Kauza Home Credit: Univerzita nastaví pravidla pro partnerství s byznysem

Jan Kašpárek

Univerzita Karlova připraví transparentní pravidla pro budoucí uzavírání partnerských smluv s komerčními subjekty. Rozhodl tak velký akademický senát spolu s rektorem Tomášem Zimou. Ten nadále čelí kritice i snahám o odvolání.

Univerzita Karlova v reakci na kauzu kolem partnerské smlouvy s úvěrovou společností Home Credit ustanoví pracovní skupinu s cílem vytvořit jasné a etické mechanismy pro sponzoring od komerčních subjektů. Rektor Tomáš Zima, který v posledních dnech čelí nebývale intenzivní kritice a výzvám k rezignaci ze strany iniciativy Univerzita Karlova etická, se za celou záležitost částečně omluvil.

„Omlouvám se za to, že jsem neodhadl reakci, která proti smlouvě vznikla,“ řekl před Akademickým senátem Univerzity Karlovy. Na ten otevřeným dopisem apelovalo téměř devět set vědců i studentů, aby Zimu odvolal. Připomínali i další rektorovy sporné kroky, a to včetně údajně podezřelých vazeb na čínské diplomaty, které spolu s některými spornými ustanoveními smlouvy v části akademické obci vzbudily dojem, že ji hrozí omezení svobody kritického bádání.

Zima uvedl, že se jej podezření dotklo. Odmítl, že by jakákoli spolupráce s Home Creditem nebo Čínou, se kterou je firma miliardáře Petra Kellnera pevně spjatá, mohla omezit akademické svobody. „To je věc pro mě klíčová a rozhodující a hned jsem se veřejně vyjádřil, že jakýkoli partner nesmí akademická práva a svobody na naší univerzitě ani jinde omezovat,“ prohlásil na pátečním jednání senátu.

Kritiky ale nepřesvědčil. Nadále trvají, že smlouva i podmínky jejího uzavření byly přinejmenším sporné. „Uzavřel smlouvu s pochybnou společností, která navíc obsahovala ustanovení, které jsou v rozporu s akademickými svobodami definovanými v zákoně o vysokých školách,“ shrnuli.

Akademický senát ke kauze zaujal kompromisní stanovisko. Schválil usnesení, kterým nyní již neplatný konkrakt odmítl. „Senát považuje postup při uzavření smlouvy se společností Home Credit za nešťastný a vyjadřuje nesouhlas s komunikací těchto záležitostí ze strany rektora,“ uvedl se ve stanovisku. Dále ujistil bouřící se studenty a odborníky, že bere vážně jejich podněty a souhlasí s utvořením pracovní skupiny pro nastavení jednoznačných mechanismů na výběr sponzorů.

V té má prozatím působit devět lidí a časem se může rozrůst. Čtyři členy nominoval Zima, ostatní Akademický senát. Jedním z nich je i právní filozof Jiří Přibáň. Ten na protest proti vypovězené smlouvě s Home Creditem odstoupil z Čestné rady absolventů univerzity, neboť Kellnerovu úvěrovou firmu dlouhodobě kritizoval za neetické praktiky a užívání již nezákonných rozhodčích doložek při exekucích.

Odvolat rektora z funkce je nesnadné

Zima se ani založením pracovní komise výzev k rezignaci nezbavil. Univerzita Karlova etická chce nyní vyčkat, jestli se najde dostatek hlasů, co by přednesly formální návrh na jeho odvolání. Ten však musí v rámci poměrně komplikované procedury vznést akademický senát jedné z fakult nebo čtrnáct členů senátu univerzitního.

Jedna ze zakladatelek kritické iniciativy, Michaela Trtíková Vojtková, nepokládá výsledky pátečního jednání za zvláště přelomové. „Mohlo to být lepší i horší. Výsledek není neočekávaný, ale předpokládala jsem jej ostřejší,“ řekla Deníku Referendum. Na jednu stranu ocenila alespoň částečnou rektorovu omluvu, na straně druhé by uvítala, kdyby důsledněji reagoval na výtky vůči svému eticky spornému jednání.

„Uvidíme, k čemu vytvoření pracovní komise bude, a vyčkáme, zda se najde nějaká fakulta či čtrnáct odvážných, kteří by vznesli návrh na odvolání,“ uzavřela akademička. Jestliže Akademický senát návrh obdrží, bude napřed rozhodovat o jeho přípustnosti. Na případně následujícím mimořádném plénu by teprve řešil, zda Zimu skutečně odvolá.

Poslední slovo by nicméně měl prezident Miloš Zeman, na němž by záviselo konečné formální odebrání rektorského titulu. Zeman v minulosti opakovaně své čistě formální pozice v obdobných procesech zneužíval, aby skrze záměrnou nečinnost zkomplikoval odvolání či jmenování některého z politiků. Naposledy tak v rozporu s Ústavou de facto zabránil ČSSD jmenovat na post ministra kultury Michala Šmardu.

Zima zastává pozici rektora již druhým funkčním obdobím, a to od roku 2015. Další volba nejvyššího představitele Univerzity Karlovy proběhne za tři roky. Zima je obecně pokládán za poměrně konzervativního činitele, který řeší interní spory a požadavky akademické obce spíše zdrženlivě. Tábor jeho kritiků dlouhodobě roste. Přispěla k tomu jak kauza takzvaných predátorských časopisů na Fakultě sociálních věd, tak Zimova snaha naznačovat Filozofické fakultě, že má očistit historika Martina Kováře, kterého začátkem roku několik doktorandů usvědčilo z plagiátorství.