Deník Referendum se opět účastní akce světových médií za klima

Radek Kubala

Čtyři stovky médií z celého světa se již podruhé připojily k novinářské akci Covering Climate Now, jejímž cílem je zvýšit intenzitu a kvalitu psaní o klimatu. Deník Referendum je jediným partnerem projektu z České republiky.

Je jasné, že nejúčinnějším řešením klimatické krize, je v co největší míře nechat „pracovat“ přírodu. Foto KIB

Stejně jako loni v září i letos se připojil Deník Referendum k výzvě amerických médií The Nation a Columbia Journalism Review sdružených v iniciativě Covering Climate Now, jejímž cílem je zvýšit úroveň a intenzitu referování o změnách klimatu. Dubnová výzva trvající do neděle je zaměřená na témata spojená s řešením klimatické krize. Akce tématicky navazuje na padesáté výročí Dne Země, které budeme slavit ve středu.

„Hlavní zprávou tohoto týdne je, že řešení klimatické krize existují a státy celého světa můžou jednat už nyní, abychom se vyhnuli jejím nejhorším dopadům. Za řešení nepovažujeme pouze technologická opatření, jako jsou solární panely. Důležité jsou také snahy o zvyšování ceny vypouštění uhlíku, zastavení dotací fosilnímu průmyslu nebo akce občanské společnosti požadující přísnější klimatickou politiku,“ uvádí na svých stránkách Covering Climate Now.

Do projektu je zapojeno přes čtyři sta médií z celého světa. Českou republiku k datu vydání článku zastupuje pouze Deník Referendum, ačkoliv k předešlé výzvě se v jejím průběhu připojil například i Deník N. V regionu je tak Česká republika raritou, jelikož na Slovensku jsou partnery projektu čtyři média, v Polsku a Maďarsku bychom našli shodně po třech.

„Ačkoli bychom mohli být potěšení, že tu máme exkluzivitu, radost z toho nemám. Myslím, že v situaci, kdy se mohou projektu účastnit média jako Al Jazeera, agentury jako Reuters nebo AFP, deníky jako Gazeta Wyborcza, Libération nebo El País, měla by být účast českých médií, která se pokládají za solidní, úplnou samozřejmostí. Klima patří k tématům, v nichž je česká debata zoufale zaostalá. A média, včetně těch lepších, za to nesou bohužel lví díl odpovědnosti,“ komentoval osamocenou účast Deníku Referendum šéfredaktor Jakub Patočka.

V Deník Referenedum jsou změny klimatu klíčovým tématem od jeho vzniku v roce 2009. DR jsou jediné české noviny s pracovní pozicí klimatického redaktora. Letos téma navíc tvoří jednu z hlavních náplní práce reportážního oddělení. Grafika CCNow

Obsah publikovaný světovými médii bude možné během týdne sledovat s využitím sociálních sítí prostřednictvím hashtagů #ClimateSolutions a #CCnow. V Deníku Referendum budeme po zbytek týdne zveřejňovat obvykle po dvou textech denně, zpravidla jeden původní a jeden překlad.

Ze světových médií mezi stěžejní partnery akce patří znovu britský The Guardian, jehož psaní o klimatu představuje úplnou špičku v oboru. Zapojují se však i další podniky, jejichž jména jsou velkými pojmy světové žurnalistiky, americké magazíny jako Mother Jones, Slate, The Nation a The Intercept, japonské Asahi Shimbun, indické The Hindustan Times, jihoafrický The Mail and Guardian, řada předních evropských deníků, ale i oborové magazíny jako The Rolling Stone, UN Dispatch nebo Teen Vogue. Kompletní seznam partnerů je zveřejněn na stránkách akce.

Ekologické zpravodajství Reuters na týden zdarma

Agentura Reuters nabízí veškerý svůj obsah týkající se ekologických témat zdarma. K přístupu se stačí přihlásit na jejich stránkách ke čtrnáctidenní volné verzi agenturních obsahů.

Mimo jiné Reuters nabízí příběh amerického domorodého kmene, který u břehů státu Washington bojuje o přežití v důsledku záplav způsobených zvedáním hladiny moří. Agentura zveřejnila také příběh tří výzkumnic, které v Arktidě zkoumají důvody nárůstu metanu v atmosféře či datový článek popisující celosvětovou závislost na plastových výrobcích.

Ve společném textu z loňského června oba garanti projektu, široce respektovaní američtí novináři, Kyle Pope, šéfredaktor Columbia Journalism Review, a Mark Hertsgaard, ekologický redaktor The Nation, cíl akce Covering Climate Now popsali jako snahu „probudit a informovat konverzaci mezi novináři o tom, jak média, velká i malá, digitální i tištěná, televize i rádia, americká i zahraniční — mohou obstát v referování o tématu, jež definuje naši éru“. Pro Deník Referendum je samozřejmostí i ctí být opět při tom.