Výzva k rezignaci ombudsmana: Úřad nereprezentujete důstojně a nediskriminačně

Otevřený dopis

Představitelé demokratické občanské společnosti vyzývají současného veřejného ochránce práv S. Křečka k rezignaci. Svým jednáním soustavně popírá smysl úřadu a vposledku mstivě odebral pravomoci své zástupkyni. Výzvu vydáváme jako dokument.

Potřebujeme takového ombudsmana, který bude svůj úřad vykonávat důstojně, řádně, empaticky a nediskriminačně. Foto FB Tomio Okamura — SPD

Vážený pane ombudsmane Křečku,

v minulých dnech jste občanům opět ukázal, že svůj úřad veřejného ochránce práv nezastupujete důstojně a řádně. Svými výroky a činy opakovaně dokazujete, že nejste schopen zajistit rovnost občanů před zákonem, a že o to ani aktivně neusilujete. Netolerujete jiné názory a i proto nejste spravedlivým ochráncem práv.

Proč si to myslíme? Dlouhodobě veřejně bagatelizujete diskriminaci na základě etnika, vyjadřujete se xenofobně, relativizujete lidská práva a popíráte tak smysl úřadu, který vedete. Po velice krátké době ve funkci jste rovněž prokázal, že upřednostňujete své osobní dojmy před důkladným prošetřením případů, což vyvolalo nevoli zejména u zástupců právnické obce. Vaše zvolení do funkce veřejného ochránce práv už před dvěma lety ostře kritizovaly občanská veřejnost i organizace.

Jsme toho názoru, že člověk, který opakovaně ukazuje, že není spravedlivým ochráncem lidských práv bez rozdílu, nemůže z principu zastávat úřad, jehož smyslem je rovná práva zajistit a pomáhat těm, kteří si sami pomoci nemohou.

Vrcholem Vašeho nepřijatelného jednání je odejmutí veškeré pracovní agendy Vaší zástupkyni a bývalé zmocněnkyni pro lidská práva Monice Šimůnkové. Učinil jste tak poté, co Vás Senát vyzval k tomu, abyste se přestal veřejně vyjadřovat rasisticky a xenofobně a respektoval pozici své zástupkyně, která byla nezávisle zvolena Sněmovnou. Podle Moniky Šimůnkové se k ní navíc chováte bez respektu, až šikanózně, už přes dva roky. Odebráním pracovní agendy své zástupkyni jste porušil dvaadvacetiletou tradici rozdělení kompetencí mezi ombudsmanem a jeho zástupcem.

Svou činností dlouhodobě prokazujete, že se Vaše postoje a jednání naprosto vylučují s funkcí veřejného ochránce práv. Z těchto důvodů Vás vyzýváme k rezignaci.

Úřad ombudsmana je zásadní pro udržení principů demokratického právního státu. Nechceme jako zástupci občanské společnosti nadále přihlížet tomu, jak jej po další čtyři roky znevažujete. Potřebujeme takového ombudsmana, který bude svůj úřad vykonávat důstojně, řádně, empaticky a nediskriminačně.

V Praze 19. 7. 2022

  • Hana Strašáková, mluvčí Milionu chvilek, z. s.
  • Jaroslav Lorman, ředitel organizace Život 90
  • Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
  • Nezávislé sociálně ekologické hnutí — NESEHNUTÍ
  • Mgr. Anna Štefanidesová, statutární zástupkyně Ligy lidských práv
  • Tom Bílý, ředitel festivalu Prague Pride a LGBT+ komunitního centra
  • Jakub Patočka, šéfredaktor Deníku Referendum
  • Zuzana Vlasatá, předsedkyně Centra pro média, ekologii a demokracii
  • Michal Pitoňák, předseda Queer Geography, z. s.
  • Radek Kubala, člen organizace Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci