Hnutí Jedi dostane při sčítání lidu vlastní kód

ČTK

Český statistický úřad zareagoval na existenci hnutí Jedi, které má na Facebooku početnou skupinu příznivců. Jsou rozhodnuti uvést při březnovém sčítání lidu jako své náboženské vyznání víru Jedi. Statistici budou na toto hnutí pohlížet stejně jako na všechny registrované církve a náboženské společnosti.

Český statistický úřad sečte při sčítání lidu i ty, kteří do kolonky náboženství uvedou hnutí Jedi. Dostanou přitom samostatný kód, podobně jako jiné církve. Statistici tak reagují na aktivity lidí, kteří již dopředu deklarují, že se k hnutí přihlásí.

Na českém Facebooku je v současnosti velmi silná skupina „Na sčítání lidu 2011 napíšu do svého náboženského vyznání víru Jedi". Místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal kvůli tomu musel dokonce svolat mimořádné jednání. „K této akci se už přihlásilo 14 200 lidí, a jelikož jde o velmi silný fenomén, který se objevil i při sčítání lidu v jiných zemích, musíme na něj reagovat," uvedl mluvčí Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Ondřej Kubala k jednání.

Jeho výsledkem je, že Český statistický úřad zpracuje výsledky za všechny oficiálně registrované církve a také za náboženství, u kterých předpokládá, že se k nim přihlásí větší množství lidí. „Jediové to už splňují, takže budeme připraveni této víře při zpracování výsledků sčítání lidu přidělit samostatný kód a následně poskytnout veřejnosti informace o tom, jakou mají jediové v České republice věkovou a pohlavní strukturu, kde se vyskytují v rámci republiky nejčastěji, jakou mají úroveň vzdělání, k jaké národnosti se nejčastěji hlásí či jaké mají zpravidla postavení v zaměstnání," uvedl Kubala.

Jedi je původně fiktivní organizace, náboženský rytířský řád z filmové ságy Hvězdné války. V současnosti ovšem mnoho lidí vnímá Jedi jako reálné náboženství a má několik set tisíc registrovaných příznivců. Podle stránek britského statistického úřadu se v Anglii a ve Walesu přihlásilo k Jedi přes 390 tisíc lidí. Podle některých zdrojů se takoví našli i v Austrálii, kde jich bylo více než 70 tisíc, a v Kanadě. Zde se „našlo" 21 tisíc jediů.

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Koná se každých deset let. Následující sčítání je připravováno na březen 2011. Rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.

  Diskuse (22 příspěvků)
  Ivan Štampach, religionista
  January 31, 2011 v 12.15
  To je s dovolením, nesmysl. Jedi není registrovanou náboženskou společností, i kdyby měla milion členů a statitstický úřad ji nemůže vést mezi registrovanými, tím by porušil zákon. Příznivcům Jedi nikdo nebrání, aby se registrovali běžným postupem podle zákona 3/2002 Sb., ale do sčítání by se beztak jako samostatná položka už nedostali, byli by až v příštím sčítání za deset let, pokud by ovšem toto seskupení tak dlouho vydrželo.
  Honza Macháček, chemik
  January 31, 2011 v 20.17
  Co je náboženství?
  Promiňte, pane Štampachu, že vás poučuji o religionistice, je to jako kdybyste vy mě poučoval o chemii, ale není rozdíl mezi vyznáním a církví? Není argument o zákonné registraci jednak povrchně formální a za druhé úplně od věci?

  Ještě Toleranční patent Josefa II. dával poddaným svobodu volby vyznání pouze mezi státem uznanými církvemi, ale od té doby jsme snad se svobodou vyznání pokročili. Nevím, co všechno budou statistici při sčítání lidu zkoumat, možná se budou ptát i na příslušnost k církvím, ale s jedii se počítá v kolonce náboženství, a to si klidně můžu vymyslet své vlastní. Mám právo věřit na Ježíška (a ne na Ježíše, nevěřte nikomu nad třicet), klanět se Velkému Hypermarketu (a uctívat Jej pravidelnými nákupy), nebo třeba vyznávat teologii telenovely (Můj život je televizní seriál, každé ráno, když otevřu oči, začíná nová epizoda. Dokud mé příhody Diváka baví, mohu počítat s dalšími díly, až Ho začnu nudit, můj vysílací čas skončí). Jestliže si někdo napíše do příslušné kolonky jedi, záleží z pohledu statistiků jen na tom, kolik lidí to udělá.

