Chránit životní prostředí znamená být člověkem

Zuzana Čaputová

Projev slovenské prezidentky na summitu OSN: „Musíme se postarat o to, aby akce za klima prospěly nakonec úplně všem. Uspějeme jen tehdy, pokud povedou k zvýšení blahobytu a důstojnosti všech lidí, ale zejména těch nejzranitelnějších.“

Žijeme v nejlepších časech v dějinách, těšíme se mimořádnému pokroku, ale neplatíme svoje účty. Vůči planetě máme dluh. Jsme první generací, která pociťuje dopady našeho bezohledného počínání. A můžeme být poslední, která s tím ještě může něco udělat.

Pokud bych měla uvést jedinou věc, které mi působí největší starosti, je to popírání existence klimatických změn či jejich závažnosti. Řešit klimatickou krizi, a přitom zapírat závažnost problému by nutně vedlo k selhání.

Musíme stanovit nová globální pravidla i jejich závaznost. Potřebujeme rychlou a hlubokou změnu politiky, v tom, jak provozujeme obchod, vyrábíme energii, organizujeme dopravu, investujeme, chráníme biologickou rozmanitost a spravujeme přírodní zdroje. Musíme změnit životní styl.

Dovolte mi být konkrétní: na Slovensku jsme učinili politicky nepředstavitelné rozhodnutí zavřít naše uhelné doly. Vyžádá si to podstatnou transformaci v části naší země. Musíme dát lidem novou práci, otevřít nové podniky a vytvořit nové příležitosti.

Už dnes vyrábím osmdesát procent energie z nízkouhlíkových zdrojů. Pracujeme na tom, abychom snížili emise ne o čtyřicet, ale o pětačtyřicet procent do roku 2030. Zavázali jsme se dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Jen před pár dny jsme se rozhodli vynaložit 2,5 miliardy eur na investice do klimatu před rokem 2030.

Přispíváme do Mezinárodního klimatického fondu. Podporujeme plán Evropské unie učinit z Evropy první uhlíkově neutrální kontinent. Přihlásili jsme se ke klimatické iniciativě rakouského prezidenta Van der Bellena. Bez ohledu na to, jak velcí nebo malí jsme, každý může přispět bez toho, aby čekal, až začnou i ostatní.

Musíme se postarat o to, aby akce za klima prospěly nakonec úplně všem. Uspějeme jen tehdy, pokud povedou k zvýšení blahobytu a důstojnosti všech lidí, ale zejména těch nejzranitelnějších.

A konečně: věřím tomu, že pokud se dokážeme spojit v akci za záchranu klimatu, můžeme dát vzniknout vědomí solidarity a společného prospěchu. Může to pomoci k obnově systému mezinárodní spolupráce, překonání rozdílů, vytvoření nových příležitostí pro mír a rozvoj.

Protože chránit naše životní prostředí znamená být člověkem.

Projev Zuzany Čaputové na klimasummitu OSN v New Yorku přednesený 23. září 2019 přeložil JAKUB PATOČKA.