Piráti a TOP 09 na kordy nejen v Praze

Milan Znoj

Z čeho pramení konflikt na pražské radnici? A je pouze dočasný, nebo můžeme podobné situace čekat i po evropských volbách, na nichž TOP 09 tolik záleží?

Pražská koalice Pirátů s Hřibem v čele, TOP 09 s Pospíšilem v pozadí a Čižinského Praha sobě mezi nimi svého času slibovali, jak už to bývá, nový začátek a světlé zítřky na radnici. Když ale přišlo od slov k činům, přesněji k pokusům o činy, začala tahanice asi tak, jak už to v Praze bývá.

Jenomže tentokráte se ještě s větší silou zvedl vítr od země a padala docela silná slova jako „Piráti komouši“ nebo „Pospíšil podrazák“. Došlo na pohovory a následovaly tiskové konference, kde si partneři odpustili a slíbili, že se to už nestane, že příště vsadí na pozitivní motivaci. Byla to situace docela dramatická, ale koalice to ustála. Můžeme tedy říci s klasikem: jede se dál „močálem černým kolem bílých skal“, anebo platí, že se něco stalo, co se nemůže odestát?

Odpověď na uvedenou otázku závisí na tom, jak pochopíme konflikty, k nimž na radnici došlo. Nejprve popis, který ovšem není bezpříznakový. Obě kauzy můžeme shrnout ve třech krocích. První se týká bytů. Druhá dozorčí rady.

Předně, pražská koalice vskutku něco chtěla udělat s bytovou tísní v Praze, kde se sice byty staví, ale jejich ceny stoupají do výšin mladé generaci nepřístupných (nejenom). Přitom všichni vědí, nebo se to alespoň říká, že značná část nových bytů je neobsazených, jelikož se kupují pro spekulaci a na uložení peněz. Koalice se tedy shodla na tom, že by potřebovala v této věci přesná data, aby radní byli v obraze.

Piráti mají rádi technologie, a tak není divu, že sáhli po měření. Řekněme, že to byl druhý krok. Vhodnou digitalizaci k dispozici neměli, a tak se po staru hodlali spokojit s elektroměry, neboť kde je v domě živo, tam se ciferník točí. Když s tímto nápadem prodiskutovaným v koalici vystoupil primátor na veřejnosti, narazil v tomto třetím kroku do zdi. Lépe řečeno, narazil na odhodlání Jiřího Pospíšila ubránit nedotknutelnost soukromí majitelů domů a bytů před úředními slídily.

Odpustili si a slíbili, že už se to nestane. Foto Pirátská strana

Pohár topácké trpělivosti s Piráty přetekl, neboť, jak se Jiří Pospíšil neopomněl vyjádřit, nemůžeme přeci těmto komunistickým manýrám ustupovat, obzvláště v tomto devítkovém roce. Nějak přehlédl, že se sčítání lidu provádělo už za starého Říma a někteří kvůli tomu museli tehdy putovat do rodné obce skoro až z Egypta. Ale to bylo před totalitou. Primátor Hřib zůstal stát jako opařený a na dohodovací schůzce odvolal i to, co neřekl.

Jak to ostatně Jiří Pospíšil výstižně shrnul, vyříkali si to a shodli se, že budou raději případné majitele prázdných bytů motivovat pozitivně. Nepověděl sice jak, ale spolu s Hřibem při tom přikyvovali hlavami. Možná by to šlo nějakými slevami na dani, nebo tak nějak.

Druhá kauza byla neméně dojemná. V prvém kroku se radní dohodli, že vymění městské zástupce v dozorčích radách městských firem. Tento první krok není nijak překvapivý, patří k oblíbeným počinům nových politických reprezentací na každé radnici. Konec konců, kdo by chtěl, aby na hospodaření městských firem dohlíželi političtí nominanti stran, kteří patří do minulosti?

V druhém kroku se ale Piráti pokusili o inovaci. Aby dosáhli potřebného trojkoaličního navýšení, rozhodli se v dozorčí radě Pražské plynárenské vyhodit tři zástupce zaměstnanců, což jak všichni vědí, nebo se to alespoň říká, byly jenom staré rekvizity z podnikového vedení. Tento nápad byl dohodnutý. Rukou bratrskou jej schválil radní pro majetek z TOP 09 Jan Chabr. Vypadalo to, že třetí krok může v klidu následovat.