  Domnívám se, že vy jako religionista byste neměl jedie odmítat, že nejsou registrovaná náboženská společnost, ale zkoumat, zda projevují funkční znaky náboženského vyznání. Například zda mají nějaký myšlenkový systém, zda vyznávají nějakou filozofii, zda věří nějakým mýtům, zda dodržují nějaké rituály, a vůbec zda se něčím liší od pouhého fanouškovského kultu populárního zpěváka. Ostatně kdybyste do takové práce zařadil srovnání s kultem Karla Gotta, hodně by tím získala na mediální přitažlivosti. Co říkáte, neláká vás pustit se do ní?
  Ivan Štampach, religionista
  January 31, 2011 v 22.21
  Je mi líto, pane Macháčku, ale bohužel jste nepochopil, o čem se tu diskutuje. Úředník statistického úřadu údajně sdělil, že jediové budou ve sčítání lidu uvedeni jako samostatná položka. O tom a jedině o tom byl můj diskusní příspěvek. Jediové jako samostatná položka prostě figurovat nebudou. O tom nerozhodujete pane Macháčku Vy a o tom nerozhoduji ani já, ani ten úředník. O tom rozhoduje zákon. Koneckonců sčítací archy jsou hotové a jsou dostupné na webu ČSÚ - podívejte se tam, jsou-li tam jediové.

  Zkuste, pane Macháčku, vzít na vědomí, že občas se tu vyskytne i něco jiného, než *N*Á*Z*O*R*. To, co jsem napsal, byla INFORMACE.

  Náš stát náboženské organizace neuznává a každá náboženská organiozace může vznikout, působit a zaniknout zcela a jen ve své vůlastní režii. Pokud si taková organizace přeje nějaké výhody navíc, může požádat o registraci, což není uznání, ale právě jen registrace. Neplyne z toho pri ni prakticky nic, snad jen to, že může vstupovat do právních vztahůl vlastním jménem a nemusí si pro tento účel zřizovat náhradní subjekty (nadační fondy, občanská sdružení) nebo používat fyzické osoby. Skýtá jí to nějaké možnosti do budoucna pro případ, že by taková náboženská organizace chtěla spolupracovat se státem (např. duchovní služba v armádě). Deset let po registraci při splnění dalších podmínek může získat k tomu oprávnění.

  Ve sčítání lidu si člověk může volit ohledně náboženství mezi čtyřmi možnostmi, ať se to, pane Macháčku, líbí nebo nelíbí Vám nebo mně. Sčítání se řídí striktně zákonem a tam to tak je: a) Můžete buď na tuto otázku (a ještě na jednu ze všech) neodpovědět. b) Můžete uvést, že jste bez vyznání. c) Můžete si vybrat jednu se seznamu 31 registrovaných náboženských organizací z přiloženého seznamu a její název napsat do příslušného okénka. d) Můžete tam napsat cokoli jiného.

  Pokud zvolíte možnost c), budete započítán do některé registrovné náboženské společnosti a z toho plynou pro ni (ne pro Vás) nějaké důsledky ohledně jejího financování ap. Počty jejích příslušníků (tedy ve sčítání deklarovaných pčíslušníků) budou ve veřejně dostupných zdrojích ČSÚ. Pokud zvolíte možnost d), ocitne se ve veřejně dostupných zdrojích Vaše odpověď i odpověď každého, kdo se přihlásí třeba k jediům a jakékoli jiné neregistrované náboženské společnosti v rubrice "ostatní a nepřesně vyplněné". Nic dalšího zákon statistickému úřadu neukládá.

  Je však pravděpodobné, že později v některé z placených brožur zveřejňujících další podrobnosti ze sčítání (bere se to jako interpretace výsledků) může být položka ostatních rozlišena, Pracovník, který o tom bude psát článek, může vybrat některé z tisíců dalších položek, které se tam dají najít (tisíce variant, k čemu se kdo přihlásí mimo registrované náboženské společnosti), a může je s příslušnými čísly a třeba i s dalšími detaily, např. se vzdělanostní, regionální a věkovou strukturou této skupiny dále pracovat a mlže to publikovat. V takovém článku se někdy mohou vyskytnout i jediové.

  Pokud, pane Macháčku, proti mně hájíte, že máte právo na něco věřit, tak se to vůbec netýká této diskuse. Ta vůbec není o víře. Ta je JEN o deklarované příslušnosti. Čemu kdo věří se dá jen velmi těžko zjistit a v zásadě je to mimo dosah statistiků. Pokud píšete, že bych neměl jedie odmítat, tak jste ZCELA VEDLE. Mně jsou tito lidé zcela lhostejní a do jejich virtuální hry se nijak nepletu a nevím, proč bych to měl dělat. Pokud bude tuto facebookovou partu někdo chtít zkoumat a sežene si na takový výzkum prostředky, o čemž púochybuji, může to činit. Přeju mu nebo jí dobrou zábavu.
  martin škabraha, autor erót-ické literatury
  February 1, 2011 v 7.45
  Pane Štampachu, v tom článku se ale nikde netvrdí, že by ČSÚ chtěl považovat Jedi za registrovanou církev. Píše se tam "zpracuje výsledky za všechny oficiálně registrované církve a také za náboženství, u kterých předpokládá, že se k nim přihlásí větší množství lidí". Proč by toto mělo být porušení zákona? Je to samozřejmě nad rámec zákona, statistici nemají povinnost Jedi počítat, ale když to chtějí udělat, tak proč ne, to je přece fajn, že nějaký úřad je ochoten udělat i něco navíc.
  Honza Macháček, chemik
  February 1, 2011 v 7.58
  Analýza textu
  „Jeho výsledkem je, že Český statistický úřad zpracuje výsledky za všechny oficiálně registrované církve a také za náboženství, u kterých předpokládá, že se k nim přihlásí větší množství lidí,‟ říká článek. Neříká nic o tom, že by ČSÚ chtěl prohlašovat za oficiálně registrovanou církev něco, co jí není. Říká, že ČSÚ se předem chystá v kolonce „ostatní a nepřesně vyplněné‟ rozlišit statisticky významně často uváděné odpovědi.

