Pehe, Bělohradský a Keller založili středo-levicový institut

Hana Holcnerová, Dušan Radovanovič

Politologové Jiří Pehe a Vít Klepárník a úřadující předseda ČSSD Bohuslav Sobotka zakládají středolevicový think-tank (výzkumný institut) pod názvem CESTA — Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii. Předseda MDA Lubomír Zaorálek doufá ve vzájemnou spolupráci.

V České republice se ustavil nový myšlenkový trust, jehož iniciátoři chtějí přispět do veřejných debat z pozic „politického a intelektuálního středu jakož i demokratické levice“.

Na projektu se podílejí politologové Jiří Pehe a Vít Klepárník spolu s úřadujícím předsedou sociální demokracie Bohuslavem Sobotkou.

Členy poradního výboru se stanou vysokoškolští profesoři Václav Bělohradský, Pavel Barša a Jan Keller a socioložka, mluvčí občanské iniciativy ProAlt Tereza Stöckelová.

Cílem projektu CESTA je podle jeho zakladatelů prostřednictvím veřejných debat, kolokvií, studií a odborných publikací představovat odborné názory na systémové řešení hlavních politických a ekonomických problémů České republiky.

„Chceme vnést do veřejných debat prvky, jež jsou dosud díky aktuálně převažujícímu neoliberálnímu pohledu ve veřejných debatách spíše potlačovány,“ píší v tiskovém prohlášení.

Politolog Lukáš Jelínek k tomuto projektu Deníku Referendum řekl: „Vznik think-tanku CESTA může pomoci napravit nevyvážený stav, kdy zde od 90. let působí řada silných konzervativních či liberálně-konzervativních teoretických pracovišť, ovšem ve středo-levém spektru instituce jako MDA nebo Eurostudy jen paběrkují.“

Lukáš Jelínek vnímá radikalizaci intelektuálních elit na pozadí ekonomické krize a sociálně necitlivé politiky Nečasovy vlády. „Intelektuálové i další příslušníci středních vrstev zkrátka stále silněji cítí potřebu vyjádřit a ovlivnit vývoj společnosti. Proto jsou veřejné aktivity lidí jako jsou pánové Pehe, Keller a Bělohradský chvályhodné,“ myslí si Jelínek.

S jeho slovy se ztotožňuje také politolog Jaroslav Šabata, který ustavení CESTA vítá, neboť je podle něj dobré, když takové podniky v podobném prostředí vznikají. Zaráží ho ovšem, že „iniciátoři zřejmě neoslovili předsedu Masarykovy dělnické akademie Lubomíra Zaorálka ani další lidi kolem MDA, která je myšlenkovým trustem sociální demokracie.

Ve shodě s Jaroslavem Šabatou si i Jelínek myslí, že špičky sociální demokracie by se měly v první řadě věnovat svému nejbližšímu ideovému zázemí, mimo jiné s ohledem na potřebu rozproudit programovou debatu v regionech a oprášit pověst ČSSD coby strany postavené na pevných hodnotách a atraktivních myšlenkách.

A k tomu dodává: „Zaráží mě angažmá úřadujícího šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky. Jednak jde o riskantní tah, může již zkraje vzniknout dojem stranické politizace think-tanku, jednak není tajemstvím, že Masarykova demokratická akademie, která má tradičně k ČSSD velmi blízko, i přes sílu danou spolupracujícími akademiky doslova živoří.“

Předseda MDA Lubomír Zaorálek v této souvislosti Deníku Referendum řekl: „Čím víc takových institutů bude, tím lépe. Bližší informace o projektu zatím nemám, ale rovnou říkám, že by bylo dobře, kdybychom dokázali spolupracovat.“

Záměrem organizátorů je však právě snaha o překročení stranických hranic. „Chceme nabídnout platformu pro co nejširší spektrum myšlenek a názorů. Cílem think-tanku není dělat praktickou politiku či sloužit konkrétním politickým stranám. Ale chceme se snažit aktivně ovlivňovat veřejný prostor. Proto budeme stát i o účast reprezentantů různých politických proudů, včetně zelených, liberálů či křesťanských demokratů,“ upřesňuje Bohuslav Sobotka.

Další z členů poradního výboru Tereza Stöckelová navíc klade důraz na překonání úzce ekonomického pohledu na svět. „V expertně-politickém a veřejném prostoru převažoval v posledních dvaceti letech hlas ekonomů. Ekonomie dostala obrovský prostor formovat veřejné politiky; stala se disciplinou, která definuje, co je skutečné a jaká je pravá hodnota věcí,“ upozornila pro Deník Referendum Stöckelová.

„CESTA by se podle mého názoru měla stát prostorem pro rozvoj alternativních ekonomií a pro rovnocenné setkávání a střety ekonomie s jinými společenskovědnými disciplinami a formami vědění. Musíme dnes hledat nová řešení, založená na globální sociální, ekonomické a ekologické solidaritě,“ naznačila originální rozměr CESTY Stöckelová.

