osobnosti s politickou, politologickou, právní, ekonomickou i sociologickou erudicí: Pavel Mertlík, Jiří Pehe, Jacques Rupnik, Bohuslav Sobotka a Tereza Stöckelová.

Akce se koná v pondělí 17. ledna 2011 od 17 hodin v přednáškovém sálu New York University Prague, Malé náměstí 11 — Richterův dům, 1. patro. Vchod je z pasáže mezi Malým náměstím a Michalskou ulicí.

Think-tank CESTA chce formulovat a prezentovat odborné názory na systémové řešení hlavních politických a ekonomických problémů České republiky.

„Měl by vytvořit protiváhu skupině dlouhodobě etablovaných neoliberálních a pravicových projektů, kterou tvoří CEP, CEVRO a Liberální institut,“ říká předseda přípravného výboru Jiří Pehe. Jeho dalšími členy jsou Vít Klepárník a Bohuslav Sobotka a v tzv. poradním výboru zasednou Pavel Barša, Václav Bělohradský, Jan Keller a Tereza Stöckelová.