Prolomit jasným hlasem brebentění popíračů

Joan Baezová

Otevřený dopis Gretě Thunbergová zveřejnila legendární americká písničkářka včera na své facebookové stránce.

Milá Greto

děkuji ti, že jsi přijela do naší země říct pravdu do očí nejmocnějšímu státu na světě.

Opevněná centra bohatství a moci nás staví do první řady zodpovědných za ekologickou katastrofu, za šesté vymírání, za možný konec civilizace, jak ji dnes známe.

Před třiceti lety na Bratislavské lyře podpořila Joan Baezová odvážně československý disent. Foto Archiv C&K Vocal

Jediný způsob, jak můžeme přicházející apokalypse čelit je zformováním masového zdola organizovaného hnutí. To znamená ručit za slova činy. To znamená přijímat rizika. To znamená odvahu prolomit jasným hlasem brebentění popíračů.

Tedy přesně to, co dnes děláš ty, a spolu s tebou další osvícení mladí lidé na Zemi.

V naší zemi je také druhá část lidí, slušných, jež tvé vystoupení hluboce zasáhlo. Jako příslušnice této části Ameriky se ohlížím za svým životem, abych se ujistila, zda jsem v něm obstála způsobem, který od nás žádáš ty a naše vnoučata. Doufám, že ano.

A dobře věz, že pokud se dospělí politici — což je v daném případě protimluv — uchylují k tomu, aby tě napadali, pak děláš nesporně dobrou věc.

V hluboké úctě

Joan Baezová

Přeložil JAKUB PATOČKA

    Diskuse
    JK
    September 27, 2019 v 17.19
    Díky za překlad, Jakube.