  Diskuse
  OW
  January 6, 2011 v 21.54
  Přeji CESTĚ dobrou cestu a hodně štěstí na ni.
  Ondřej
  January 7, 2011 v 8.24
  svěží vítr vtrhl do české kotliny?
  Když "myšlenkové cisterny" vysychají, nenechme se odradit a budujme stále nové. Vytvářejme sekce a odborné komise, natiskněme hlavičkový dopisní papír, rozesílejme pozvánky a pořádejme symposia. I já už se moc těším na tu myšlenkovou žeň.
  FJ
  January 7, 2011 v 19.59
  středolevicový institut

  Ano to by tu mělo být, ale to měla opravdu naplňovat , kdysi Masarykova dělnická akademie a nyní Masarykova demokratická skademie na jejímž počátku stál TGM a Josef Steiner na začátku 19.století. MDA to měla plnit již 21 let a právě díky vedení ČSSD je opomíjenou popelkou a chudým příbuzným ve stínu jarmarečních , komerčních a předražených bezduchých kampaní, kde už třeba setina z kampaně by vytvořila 100 násobek hodnot duchovního charakteru v na poli vzdělání a aktivit v mantinelech levice a sama o sobě by aktivity v tomto směru byly kampaní z nejlepších. MDA žije , ale je v komatu. Funguje jen ve větších městech, kde Praha hraje prim a díky nezměrné obětavosti i Brno místních členů v čele Dušanem Krátkým. V řadě míst provinčního charakteru je spíše trnem v oku "uvědomělým" partajních bosů okresních a někdy i krajských orgánů .
  Roli tohoto institu mohla plnit MDA dávno a měla jím i být, nebýt totálních vítězství politiky nad odborností a často i nad rozumem. Nebudu se vyjadřovat třeba k Třebíči, ale třeba způsob přijetí činnosti MDA v Jindřichové Hradci mne zarazil. Na jedné straně nadšení a na druhé straně bafuňáři na úrovni interdiktu.
  Je skoro neštěstí , jakým způsobem byly a jsou pošlapávány tradice spojené s ČSSD a TGM a jejich MDA.
  Jestli to nějak vyřeší institut bude jen dobře, ale je to vlastně způsobeno půstem až vyhladověním levicové a středolevicové názorovosti a trochu je mi smutno, když MDA je skromným participujícím, místo toho , aby byla lídrem, když už nese ještě z tradice Masarykovo jméno a v minulosti toto vzělávací těleso něco znamenalo, jak obsahově tak i tradicionalisticky . Rozhodně by se asi Josef Steiner divil, kdyby zjistil, že si třeba party okresních stranických bosů zakazují účast na akcích MDA a ti, co je pořádají jsou exkomunikování a žijí, jakoby ve vyhnanství a poddanství. Z těchto důvodů by se měly i špičky ČSSD ze svých výšin i akademických kouknout do provincií i krajů a snad i účast v institu bude jim inspirací i pro drobnou práci v menších místech naší země a nebo jim zkomplexní pohled a dostanou se z tmy pod svícnem.

  January 10, 2011 v 19.12
  MYŠLENKY K NEZAPLACENÍ
  PRAMEN: http://centrum-cesta.cz/ :

  1)
  "... neregulovaný globální kapitalismus může zásadně ohrozit západní demokracii" (Jiří Pehe)
  -- stranický úkol? (Freedom House?)

  2)
  "Cílem think-tanku není dělat praktickou politiku či sloužit konkrétním politickým stranám. Ale chceme se snažit aktivně ovlivňovat veřejný prostor." (Bohuslav Sobotka)
  -- takže jakou politiku, teoretickou?

  3)
  "...a účast předběžně přislíbili Jacques Rupnik, Tereza Stӧckelová a Pavel Mertlík."
  -- předběžně - doufejme, že si to nerozmyslí ...

  4)
  "Reprezentanti politického i intelektuálního středu, jakož i demokratické levice mají povinnost aktivně vstoupit do zásadní debaty..."
  -- INTELEKTUÁLNÍ STŘED - toť opravdu kouzlo nechtěného.
  SH
  February 6, 2011 v 9.46
  CESTĚ na cestu.
  Je podle mne třeba jasně veřejnosti sdělit, že jde především o protiváhu Občanskému institutu a Liberálnímu institutu, které ovlivňují intelektuály a publicisty u nás již víc jak dvacet let. Nezaklínal bych se slovem střed, protože je to pozice spíše z reálné politiky, než teoretického uvažování a navíc s odérem oportunity. CESTA se nesmí stát debatním klubem pražských a několika přizvaných intelektuálů. MAD ať je partnerem, neboť jednak vždycky sloužila pouze jako pláštík pro rádoby teoretické plky předních politiků ČSSD, ale hlavně je servisem pro nejvyšší funkcionáře a členstvu ČSSD po odchodu exmístopředsedy Kuči nepřinesla zhola nic. Rovněž nemá prakticky žádné výstupy na veřejnost. CESTA by dle mého měla stát o spolupráci se základnou SOKu a možná i s Centrem strategických studií KSČM.