Proč volit Hilšera? Devět argumentů pro devítku

Kryštof Richter

Marek Hilšer se uchází o post prezidenta již podruhé. Fakt, že mu průzkumy nedávají šance na úspěch, neznamená, že by jeho politické a profesní kvality měly být bagatelizovány.

Marek Hilšer zdůrazňuje, že osobní kvality má prezidentský kandidát prezentovat především sám, nikoli mnohamilionová kampaň vedená týmem marketingových profesionálů. Facebook Marek Hilšer

Proč je Marek Hilšer nejlepším prezidentským kandidátem?

1. Protože vede nízkonákladovou kampaň. Myslím si, že přehodnocení využití peněžních prostředků v probíhajících volebních kampaních je zcela na místě. Billboardy s vyretušovanou fotografií a nicneříkajícím heslem voliče nijak neobohatí. Dnes je běžnou praxí, že kandidáti suplují nedokonalost svých osobních kvalit nebo názorů tím, že do kampaně investují vyšší jednotky až desítky milionů korun. Takový systém znevýhodňuje zcela nezávislé kandidáty, jako je Marek Hilšer.

2. Protože je znalý teorie i praxe politického řemesla. Hilšer nastartoval svou politickou kariéru absolvováním studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. V rámci studia měl také možnost působit jako asistent poslance. Jak ovšem později zjistil, teorie bývá jen část příběhu. Roku 2018 vstoupil do profesionální politiky jakožto zvolený senátor, aby mohl problémy ve společnosti řešit přímo.

Koho a proč volit v prvním kole prezidentské volby 2023

Deník Referendum připravil k prvnímu kolu prezidentských voleb soubor komentářů osobností, které se kloní k volbě pětice kandidátů demokratického tábora. Je mezi nimi i komentář Vladimíra Špidly doporučující volbu Josefa Středuly, který mezitím na svou kandidaturu rezignoval.

Jednotlivé kandidáty doporučují autoři Deníku Referendum s politickou zkušeností – Petr Pithart Danuši Nerudovou, bývalý senátor Zdeněk Bárta Pavla Fischera, Jiří Pehe Petra Pavla. Výjimku tvoří člen Mladých Zelených z Hradce Králové Kristián Richter, který argumentuje ve prospěch Marka Hilšera.

Rozhodli jsme se nepominout ani posledního relevantního kandidáta Andreje Babiše. Důvody, proč jej volit, shrnul šéfredaktor DR Jakub Patočka.

3. Protože vidí i za hranice politiky. Marek Hilšer je mimo jiné i lékařem, pedagogem a vědeckým pracovníkem na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Má za sebou i zahraniční humanitární mise a vyzkoušel si několik náročných povolání. Myslím, že tento soubor dovedností a zkušeností člověku pomůže seznámit se se všemi sférami společnosti a poskytne i vhled do oblastí, který si zdaleka každý kandidát neprošel. Prezidentský úřad by měl spojovat politickou zkušenost s obecným přehledem o poměrech a náladách ve vlastní zemi i ve světě. Tyto požadavky Marek Hilšer splňuje více než uspokojivě.

4. Protože mu není cizí aktivismus. Díky některým politikům (nejen) devadesátých let bylo slovo aktivismus postupně úspěšně diskreditováno. Pro řadu politiků je aktivní občan bolavý trn v patě, který poukazuje mimo jiné na méně líbivé stránky zdánlivě úspěšného výkonu jejich funkcí. Vnášení světla do problémů nejen vnitrostátní politiky si Marek Hilšer vyzkoušel, když protestoval například proti skryté privatizaci fakultních nemocnic nebo omezování svobody vysokých škol. Do veřejného povědomí vešel i v roce 2014, ve kterém Marek Hilšer happeningovou akcí upozorňoval na postoj vlády vůči dění na Ukrajině. Na široké uznání závažnosti problému čekaly skupiny aktivistů celá léta — až do roku 2022.

5. Protože má dobrou představu o budoucnosti státu. Myšlenky jako aktivní členství v Evropské unii, důraz na řešení klimatické změny nebo rovnosti ve společnosti jsou pro budoucnost České republiky klíčové. Takové a mnohé další znaky by měl vykazovat stát, který se cítí být součástí „Západu“. Je důležité, aby si byl vítěz voleb těchto hodnot vědom a aktivně je vnášel do politické diskuse, ať už v Parlamentu nebo při komunikaci s veřejností.

6. Protože zná kompetence prezidentského úřadu. S postoji a vizemi jednotlivých kandidátů souvisí i schopnost tyto postoje a vize prosadit. Z úst jiných kandidátů můžeme slyšet bizarní sliby jako odvolání současné vlády nebo zajištění high-tech obrany vlasti, ačkoli by takové návrhy z pozice prezidenta byly buď protiústavní, nebo nereálné. Marek Hilšer chápe plnění pravomocí hlavy státu tak, jak praví ústava, což by byla příjemná změna.

7. Protože má čistý štít. Po celá léta politického působení ani během prezidentské kampaně nikdo nenašel významnou skvrnu na politickém nebo osobním profilu Marka Hilšera. S ohledem na množství informací, které během posledních měsíců o kandidátech vyplavaly na povrch, je Marek Hilšer jedním z nejtransparentnějších kandidátů těchto voleb. A to od názorů, přes financování kampaně, až po úmysly v úřadu prezidenta.

8. Protože je sebevědomý. Prezidentská kandidatura není žádný med. Své o tom Marek Hilšer jistě ví již z první volby v roce 2018. Je vyčerpávající po stránce duševní, fyzické i finanční. A to nejen pro kandidáta osobně, ale také pro jeho rodinu a tým. To vše byl Hilšer ochoten podstoupit. Přestože nyní figuruje v průzkumech okolo pátého místa, je odhodlán dohrát tuto partii až do konce.

9. Protože vystupuje jako státník. Marek Hilšer v komunikaci se svými kolegy, protikandidáty i veřejností prokazuje schopnost vyjádřit myšlenku nestranně, srozumitelně, a přesto věcně, což není samozřejmost. Marek Hilšer dokáže mít stejně blízko ke každému, kdo stojí o slušný a rovnocenný dialog. S tím se pojí i jeho lidské vystupování, které splňuje představy o podobě hlavy státu.