Aun Schan Su Ťij odsouzena. Jaká je nyní v Barmě situace?

Vít Janeček

Barmská státní kancléřka Aun Schan Su Ťij, která se po únorovém vojenském převratu octla ve vězení, byla nyní i odsouzena. Stávající mocenská konstelace však rozhodně není definitivní. Demokratické síly se totiž rozhodně nemíní vzdát.

Étos prodemokratických sil je dechberoucí, poslanci parlamentu po svém zatčení ještě stihli on-line odhlasovat ustavení Vlády národního sjednocení, ve které je zastoupena historicky nejširší reprezentace rozmanitých barmských etnik. Nejvyšší představitelé této vlády jsou sice zatčení, většina jejich ministrů jsoucích na svobodě ale nepůsobí z exilu. Navzdory leteckým útokům junty se jim podařilo uniknout do odlehlých oblastí Zlatého trojúhelníku kontrolovaných etnickými armádami. Foto STR, AFP

„Nelze nevidět, že mandát Aun Schan Su Ťij má řadu tragických rysů a že se ocitá v dilematech mezi dvěma mlýnskými kameny mnohem častěji než mnohý současný politik kdekoli jinde na planetě.“ V textu věnovaném Aun Schan Su Ťij při její poslední návštěvě v Praze, kde otevírala ambasádu demokratické Barmy, se mohla tato věta jevit příliš skepticky, ale po 1. únoru 2021 je cokoli řečeného o její misi i osudu Barmy čistou tragédií.

Aun Schan Su Ťij a její Národní liga za demokracii loni v listopadu touto dobou potřetí drtivě vyhrála parlamentní volby, od jejichž umožnění si vojenská junta, jejíž část svlékla vojenské uniformy a založila stranu, slibovala, že se stane významnou politickou silou. To se však nestalo. Letošního prvního února tak armáda uchopila moc, pozatýkala právě se ustavující parlament a vůdkyni hlavní politické strany, kterou nejprve obvinila z držení v zemi neregistrovaných satelitních telefonů a postupně stupňovala obvinění do série několika soudních případů, z nichž ten první včera skončil rozsudky.

Aun Schan Su Ťij a prezident U Win Myint byli odsouzeni ke čtyřem letům vězení poté, co byli shledáni vinni z pobuřování a narušování omezení souvisejících s šířením covidu-19. Spolu s nimi byli odsouzeni i další demokraticky zvolení představitelé země. Šestasedmdesátiletou Aun Schan Su Ťij v prosinci čekají ještě další soudy v podobně absurdních případech — mimo již zmíněných satelitních telefonů je obviněna z porušování zákona o úředním tajemství a z korupce. Pokud bude shledána vinnou ve všech z nich, což je vysoce pravděpodobné, hrozí jí celkový trest 104 let vězení.

Politika represí

Od svého nástupu zavedla junta mimořádně brutální represe, jejichž obětmi jsou převážně civilisté. Mezi téměř třinácti stovkami mrtvých jsou i mnohé děti nebo staří lidé. Junta využívá strategického odloučení hlavního města Najpyta, kde je deponován veškerý vládní aparát a hlavní základny armády, k ozbrojené kontrole nejlidnatějšího Rangúnu a dalších částí země.

Opozice o armádě právem mluví jako o nelegitimní teroristické organizaci vystupující proti vlastnímu obyvatelstvu, která se neštítí věcí, jež jsou stále často mimo imaginaci člověka 21. století, majícího povědomí o metodách a brutalitě minulých válek. Noční můry zvěrstev, která junta páchala po desítky let, jsou zpět a nad zemí propadající se i do hluboké ekonomické krize se už opět vznáší přízrak občanské války. Ta má tentokrát mnohem intenzivnější partyzánskou podobu. Na brutální, armádou často náhodně a proti civilistům vedené útoky uprostřed městských sídel, reaguje sílící a vyzbrojující se domobrana, ozbrojené podzemní hnutí a rostoucí — jakkoli ze silového hlediska ještě nevýznamná — dezerce.

Pro tuzemce může být tragické dění ve vzdálené zemi jihovýchodní Asie trochu odtažité, je však dobré si uvědomit, že beztrestné řádění běsů by nebylo možné bez přímé podpory Ruska, které je hlavním dodavatelem vojenské techniky, opakovaně vyjadřuje barmské armádě politickou podporu a spolu s Čínou blokuje kroky mezinárodního společenství v Radě bezpečnosti a dalších organizacích.

Neutuchající naděje

Přesto je paradoxně jednou z mála geopolitických nadějí zvratu právě Čína, která má s Barmou na jihu rozsáhlou hranici a pro niž je Barma také stát, ve kterém v době dekády otevření právě i Čína rozběhla velké investiční projekty a kde žije i nemalá čínská menšina.

Vzhledem k míře a trvání odporu k vládě ze strany opravdu velké části obyvatel a stále významných protestů, které probíhají po celé zemi doslova každý den, ač jsou dnes už na denním pořádku potírány střelbou ostrými náboji do neozbrojeného davu, Číňané, a nakonec i Indové musí vnímat, že v jejich sousedství hrozí vznik rozvráceného státu. V době pandemie covidu-19 se detekovaná ohniska nových případů objevovala mimo jiné právě na barmsko-čínských hranicích a v zemi také významně rostly protičínské nálady.

Étos prodemokratických sil je dechberoucí, poslanci parlamentu po svém zatčení ještě stihli on-line odhlasovat ustavení Vlády národního sjednocení, ve které je zastoupena historicky nejširší reprezentace rozmanitých barmských etnik. Nejvyšší představitelé této vlády jsou sice zatčení, většina jejich ministrů jsoucích na svobodě ale nepůsobí z exilu.

Navzdory leteckým útokům junty se jim podařilo uniknout do odlehlých oblastí Zlatého trojúhelníku kontrolovaných etnickými armádami. Tato vláda se nyní snaží vyjednat mezinárodní uznání barmské reprezentace, pomoc obyvatelstvu a docílit návratu k nadějně započatému demokratickému uspořádání. Zápas o tuto naději je dnes jedním z nejdramatičtějších na planetě.