  „Český statistický úřad sečte při sčítání lidu i ty, kteří do kolonky náboženství uvedou hnutí Jedi. Dostanou přitom samostatný kód, podobně jako jiné církve,‟ začíná článek. Možná je trochu matoucí, že mluví o jediích v blízkosti výrazu „jiné církve‟, dokonce použitím přídavného jména „jiné‟ naznačuje, že jediové by mohli být církví, ale rozhodně netvrdí, že by se je ČSÚ chystal za církev, natož registrovanou prohlásit. Jenom jim přiřadí kód pro své zpracování; nejsem si jist, co takový kód přesně znamená, ale představuji si číslo v počítači, které neslouží k ničemu jinému, než aby počítač snadno posčítal jednotlivé výskyty dané odpovědi.

  Proti vám, pane Štampachu, tu hájím především svou představu o vás. Obviňovat ČSÚ z porušení zákona za to, že se prostě chystá posčítat výskyty očekávané časté odpovědi, mi připadá hloupé, a vyčítat statistikům, že sčítají jedie, když to není řádně registrovaná církev, malicherné. Nepříjemně jste mě překvapil, ale když na tom trváte, právo být hloupý a malicherný vám brát nemohu.
  Honza Macháček, chemik
  February 1, 2011 v 8.13
  Víra jediů
  Pokud jde o jedie, domnívám se, že ČSÚ pouze sčítá odpovědi a statisticky vyhodnocuje shromážděná čísla. Statistikům i sčítacím komisařům sotva přísluší diskutovat s lidmi, kteří se hlásí k jediské víře, zda to je nebo není náboženství, a jestli třeba když říkají džidáj, nemají na mysli džihád a nechtěli by se radši zapsat jako muslimové. Statistici nejsou ani sociologové ani religionisté, sociologům a religionistům jen dají k dispozici svá čísla.

  Jestliže se po světě hlásí k jediům desítky tisíc lidí, je to nepochybně statisticky významný jev, a to je všechno, co se statistiků týká. Co je to za lidi, proč se prohlašují zrovna za jedie, jestli je kromě této odpovědi spojuje ještě něco jiného, jestli vůbec tvoří nějakou vyhraněnou skupinu, jaký má ta skupina význam a jaké vztahy k ostatní společnosti, to už jsou otázky pro sociology. Jestli skupina jediů, pokud ji vůbec lze sociologicky vymezit, tvoří náboženskou obec, jestli to, co jedie spojuje, lze skutečně označit za náboženskou víru, to je otázka pro religionisty.

  Odpověď docela dobře může být, že žádná jediská víra neexistuje. Mně osobně by to vůbec nepřekvapilo. Ta odpověď ovšem musí být založena na odborném rozboru skutečného chování skutečných lidí, ne na povrchním čtení novinové zprávy a diletantském výkladu zákona.
  David Lobpreis, Socio-ekononický migrant
  February 1, 2011 v 9.44
  To jsem sám zvědav
  co tedy nakonec ten ČSÚ zveřejní... a kolik bude špagetariánů.
  MN
  Miroslav Novák
  February 1, 2011 v 11.23
  "Nebudeme si nic nalhávat, Star Wars (Hvězdné války) vstoupily do naších srdcí již v mládí. Pojďme změnit dějiny naší republiky," stojí v profilu skupiny "Na sčítání lidu 2011 napíšu do svého náboženského vyznání 'Jedi'", ke které se zatím přihlásilo 7 330 lidí.....
  Tak jsme se dočkali pane Štampachu, už je to tady...
  martin škabraha, autor erót-ické literatury
  February 1, 2011 v 13.5
  By mě zajímalo, jestli ta "církev" bere mezi sebe i Sithy. Pokud ne, tak by ji měli zakázat, je to rasová diskriminace!
  martin škabraha, autor erót-ické literatury
  February 1, 2011 v 13.7
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Darthmaul_l.jpg

  Jak vidíte, liší se jen barvou kůže (a meče).
  + Další komentáře