Hromadná výpověď sociálních pracovníků ohrozí dostupnost adiktologických služeb

Jiří Rameš

V organizaci Renarkon, která zajišťuje adiktologické služby v Ostravě a Moravskoslezském kraji, byli sociální pracovníci dlouhodobě finančně podhodnocení, přetěžovaní a vystavení tlaku ze strany vedení. Nyní hromadně odcházejí.

V adiktologické péči je důležitá kontinuita a navázaná důvěra. Pracovníky nelze jen tak nahradit jinými. Foto FB Kontaktní a poradenské centrum FM - Renarkon

Často si ani neuvědomujeme, jak důležitou roli v naší společnosti plní různé podpůrné sociální služby. Je to i případ adiktologických služeb, které se zabývají podporou či léčbou osob se závislostí, ať už jde o alkohol, drogy, léky nebo gambling, stejně jako podporou lidí těmto osobám blízkým.

V naší společnosti se prosazuje v oblasti závislostí přístup, který je označován jako snižování rizik. Je založen na tom, že neusiluje o úplnou eliminaci drog a jejich užívání, ale snaží se, aby negativní důsledky působení drogy byly co nejmenší. Díky tomuto přístupu se adiktologickým službám podařilo mimo jiné zabránit masovému rozšíření onemocnění HIV či žloutenky.

S ohledem na celospolečenskou důležitost adiktologických služeb je proto alarmující, když na začátku listopadu podalo hromadnou výpověď šestnáct zaměstnankyň a zaměstnanců obecně prospěšné společnosti Renarkon, která působí v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Kromě terapeutické komunity a doléčovacího centra zajišťuje Renarkon terénní programy a kontaktní centra v celém Moravskoslezském kraji.

Hromadným odchodem zaměstnanců jsou nejvíce zasažené služby terapeutické komunity, odkud odchází šest ze sedmi zaměstnanců, doléčovacího centra, kde podali výpověď tři ze čtyř zaměstnanců, a terénní program Frýdecko-Místecka, z něhož odcházejí všichni. Celkem se jedná téměř o polovinu pracovníků přímé péče této organizace.

Důvodem výpovědí je dlouholetá nespokojenost s vedením organizace, především s ředitelem Martinem Chovancem. Podle odcházejících zaměstnanců se v organizaci nenakládalo adekvátně s veřejnými prostředky, neboť neprobíhala transparentní výběrová řízení a všechny zakázky byly zadávány jedné stavební firmě. Případ už řeší Policie ČR i město Ostrava.

Stížnosti na vedení organizace řešil ředitel nátlakem na zaměstnance, což vedlo k vysoké fluktuaci zaměstnanců. Doléčovací centrum bylo dlouhodobě podfinancované, s omezenými možnostmi dalšího vzdělávání zaměstnanců a obřím tlakem na jejich výkon. V reakci na nepřijatelný stav založili zaměstnanci v roce 2017 v organizaci odbory.

Výjimečná je situace především v tom, že pracovníci sociálních služeb chápou výpověď jako tu poslední možnost. Zvláště v pobytových sociálních službách, jakými jsou právě terapeutická komunita a doléčovací centrum, totiž klienti nikam nezmizí, ale nebudou žádní pracovníci, kteří by jim terapeutickou péči poskytovali. V těchto typech služeb je navíc důležitá kontinuita a navázaná důvěra. Pracovníky nelze jen tak vyměnit, jak by to mohlo jít v organizacích mimo adiktologickou péči a jak slibuje ve svém vyjádření současný ředitel.

Mohlo by se zdát, že hromadnou výpovědí zaměstnanců Renarkonu bude postižena pouze Ostrava. Terapeutické komunity a doléčovací centra jsou však služby s celorepublikovou působností a jejich zánik pocítíme v adiktologii všichni. Komunit je v České republice kolem dvaceti a center následné péče s chráněným bydlením o několik více. Netřeba zdůrazňovat, že kapacity jsou v současnosti nedostatečné, proto se mnohým nedostává pomoci včas, či se jí nedostane vůbec.

Celá kauza se osobně dotýká i mě samého, protože kolegy z doléčovacího centra znám a vím, že odvádějí skvělou práci, a to v naprosto neadekvátních podmínkách. Například program Absolvent, sdružující bývalé klienty, jim mohou jiná doléčovací centra závidět. Práce v adiktologických službách, případně v pečujících povoláních je psychicky náročná a finančně nedoceněná. Podpůrný kolektiv a vedení je tak jednou z mála věcí, o kterou se mohou pracovníci a pracovnice opřít.

Boj ovšem není u konce. Za odstoupení současného ředitele vznikla petice a na 22. listopadu se chystá před ostravský magistrát demonstrace.(AKTUALIZACE: Demonstrace byla odložena na 13. prosince a probíhají jednání s náměstkem primátora města Ostravy.)