Keller, Bělohradský, Zaorálek a spol. vyrážejí na diskusní turné

Vratislav Dostál

V pondělí 31. ledna se v Brně uskuteční první díl putovního diskusního semináře Masarykovy demokratické akademie. Jan Keller a Jiří Pehe budou diskutovat o možnostech sociální demokracie zvrátit neoliberální tendence ve směřování české politiky.

V pondělí 31. ledna se v Brně uskuteční první díl putovního diskusního semináře Masarykovy demokratické akademie, který nese název Co čeká Českou republiku v roce 2011? Jako hosté tu vystoupí sociolog Jan Keller a politolog Jiří Pehe, po jejichž přednáškách proběhne diskuse s publikem moderovaná předsedou MDA Lubomírem Zaorálkem.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Ambicí pořadatelů je přispět putovním seminářem do diskuse na levici o možnostech a limitech sociální demokracie zvrátit neoliberální tendence ve směřování české politiky.

Podtitul brněnského semináře zní Je sociální demokracie alternativou? Podle organizátorů se diváci mohou těšit na rozpravu analyzující současnou sociální a politickou konstelaci v České republice.

Brněnský seminář je první zastávkou putovního cyklu, následovat bude Ostrava, Pardubice, Ústí nad Labem a nakonec 1. března Praha. Zatímco Keller vystoupí na každém z pěti seminářů, sestava jeho spoludiskutujících se bude měnit. Ostravští diváci se tak mohou těšit na sociologa Václava Bělohradského a pardubičtí pak na politického filosofa Pavla Baršu.

Jan Keller na seminářích nastíní společensko-politickou genezi, jež vedla v současné zpochybňování sociálního státu z úst pravicových politiků. Keller toto téma ostatně obšírně zpracoval ve své poslední knize Tři sociální světy. Podle profesora sociologie přecházejí od poslední čtvrtiny 20. století ekonomicky vyspělé země ze stadia průmyslového do fáze postindustriální.

„V téže době dochází v těchto zemích k výraznému nárůstu sociálních nerovností a ke vzestupu chudoby a bídy,“ píše Keller v úvodu své knihy. Podle Kellera již nežijeme ve společnosti tolerované nerovnosti a sociálního smíru, jež zažila své vrcholné období ve třiceti letech, jež následovaly po druhé světové válce.

Ekonomický růst třiceti poválečných let byl totiž podle Jana Kellera jednorázovou záležitostí, jež se v dohledné době v Evropě nebude opakovat. S tím souvisí i druhý moment charakteristický pro třicetileté poválečné období, a to ochota firem a nejvyšších příjmových skupin dělit se o své zisky, která byla podle Kellera taktéž jednorázovou záležitostí.

Keller v knize dochází k alarmujícímu závěru, že žijeme ve společnosti sociální nesouměřitelnosti, která dosahuje rekordních rozměrů v měřítku přímo planetárním.

„Pochybuje-li někdo o tom, že žijeme ve světě, kde nesouměřitelnost již dosáhla přímo astronomických rozměrů, měl by si uvědomit, že každý ze tří nejbohatších mužů světa vlastní dnes už více majetku, než kolik činí suma bohatství osmačtyřiceti nejchudších zemí,“ píše Keller ve své poslední knize.

Co z této situace plyne pro sociální stát a co z toho plyne pro sociální demokracii, je otázkou, na níž budou Keller a jeho partneři hledat odpověď nejdříve v Brně a v následujících týdnech v dalších městech České republiky.

Putovní seminář Masarykovy demokratické akademie navazuje v kontextu předsjezdové debaty sociální demokracie na formát užitý na její programové konferenci v září minulého roku a přenáší jej do prostoru přístupného veřejnosti, která se tak může více podílet na diskusích o budoucnosti levice u nás.

Co čeká Českou republiku v roce 2011?

Je sociální demokracie alternativou?

putovní seminář Masarykovy demokratické akademie

31. 1. 17:00 Brno: Jan Keller, Jiří Pehe — Sněmovní sál Nové radnice, Dominikánské nám. 1;

7.2. 17:00 Ostrava: Jan Keller, Václav Bělohradský — Komorní scéna Aréna, 28. října;

14.2. 17:00 Pardubice: Jan Keller, Pavel Barša — Kulturní dům Dukla, Gorkého 2573;

22.2. 17:00 Ústí nad Labem: Jan Keller, Jiří Pehe — Velká aula Pedagogické fakulty UJEP, České mládeže 8;

1.3. 17:00 Praha: Jan Keller, Václav Bělohradský — Klub techniků, Novotného lávka 5.

  Diskuse
  January 29, 2011 v 0.9
  Snad se na to v březnu v Praze dostanu. Líbí se mi, že budou diskutovat vždy zástupci dvou pojetí a že je bude moderovat činitel sociálnáí demokracie. Pokračuje tím trend nastolený v Olomouci, dialog sociální demokracie se sympatizujícími veřejně působícími lidmi. Kéž by volba vedení ČSSD dopadla tak, aby z těchto rozhovorů něco vzešlo.
  PE
  January 29, 2011 v 19.35
  Sebekriticky a ironicky oceňuji zvláště podíl žen v diskusi o budoucnosti strany, která již dva roky nemá místopředsedkyni. :)
  JS
  January 30, 2011 v 12.54
  re: CESTA jako úpadek Západu?
  To je nádherný odkaz , díky . Některé myšlenky by se měly tesat , Tahle je výborná : "Nejvážnější chyby se však čeští levicoví intelektuálové dopouštějí v tom, že nedokážou zaujmout ... postoj nestranného intelektuála". A jedna ještě lepší : "Pravda je totiž na hodnotovém žebříčku výš než spravedlnost, nikoli však sociální". Ta věta má překvapivě levicový význam , protože podle autora je tedy zřejmě nejvýše sociální spravedlnost . Hlavně ale poprvé slyšíme o oficiálním Top Ten žebříčku s jasně daným umístěním hodnot ( i když autorem velmi nejasně formulovaným) . Zvlášť pikantní je to , že se v předchozí větě autor odkazuje na antiku , kde takovýto žebříček existoval a spravedlnost byla na jeho vrcholu .
  January 30, 2011 v 15.31
  CESTA dobrým směrem,
  veřejné diskuse o aktuálních tématech velmi chybí - to je základní předpoklad občanské společnosti a tato nabízí otevření nových cest a možností. Jen jsem smutný, že v Ústí to má být v úterý, každý jiný den by byl lepší.
  February 1, 2011 v 10.9
  MDA
  Uvádím na pravou míru předcházející diskusi: putovní seminář pořádá Masarykova demokratická akademie, nikoliv Cesta. V článku je to řečeno jasně, diskuse ovšem zafungovala způsobem tiché pošty :)