Praha chce nakoupit byty, vyhlásila soutěž

Adam Zábranský

Pražský magistrát řeší zoufalou dostupnost bydlení. Zprvu chce pomoct bezdomovcům a lidem, kteří jsou klíčoví pro základní městskou infrastrukturu. Součástí plánu je také nákup bytů.

Praha připravuje pravidla, jež developerům přikážou, aby alespoň u větších projektů věnovali část bytů do fondu dostupného bydlení. Foto ds_30, pixabay.com

Praha vyhlásila soutěž na nákup objektů zkolaudovaných k bydlení či ubytování. Chce tak po dlouhé době jednorázově výrazně rozšířit své možnosti poskytovat ubytování zástupcům podporovaných profesí a lidem v nouzi. Soutěž míří prioritně na ubytovací zařízení s kapacitou 20-90 lidí na jeden objekt, přičemž počítáme s nákupem několika objektů jejichž celková kapacita bude až 500 lidí.

Pražské hotely patří mezi ty, které byly koronavirovou krizí zasaženy nejvíc v Evropě. A bude asi trvat i několik let, než se turisté do Prahy vrátí v původním počtu. Díky tomu očekáváme takové nabídky, které pro město budou ekonomicky únosné. Podat nabídku do vyhlášené soutěže mohou majitelé nemovitostí do 18. listopadu.

Praha má v současnosti zhruba 30 000 bytů, což je necelých 5 % městského bytového fondu. Magistrát nicméně spravuje pouze 7,5 tisíce bytů, zbytek je svěřený do správy městských částí, které s ním nakládají podle vlastní vůle, přičemž praxe je často dost rozdílná.

Zhruba 500 magistrátních bytů je v tuto chvíli prázdných. Nicméně díky tomu, že se nám v posledním roce podařilo výrazně urychlit tempo oprav, předpokládám, že do poloviny příštího roku − kdy předpokládáme dokončení nákupu objektů − jich bude nevyužitých o několik stovek méně. Ještě v polovině roku 2019 totiž bylo prázdných více než 700 bytů.

Naše koalice chce zastavit privatizaci bytového fondu a plánuje jeho další rozšíření. To první jsme udělali v minulém roce, to druhé děláme nyní. Motivace je jasná: Praha zažívá velkou bytovou krizi a obecní bytový fond je nástroj pomoci alespoň těm, kteří jsou na tom nejhůře. Chceme proto také dostupné bydlení nabízet těm špatně placeným veřejným zaměstnancům, které město potřebuje pro svůj základní chod. Jde například o učitele, hasiče, policisty či sociální pracovníky.

Nákup ubytovacích zařízení střední velikosti přitom navazuje na projekt, který ve spolupráci s neziskovými organizacemi realizujeme od března, kdy započala první perioda koronavirové krize. Tehdy si město na několik měsíců pronajalo celkem šest hotelů a hostelů, které se uvolnily v důsledku zastavení turismu. V těchto „humanitárních ubytovnách“ se podařilo umístit více než 350 lidí bez domova, a ochránit tak je, ale i ostatní obyvatele, před šířením nákazy.

Na základě pozitivních zkušeností jsme dospěli k závěru, že projekt převedeme v trvalou aktivitu, v jeden z nástrojů řešení bezdomovectví. Větší ekonomický smysl než objekty pronajímat ale dává koupit je.

Naše koalice si je vědoma nutnosti toho, aby město bylo v oblasti bydlení mnohem aktivnější. Založili jsme proto také pražskou developerskou společnost, která připravuje projekty městské bytové výstavby. Připravujeme dále metodiku, na jejímž základě developerům přikážeme, aby alespoň u větších projektů věnovali část bytů do fondu dostupného bydlení.

Děláme pořádek v městském bytovém fondu a pronajímáme byty těm, co to opravdu nejvíce potřebují. Připravujeme založení nadačního sociálního fondu a městské nájemní agentury. Snažíme se od státu získat pravomoc regulovat trh s krátkodobým ubytováním.

Do tohoto kontextu zapadá i nákup ubytovacích zařízení. Je jedním z kroků, které povedou ke zlepšení bydlení v hlavním městě.

Autor je členem České pirátské strany, za niž je radním hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost.