Měnit věci k lepšímu vyžaduje nejen odpovědné politiky, ale i sebevědomé občany

Marek Hilšer

Redakce DR se obrátila na čtveřici prezidentských kandidátů s nabídkou, aby pro nás sepsali svou verzi novoročního projevu. Marek Hilšer zdůrazňuje ve svém textu úlohu občanské společnosti a nutnost měnit politickou kulturu zdola i shora.

Milí spoluobčané, máme za sebou velmi zajímavý a svým způsobem i výjimečný rok. Parlamentní volby výrazně překreslily politickou mapu České republiky, což s sebou nese mnoho nových výzev. Díky píli a talentu našich občanů se naše země opět stala o něco viditelnějším kouskem světa. A v neposlední řadě nelze přehlédnout fakt, že se naší ekonomice mimořádně daří a navzdory všem škarohlídům jsme se stali svědky malého ekonomického zázraku.

Nejprve k politické situaci. Mnoho občanů dalo v letošních volbách svůj hlas protestním stranám. Takovou možnost nám demokracie dává a je třeba tuto skutečnost přijmout a přemýšlet o ní. Fakt, že je tolik občanů nespokojených, má nepochybně své důvody. Na první pohled se zdá, že taková situace nedává smysl, protože se nám nebývale daří. Průměrná mzda rekordně rostla a sociální politika předchozí vlády vedla i k narovnání výše minimální mzdy, kterou u nás pobírají asi tři procenta lidí. Nezaměstnanost je v současnosti nejnižší za posledních 21 let.

Češi mají být na co hrdí, protože naši vědci díky novým objevům v mnoha oborech od medicíny po egyptologii rozšířili povědomí o naší zemi ve světě a přispěli k tomu, aby se náš svět stal zase o něco lepším místem.

Východiskem z naší krize důvěry a politické skepse není odevzdání se do rukou falešných spasitelů nebo oligarchů, ale trpělivá kultivace demokracie. Foto Vojtěch Stádník, FB M. Hilšera

Mnoho lidí ale dlouho sleduje všechny úspěchy naší země jen zpovzdálí. Mám na mysli lidi, kteří čelí exekucím, ze kterých se nemají šanci osvobodit, protože penále, které za své dluhy musí odvést, často mnohonásobně převyšují skutečné dluhy. Mám na mysli i lidi, kteří v době hospodářské krize přišli ze dne na den o práci a ztratili tak důvěru v tento svět a v náš politický systém. Jejich důvěra se navrací jen pomalu.

Mnoho z nich dnes práci opět má, ale zároveň se obávají vydobýt si v zaměstnání důstojnější pracovní podmínky. A také myslím na ty, kdo nevěří v náš právní systém, neboť se stali oběťmi podvodníků, na které naše soudy nedosáhly. Téma migrační krize, které řada politiků využila ke sbírání politických bodů, jejich úzkost a obavy jen prohloubilo. Svět tak, jak jsme ho znali, se mění bleskovou rychlostí. To na nás klade vysoké nároky, protože změny musíme rychle vstřebávat a přizpůsobovat se jim, což s sebou nese velký stres.

Volebními výsledky se i tito lidé přihlásili o slovo a dali najevo, že i jejich problémy se musíme zabývat. Razantním způsobem upozornili na to, že politika odtržená od potřeb občanů ztrácí svůj původní smysl. Je proto nutné vrátit se ke kořenům naší demokracie a začít znovu. Politika musí být službou, nikoli byznysem pro vlastní obohacení. Cesta k naplňování tohoto ideálu nikdy nekončí, ale nová generace politiků dává naději, že tento princip bude stále více zřetelný. Není to naivita ani bláhovost. Věci lze měnit k lepšímu a příklady z jiných zemí ukazují, jak vysokou úroveň může politická kultura mít.

To ale vyžaduje nejen odpovědné politiky, ale i sebevědomé občany. Občany, kteří věří, že nejsou jen hříčkou vyšších politických her, že je možné zapojit se aktivně do správy věcí veřejných na základě odhodlání a myšlenky bez nutnosti miliard v pozadí. Východiskem z naší krize důvěry a politické skepse není odevzdání se do rukou falešných spasitelů nebo oligarchů, ale trpělivá kultivace demokracie. Všichni si uvědomujeme, že cesta je to složitější a bolestnější, ale jenom takové cesty vedou k úspěchu a dávají v životě jednotlivce i celé společnosti smysl.

V roce 2018 oslavíme 100. výročí založení Československé republiky. Republiky, která dostala do vínku ideály svobody, humanity a demokracie založené na respektu člověka k člověku a ochotě obětovat se pro druhé. Jsou to silné kořeny, na kterých můžeme stavět, rozhodneme-li se pro ně.

Milí spoluobčané, vzájemně si přejme, abychom se v roce 2018 těšili pevnému zdraví, naše rodiny nám byly pevným zázemím a naše životy byly naplněny prosperitou duchovní i hmotnou. Šťastný nadcházející rok 2018.

Marek Hilšer zaslal text o den později než ostatní kanidáti. Projevy Jiřího Drahoše, Pavla FischeraMichala Horáčka jsme zveřejnili prvního ledna 2018.

  Diskuse
  January 2, 2018 v 18.50
  Občanský prezident
  Takto by mohl a měl mluvit prezident občanů ČR. Jestliže je prezident přímo volen občany, tak by je také mohl zastupovat a to ne tak, že je bude strašit a poté jim slibovat ochranu, kterou jim stejně nemůže poskytnout, ale že bude spolu s nimi usilovat o lepší, svobodnější a férovější demokracii.
  JP
  January 3, 2018 v 14.29
  Musím přiznat, že pokud by bylo možno soudit jenom na základě jednoho jediného vyjádření, ze všech čtyř kandidátů i na mě Marek Hilšer zapůsobil nejpřesvědčivěji.
  January 3, 2018 v 20.26
  Dilema
  Musím však přiznat, že ač je mi tento kandidát nejsympatičtější, tak rozum mi říká, že bych měl volit kandidáta, Jiřího Drahoše, který podle většiny současných průzkumů jediný může MZ porazit a zároveň snížit riziko, že v druhém kole se s MZ ocitne Topolánek. Takže to, že je mi tento kandidát nejbližší, ještě neznamená, že ho budu určitě volit.