OSN zveřejnila nová data o nerovnosti mezi pohlavími

ČTK, Petr Jedlička

Dle aktualizovaných údajů OSN je na významném procentu žen stále pácháno násilí, v parlamentech na ně připadá jen šestina míst a do vedení větších firem se dostávají pouze výjimečně. K jistému zlepšení dochází naopak v oblasti školní docházky.

Na světě, kde v současnosti žije o sedmapadesát milionů víc mužů než žen, nerovné postavení žen přetrvává. Vyplývá to z nedávno zveřejněné zprávy OSN, o které dnes informovala agentura AP. Ženy se podle ní sice dožívají vyššího věku než muži, méně se však podílejí na rozhodování v politice nebo v soukromém sektoru. Zpráva si všímá také fyzického násilí na ženách. V České republice mu je podle statistiků OSN v průběhu života vystaveno jednapadesát procent žen, přibližně stejně jako v Austrálii nebo v Mosambiku.

Zprávu The World's Women 2010 zveřejnilo Oddělení statistiky OSN (UNSD) ve středu u příležitosti prvního Světového dne statistiky. Násilí na ženách považuje za univerzální fenomén. Na svědomí ho mají nejen muži, ale také tradiční zvyklosti, které ženám přiznávají nižší postavení v rodině, na pracovišti a ve společnosti.

Podle statistiků například více než desetina žen v Moldavsku, Mosambiku nebo České republice uvedla, že se v posledních dvanácti měsících staly oběťmi hrubého zacházení.

Slabé je podle statistiků zastoupení žen v politice. Například v parlamentu obsazují průměrně sedmnáct procent křesel. Pokud jde o pozici v zaměstnání, o místo mnoho z nich přichází během těhotenství; v postupu na vyšší posty jim zase brání takzvaný skleněný strop. Výkonnou ředitelku mělo v roce 2009 jen třináct z pěti set největších světových korporací.

Početní převaha mužů se podle OSN objevuje především v mladších věkových skupinách v zemích s největším počtem obyvatel, jako jsou Čína nebo Indie. S postupem věku se však zastoupení obou pohlaví vyrovnává a ve věku nad šedesát let pak v každé ze zkoumaných oblastí převládají ženy.

Statistici zaznamenali jistý pokrok v základní docházce. Počet děvčat přihlášených do základní školy stoupl v roce 2007 o sedm na osmašedesát procent oproti situaci z roku 1999. Ze dvaasedmdesát milionů dětí, které nechodí do základní školy, ale dívky tvoří čtyřiapadesát procent.

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun v předmluvě zprávy uvedl, že dokument chce být součástí shrnutí k patnáctému výročí mezinárodní konference o ženách v Pekingu, kde 189 zemí přijalo program na dosažení rovnosti mezi pohlavími.