Odškodnění za protiprávní sterilizace? Válková vzkřísila Dienstbierův návrh

Jan Gruber

Ženy, které byly v rozporu s právem sterilizovány mezi lety 1966 a 2012, se možná dočkají odškodnění. Poslankyně Helena Válková oprášila starší předlohu Jiřího Dienstbiera a navrhuje, aby jim stát jednorázově vyplatit tři sta tisíc korun.

Protiprávně sterilizované ženy se možná od státu dočkají finančního odškodnění ve výši tři sta tisíc korun. Příslušný návrh zákona v úterý předložila devítičlenná skupina poslankyň a poslanců v čele s někdejší ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou (ANO). Ta vyšla, respektive opsala starší věcný záměr, který v minulém volebním období zpracoval tehdejší ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier (ČSSD). Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) jej však odmítla.

„Odškodnění protiprávních sterilizací cestou přijetí zákona je jedinou možností, jak v současné době zajistit možnost nápravy obětem, neboť standardními cestami to již není možné,“ vysvětlily předkladatelky a předkladatelé návrhu, mezi něž dále patří bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg (TOP 09) nebo poslankyně Alena Gajdůšková (ČSSD), Pavla Golasowská (KDU-ČSL) a Jana Pastuchová (ANO), v důvodové zprávě.

Zákon počítá s tím, že na odškodnění budou mít nárok ty ženy, jež byly protiprávně sterilizované mezi lety 1966 a 2012, kdy nová právní úprava zpřesnila podmínky poskytování informovaného souhlasu k provedení sterilizace. Protiprávní sterilizaci návrh definuje jako takový zdravotnický úkon, k němž nebyl oprávněnou osobou udělen souhlas, respektive byl udělen pod tlakem. Ombudsman Otakar Motejl totiž již v roce 2005 upozornil, že orgány státní sociální péče — především romské — ženy k podstoupení sterilizace aktivně motivovaly.

„Cílem této státní politiky bylo patrně zlepšení situace sociálně slabších rodin a omezení počtu jejich dětí. Dalším cílem ovšem bylo i zajištění ,kvalitnější populace', jak vyplývá ze zpráv okresních národních výborů. Z této skutečnosti lze dovozovat nepřípustný eugenický charakter dané praxe, která směřovala k omezení počtu narozených dětí v některých skupinách, které byly vnímány jako problémové, nepřizpůsobivé či nežádoucí,“ shrnuly poslankyně a poslanci.

„Výrazně se zlepšila péče o matku a dítě. Přes tyto klady je stále vysoká a nežádoucí natalita provázena nárůstem mentálně defektní mládeže. Právě oligofreničky z řad cikánské populace mají největší počet dětí a zásobují tak nejen zvláštní školy, ale především ústavy sociální péče. Zdravotnická propaganda se zaměřila i zde na možnost sterilizace a omezení těchto negativních jevů,“ uvedl v sedmdesátých letech Západočeský krajský národní výbor. Foto WmC

Babiš odškodnění v minulosti odmítl, prý postačuje omluva

Autorky a autoři návrhu současně uvedly, že přijetí předložené právní úpravy je nezbytným krokem k ukončení kritiky, jíž je Česká republika za dlouholetou nečinnost v oblasti odškodnění obětí protiprávních sterilizací vystavena ze strany mezinárodních organizací. „Schválením zákona se stát rovněž může vyhnout pro něj nepříznivým rozhodnutím v individuálních případech sterilizací, kterými se bude případně zabývat Evropský soud pro lidská práva,“ doplnily.

Problematikou se v minulosti opakovaně zabývaly zejména orgány Organizace spojených národů. Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen již před třinácti lety České republice doporučil, aby zpracovala opatření k odškodnění protiprávně sterilizovaných žen. Což vzhledem k laxnosti zdejších politických reprezentací zopakoval ještě v letech 2010 a 2016. A kritika se dále ozývala i od Výboru pro odstranění všech forem diskriminace nebo Výboru pro lidská práva.

Otázku sterilizací rovněž řešil Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a výzva k nápravě přišla také v rámci prvního a druhého cyklu Univerzálního periodického přezkumu v Radě Organizace spojených národů pro lidská práva. V neposlední řadě politiku českého státu ve věci sterilizací označil za hrubé a systematické porušování lidských práv i někdejší švédský komisař Rady Evropy pro lidská práva Thomas Hammerberg.

O zákonu rozhodne v následujících týdnech vláda. Jeho přijetí však není jisté, neboť premiér Andrej Babiš (ANO) ještě v roli ministra financí Sobotkova kabinetu proti Dienstbierově záměru namítal, že Česká republika se za provádění sterilizací již omluvila a poškozené ženy se proto mají domáhat odškodnění soudní cestou. Jedna z předkladatelek, poslankyně Pastuchová, však Deníku Referendum řekla, že lídr politické hnutí ANO se s předlohou již seznámil a její osud vypadá nadějně. „Věřím, že to tentokrát dobře dopadne,“ uzavřela.