Zakažte dovoz zboží z okupačních osad, vyzývají EU izraelské osobnosti

Otevřený dopis

Zveřejňujeme otevřený dopis skupiny předních osobností izraelské diplomacie a vědy, včetně bývalé velvyslankyně v ČR, jímž se obracejí na Evropskou unii, aby zakázala dovoz zboží z ilegálních osad na okupovaných palestinských územích.

Jako veřejně angažovaní občané státu Izrael vítáme nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora, který potvrdil, že produkty z izraelských osad na okupovaných územích nesmí být označovány, jako by pocházely ze Státu Izrael. Stvrdil tím ilegalitu osad a význam mezinárodního práva.

Domníváme se, že adekvátní značení výrobků pocházejících z osad je důležitým, leč nepostačujícím, krokem. Vyzýváme Evropskou unii k tomu, aby dovoz zboží pocházejícího z ilegálních osad, zcela zakázala.

Izraelské osady na okupovaných územích jsou hlavní příčinou porušování lidských práv Palestinců. A rozšiřování osad ničí možnost řešení konfliktu formou dvou států. Zákazem dovozu zboží pocházejícího z izraelských osad by Evropa podpořila rozlišování mezi Izraelem per se a osadami na okupovaných územích.

Mezi signatáři dopisu je i izraelský historik, přeživší holocaust, Zeev Sternhell. Foto Alexander Böhm, WmC

Máme za to, že okupace působí morální rozklad, strategicky je krátkozraká a zcela ničivá pro vyhlídky míru. Činy mezinárodního společenství ve vztahu k dané skutečnosti nejsou dostatečné.

Evropa pokračuje ve finanční podpoře okupace tím, že umožňuje obchod s osadami, jež jsou dle mezinárodního práva ilegální. Mělo by být jasné, že prodávat zboží, které přispívá k erozi izraelské demokracie a k pošlapávání práv Palestinců, není akceptovatelné.

Jako Izraelci, kteří mají starost o budoucnost naší země, žádáme Evropskou unii, aby zakázala dovoz zboží z osad — s cílem podpořit spravedlivou budoucnost jak pro Izraelce tak i pro Palestince.

 • Ilan Baruch, bývalý velvyslanec Izraele v Jižní Africe, Namibii, Botswaně a Zimbabwe
 • Prof. Eli Barnavi, bývalý velvyslanec Izraele ve Francii
 • Prof. Michael Ben-Yair, bývalý generální prokurátor a bývalý soudce Nejvyššího soudu státu Izrael
 • Avraham Burg, bývalý předseda izraelského parlamentu, Knessetu, a ředitel Židovské agentury
 • Erella Hadarová, bývalá velvyslankyně Izraele v České republice
 • Prof. David Harel, viceprezident Izraelské Akademie Věd, laureát Izraelské ceny (2004) a ceny EMET (2010)
 • Prof. Jehošua Kolodny, laureát Izraelské ceny (2010)
 • Miki Kratsman, laureát ceny EMET (2011)
 • Alex Levac, laureát Izraelské ceny (2005)
 • Dr. Alon Liel, bývalý generální tajemník ministerstva zahraničních věcí, bývalý velvyslanec Izraele v Jižní Africe a v Turecku
 • Mosi Raz, bývalý poslanec Knessetu
 • Prof. David Šulman, laureát Izraelské ceny (2016) a ceny EMET (2010)
 • Prof. Zeev Sternhell, laureát Izraelské ceny (2008)

přeložil JAKUB PATOČKA