Stát by měl ihned odvolat zákaz přítomnosti otce u porodu

Ivana Königsmarková

Restriktivní opatření nelze nijak rozumně zdůvodnit hygienickými ani zdravotními potřebami. Zbytečně naopak ohrožuje matky stresem, a ty, které se kvůli zákazu přítomnosti blízké osoby rozhodují rodit doma, to může ohrozit i na životě.

Nepřítomnost otce či osoby blízké může podstatně zkomplikovat situaci u porodu, obzvláště, pokud ženy s přítomností otce či osoby blízké u porodu počítaly. Foto Babyweb

Nejen jako porodní asistenta, ale i jako občanka, plně chápu složitou situaci v souvislosti s epidemií koronaviru a s tím spojená opatření na ochranu obyvatelstva, zejména pak zdravotnického personálu a žen a jejich dětí.

Každé opatření je však třeba hodnotit komplexně, tedy zvážit pro a proti s využitím všech dostupných poznatků a z nich vyplývajících doporučení. Zákaz přítomnosti otce či osoby blízké u porodu považuji za opatření, které v tomto směru zcela selhalo. Naopak promluvila panika a strach.

Co mluví pro? Snaha omezit riziko nákazy na co nejmenší míru. To je ale vše.

Je třeba mít na paměti, že ženy obvykle žijí ve společné domácnosti s otcem dítěte, a tedy jeho přítomnost u porodu z hygienického hlediska, za dodržení přesně daných bezpečnostních pravidel, nijak nezvyšuje riziko nákazy.

Například je možné požadovat, při současném nedostatku ochranných pomůcek, aby si doprovod ochranné pomůcky zajistil, tedy roušky v dostatečném množství a rukavice. Na druhou stranu je zcela zřejmé, že by se zdravotníci měli chránit proti možné nákaze stejně, je-li přítomen jeden, dva či více osob.

Co naopak mluví proti? Nepřítomnost otce či osoby blízké může podstatně zkomplikovat situaci u porodu, obzvláště, pokud ženy s přítomností otce či osoby blízké u porodu počítaly.

Za osobu blízkou lze považovat každého, koho si žena zvolí. Může to být partner — otec dítěte, sestra, kamarádka, matka, ale i tchýně, dula nebo porodní asistentka.

O přítomnosti či nepřítomnosti osoby blízké u porodu byly zpracovány četné studie . Je prokázáno, že s přítomností osoby blízké podstatně klesá pravděpodobnost ukončení porodu císařským řezem, instrumentálního porodu pomocí kleští nebo vakuum extraktoru, užití syntetického oxytocinu ke stimulaci porodu, užití medikace na tlumení bolesti, výskytu poporodních komplikací u dítěte vyžadujících speciální zdravotní péči, nízkého APGAR skóre u dítěte v páté minutě po porodu.

Jinak řečeno přítomnost otce či osoby blízké u porodu zvyšuje pravděpodobnost, že dítě bude po narození v dobrém zdravotním stavu. Také se zvyšuje pravděpodobnost spokojenosti ženy s porodem. Již dnes k nám přicházejí informace, že se porody více komplikují. Jakým způsobem se rodíme, tak budeme v budoucnu žít.

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že v souvislosti se zákazem přítomnosti otce u porodu přibývá žen, které hodlají porodit ve vlastním sociálním prostředí. Naše společnost není na takovou situaci připravená a mnohé z takto uvažujících žen hodlá porodit doma i bez jakékoli odborné asistence.

To považuji za velmi nebezpečné a nesouhlasím s tím. Porod doma může být sice dobrou volbou pro některé ženy, ale v žádném případě, pokud se tak rozhodují v tísni. Věřím tedy, že Ministerstvo zdravotnictví své rozhodnutí přehodnotí.