Piráti viní ANO z účelových rošád na krajském úřadě kvůli Babišově střetu zájmů

Zuzana Vlasatá

Pirátská strana dnes oznámila, že krajský úřad Středočeského kraje provedl podezřelé a kvapné změny v odborech, které se mají zabývat Babišovým střetem zájmů.

Odvolání k pokutě dvě stě tisíc korun, kterou udělil premiéru Andreji Babišovi městský úřad v Černošicích kvůli nedodržení zákona o střetu zájmů, mají podle informací zveřejněných dnes Piráty a časopisem Respekt, dostat na starost jiní úředníci, než kteří tím byli původně pověřeni.

Reorganizace dotčeného odboru proběhla podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše bleskově a v utajení. „Úřad v Černošicích vydal rozhodnutí ve věci střetu zájmů Andreje Babiše 21. ledna 2019. Po dvou dnech o této věci informovala média a hned poté vedení Krajského úřadu Středočeského kraje rozhodlo o zrušení pracoviště s názvem Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad, který měl po Babišově odvolání celou věc posuzovat,“ uvádějí Piráti v tiskové zprávě.

Podle Pirátů okolnosti změny vyvolávají dojem účelového opatření. „Neočekávaná změna vstoupila v účinnost podezřele rychle, již 1. února 2019. V době, kdy se Andrej Babiš proti rozhodnutí černošického úřadu odvolal, tedy 5. února, tak již tuto gesci přestupkového řízení měl nově na starost jiný odbor — Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad,“ tvrdí Pirátská strana.

Premiérovým střetem zájmů se černošický úřad zbýval na podnět organizace Tranparency International, podle níž Andrej Babiš v rozporu se zákonem kontroluje mediální dům Mafra. Právě pod Černošice spadá Andrej Babiš svým trvalým bydlištěm.

Středočeský krajský úřad se ale hájí tím, že šlo o plánované zefektivnění chodu úřadu. „Tato optimalizace se týkala mimo jiné i možnosti sloučení Odboru správních agend a krajský živnostenský úřad a Odboru legislativně právního. V lednu tohoto roku bylo rozhodnuto o začlenění Odboru správních agend a krajský živnostenský úřad do Odboru legislativně právního s účinností od 1. 2. 2019,“ sdělil časopisu Respekt.

Rošáda na krajském úřadu středočeského kraje vyvolává podezření zejména z toho důvodu, že celá instituce je pod politickou kontrolou hnutí ANO. Případný verdikt, který by se shodoval jak se závěry úřadu v Černošicích, ale ostatně i Evropského parlamentu a Evropské komise, by měl pro předsedu hnutí ANO neblahý dopad.

Poslanec za STAN a zastupitel Středočeského kraje Vít Rakušan už k poslednímu vývoji poznamenal, že se obává v celé věci manipulací: „Se znepokojením sleduji prověřování možného střetu zájmů premiéra. Úřad Středočeského kraje podle médií provedl náhlé přeskupení úředníků, po němž se kauza dostane pod dohled jiných lidí, než kteří agendu řešili dřív. Budu se ptát, kdo dal pokyn,“ napsal na svém Twitteru.