Ve Sněmovně se debatovalo o porodnictví. Lékaři a politici nedorazili

Petra Dvořáková

Česká republika se nedrží sedm let starých doporučení OSN o svobodě volby způsobu a místa porodu. Na debatu o porodnictví nepřišli muži, doktoři ani mnoho zástupců politických stran. I proto vznikla platforma Političky napříč spektrem.

„Porod je důležitý nejen pro ženy, ale úplně pro každého z nás, tedy i pro zde přítomné tři čtyři muže,“ zavtipkoval moderátor na úvod panelové diskuse o porodnické praxi, která se konala v pondělí v Poslanecké sněmovně. Debatovalo se hlavně o postavení porodních asistentek v českém systému zdravotnictví a o informovaném souhlasu rodičky. Mezi ony „tři čtyři“ muže započítal moderátor i sebe. Na diskusi chyběli nejen muži, ale s jedinou výjimkou i zástupci lékařské obce.

Právě převaha mužů v české politice je podle poslankyně Niny Novákové (TOP 09) jedním z důvodů, proč se u nás nedaří tématům jako je humanizace porodnictví nebo rodinná politika. Na úvod diskuse proto představila novou platformu Političky napříč spektrem, která chce „vést konstruktivní dialog o tématech týkajících se žen mezi všemi političkami bez ohledu na jejich politickou příslušnost“. Mezi signatářky Memoranda o spolupráci Političek napříč spektrem patří kromě Novákové například Lucia Zachariášová (Zelení), Lydie Bartošová (Piráti) nebo Jana Duchková (KDU-ČSL).

Političky na diskusi představily i postoj své strany k tématu. Všechny se shodly na potřebě české porodnictví reformovat a poskytnout rodičkám širší výběr možností, z nichž si budou moct svobodně zvolit způsob svého porodu.

Gabriela Pecková (TOP 09) se přiklonila k variantě porodních domů, které u nás vůbec neexistují. Za Levicový klub žen, respektive KSČM se k podpoře alternativních porodů a „zjemnění“ gynekologické péče přihlásila Květa Šlahýnková.

„Je nutné zahájit o tématu debatu. Ta je u nás zatím vedena pouze v linii problémů domácích porodů. Porod doma s asistentkou je ale bezpečná a adekvátní alternativa,“ uvedla Zachariášová. Podle Zelených by měly být porodní asistentky zahrnuty do systému veřejného zdravotního pojištění.

Kromě Zelených mají vypracované stanovisko k porodům také Piráti, kteří navrhují zavedení samosprávných pojišťoven, z nichž by některé nabízely i proplácení porodních asistentek. Klient by si pak mohl pojišťovnu vybrat podle služeb, které nabízí. „Špičkové vybavení musí být k dispozici pro rizikové porody. To se ale dnes netýká téměř poloviny rodiček,“ komentovala za Piráty Olga Richterová a kritizovala přehnané požadavky na získání licence pro porodní asistentky.

Zástupci ostatních stran nevystoupili a porodům se ve svých programech nevěnují. Bez legislativní změny iniciované Parlamentem se přitom postavení porodních asistentek a další nedostatky české porodní péče nezlepší.

Informovaný souhlas není sběr podpisů

Zajistit ženám svobodu volby, co se týče místa a způsobu porodu, České republice doporučila už v roce 2010 OSN, respektive Výbor pro odstranění diskriminace žen. Jak v dubnu připomnělo několik oborových organizací, Česká republika doporučení nedodržuje. Rodičkám je nadále péče poskytována i bez jejich souhlasu a nedaří se vymýtit ani další, Světovou zdravotnickou organizací nedoporučované, postupy jako rutinní nástřih hráze nebo separování matky od dítěte.

„V České republice ženě doktor předkládá své rozhodnutí, která ona podepíše. Informovaný souhlas není sběrem podpisů, ale poučeným rozhodnutím ženy nad alternativami,“ kritizovala současnou praxi Sandra Pašková z Ligy lidských práv. Naše právní úprava přitom zdravotní péči informovaným souhlasem podmiňuje.

„Zdravotník poskytuje službu. Hranice a limity služby má určovat klient. Klienty je proto třeba neutrálně informovat, a to i o alternativách a jejich kladech i záporech,“ připomněla právnička Adéla Hořejší. Stejně jako ostatní poukazovala na příklady ze zahraničí, třeba ze Švýcarska, Německa či Velké Británie, kde je takový postup zavedenou praxí.

Na západě porodní asistentky provázejí rodičku od počátku těhotenství po konec šestinedělí a jde o běžný postup, ne výstřední alternativu. U nás porodní asistentky působí buď v nemocnicích nebo s vlastní licencí, o jejímž udělení se rozhoduje na základě mnohdy absurdních požadavků na krajské úrovni.

Já si myslím, že jsou ženy spokojené

Na nepřítomnost doktorů v diskusi upozornila jako první Ivana Königsmarková, prezidentka Unie porodních asistentek. „Je mi velmi líto, že tu nejsou lékaři ani zástupci České gynekologické a porodnické společnosti. Ti o nás mimochodem prohlásili, že jsme sekta a že nás budou ignorovat,“ uvedla svůj výstup. Doktory označila za konkurenty, kteří rozhodují, zda budou asistentky vykonávat svoji práci.

Na její slova reagoval jediný přítomný doktor Radek Poláček, primář gynekologického oddělení rakovnické nemocnice, kde působí i asistentky. Dle svých slov by si přál mezi lékaři a asistentkami vztah partnerský, ne konkurenční. „Škoda, že asistentky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Vzniká tak konkurence i mezi asistentkami. Ty si pak nemohou dovolit negativní reference a jsou benevolentní i k radikálním přáním rodiček,“ podpořil Poláček návrh Zelených.

Poláček zároveň otevřel diskusi o zásadním faktoru — reálné spokojenosti žen s českou porodní péčí. „Osmdesát procent žen je u nás s péčí spokojeno,“ prohlásil a když se ho přítomné zeptaly na zdroj informace, upřesnil, že se jedná o jeho subjektivní dojem z práce na Kladensku a Rakovnicku. „Podle posledního výzkumu ministerstva zdravotnictví je s českým porodnictvím spokojeno šedesát až sedmdesát procent žen, jednalo se o vůbec nejnižší číslo z hodnocených oborů,“ oponovala mu jedna z přítomných asistentek.

Přestože přítomné profese porodních asistentek často spojovala, shodu nenalezly. Zatímco některé z nich působí komunitně, jiné, sdružené v České společnosti porodních asistentek, pracují v nemocnicích a současného stavu se spíše zastávaly. „Pojďme schovat zbraně, řekněme, co je špatně a co dobře, a posuňme porodnictví tam, kde má být,“ apelovala další porodní asistentka a po celou debatu vtipkující moderátor využil optimistický návrh smíru k ukončení debaty.