Nové dokumenty vysvětlují, proč se kraj hejtmanky Jermanové zastal premiéra

Zuzana Vlasatá

Transparency International po měsících vyjednávání získaly dokument, v němž Středočeský kraj zdůvodňuje, proč vyhověl premiérovi v odvolání proti rozhodnutí městského úřadu Černošice, který jej pokutoval za porušení zákona o střetu zájmů.

Středočeský kraj hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) letos v březnu vyhověl odvolání premiéra Babiše ve věci střetu zájmů, kterou vyšetřoval městský úřad v Černošicích, pod nějž Andrej Babiš spadá svým trvalým bydlištěm. Případ se tehdy vrátil do Černošic k dalšímu prošetření. Piráti tento krok, jak jsme popsali v DR, označili za zdržovací taktiku.

Organizace Transparency International nyní na základě zákona o svobodném přístupu k informacím získala dokumenty, kterými kraj své rozhodnutí odůvodnil. Krajský úřad je už zveřejnil i na svých webových stránkách.

Černošice ve svém původním rozhodnutí dospěly k závěru, že premiér je ve střetu zájmů, porušuje tedy zákon, a udělily mu pokutu dvě stě tisíc korun. K závěru, že je Andrej Babiš ovládající osobou a primárním beneficientem Agrofertu, mezi tím dospěli také auditoři Evropské komise

Hlavní námitky Středočeského kraje, shrnuté na devatenácti stránkách, vypichuje Transparency International v komentáři na svých webových stránkách. Rozporuje například konstrukci, že Andrej Babiš nepřímo ovládá Agrofert, a to kvůli tomu, že ovládanou osobou může být výhradně obchodní korporace, což svěřenský fond ze své definice není. Transparency International to ale odmítá: „Již stanovisko ministerstva spravedlnosti z prosince 2018 potvrdilo závěr, že právnická osoba může být ovládána i skrze takzvaný non-subjekt, tedy i svěřenský fond.“

Dále kraj trvá na důsledném oddělování pojmů „ovládající osoba“ a „skutečný majitel“ — poukazuje na to, že jsou oba dva pojmy upravené v odlišných zákonech, které spolu podle kraje nesouvisí. Oba pojmy se přímo vztahují k uplatňování rozhodujícího vlivu ve společnosti: „ovládající osoba“ se používá v zákoně o obchodních korporacích, „skutečný majitel“ v zákoně proti praní špinavých peněz.

„Z našeho pohledu pojmy zaměňovány nejsou, neb spolu úzce souvisí. V praxi je třeba při rozkrývání majetkového řetězce prvotně určit skutečného majitele a následně je teprve možné identifikovat ovládající osobu,“ reaguje na námitku Transparency International.

Kraj také namítá, že černošický úřad nezhodnotil důkladně postavení obviněného Andreje Babiše, protože i podle statutu svěřenského fondu není oprávněn požadovat žádné další informace nebo ovlivňovat svěřenské správce nebo protektory. Transparency International ale upozorňuje na verifikační dokumentu ve slovenském Registru partnerů veřejného sektoru.

Z něj vyplývá, že Andrej Babiš může docílit prostřednictvím své manželky, členky rady protektorů, odvolání správce i rady protektorů, a tím rovněž docílit výměny existujícího správce za náhradníka, kterého určil on. „V důsledku toho, jakož i díky tomu, že jako jediný beneficient může oba svěřenské fondy zrušit a majetek v nich si vzít zpátky do přímého vlastnictví, může Andrej Babiš jednání správce ovládat,“ dodává organizace.

„Zákon o střetu zájmů přikazuje politikům vlastnícím média zbavit se střetu zájmů. Ukazuje se, že využití českých svěřenských fondů, které zcela podle své vůle zvolil Andrej Babiš, nefunguje. Nabízí se mnoho přesvědčivých právních argumentů, proč se nemůže zakladatel a obmyšlený svěřenského fondu zbavit svého postavení ovládající osoby. Ze zveřejněných rozhodnutí navíc vyplývá, že se Andrej Babiš ani nesnažil svého vlivu v Agrofertu zbavit a chtěl jej pouze zakrýt,“ vysvětluje Jan Dupák, právník Transparency International.

Andrej Babiš si svěřenské fondy coby řešení jak obejít zákon o střetu zájmů zvolil pouze pro dobu svého působení v politice. Z toho podle organizace vyplývá, že i v době, kdy Andrej Babiš zastává politickou funkci, je ovlivněn svým ekonomickým zájmem na výsledcích Agrofertu. V tom právě spočívá jeho střet zájmů.