Jenomže primátor Hřib znovu narazil na zeď. Nevíme přesně, na co se tentokráte Jiří Pospíšil rozpomenul. Na první pohled se zdá, že si vzpomněl na starou zásadu, že pracující se mají účastnit na řízení podniků, tedy též sedět v dozorčích radách, ale tomu se nechce věřit, zejména v tomto devítkovém roce, na což Jiří Pospíšil náležitě dbá. Prostě čert ví, na co se rozpomněl, ale zasáhl neméně odhodlaně jako proti elektroměrům. Piráti zase couvli.

Chvilku nebylo jasno, koho a proč z dozorčí rady vlastně vyhazují, až to společně v trojkoalici vyřešili tím, že odvolali z další plynárenské dozorčí rady „profláklého“ Karla Březinu, což byla zřejmě jeho politická labutí píseň. Ostatně již Cimrman radil, když se hráči berou o míč, že je třeba na hřiště vhodit další, aby se situace uklidnila.

Co se vlastně odehrálo

Co se to na pražské radnici vlastně odehrálo? Nabízí se několik vysvětlení. Předně lze tvrdit, že to je prostě politika „as usual“. Když se koalice dává dohromady, ještě jsou strany natěšené z vítězství ve volbách, kdy líčily, jak všechno ve městě rázem změní. Nyní mají moc, ale zjišťují, že každý nápad, pokud se stává skutkem, už není jenom příslibem, ale zaplétá se do sítě faktických zájmů, které hýbou zázemím politiky. Své sítě nerozhazují jenom lobbisté, ale každý něco chce a často se ta chtění kříží.

Bruslit v tom a dosáhnout svého cíle je praktické umění, které se učí v politice. Každý něco a někoho reprezentuje a domluvit se není snadné, obzvlášť, když své zájmy někdo dovedně skrývá. Konflikty v koalici jsou proto běžná věc. Jenomže proč ta Pospíšilova ideologická umanutost? Proč Pirátům nadává do „komoušů“? To nejsou jenom zájmy majitelů prázdných bytů a příbuzných podnikatelů, které Pospíšila zvedly ze židle. Svůj konflikt s Piráty pojal ideologicky a rozehrál ho veřejně, takže počítal s ozvěnou.

Za druhé by se dalo říci, že Piráti to prostě neumí. Jsou nezkušení a myslí to třeba i dobře, ale mají hloupé nápady. Zaskočit potom musela stará a osvědčená TOPka, aby věci uvedla na pravou míru a zabránila politickým škodám. To je ovšem zcestné vysvětlení. Právem můžeme mít pochybnosti o zkušené a zavedené TOPce, vždyť právě balancuje na hraně politického života a smrti. Hlavně však Pospíšilovo vystoupení bylo na hony vzdáleno mateřskému pohlazení, ale bylo ideologickým útokem.

Navíc, proč by měla být snaha zjistit, kolik je v Praze prázdných bytů, komunistickým zločinem nebo mladickou nerozvážností? Když už mluvit o hloupém nápadu, pak je jím určitě myšlenka, že budeme majitelům prázdných bytů navrhovat, ať se ohlásí sami, aby jim radnice mohla případně vyměřit nějakou tu daň.

Ani další vysvětlení, že jde o chyby v komunikaci, neobstojí. Politické strany na špatnou komunikaci svádějí kdeco, ale vždy tak jenom skrývají vlastní neschopnost. V tomto případě ale problémem není nedostatečná komunikační aktivita Pirátů nebo TOPky či Jiřího Pospíšila. Kamenem úrazu je naopak jedna komunikační aktivita docela razantní a útočná v podání Jiřího Pospíšila poté, co se radnice na věci dohodla.

Pak už zbývá poslední vysvětlení, že Jiří Pospíšil se potřebuje zviditelnit, jelikož je před evropskými volbami a na nich mu hodně záleží, možná více než na nějakém tom šrámu, který koalice na pražské radnici zřejmě utrží. Takto argumentují Piráti a soudí, že po volbách už bude klid a koalice bude zase zdárně fungovat, jak to ostatně napsal primátor Hřib ve svém psaní.

Proč si ale myslet, že by evropské volby měly ukončit rozbroje mezi Piráty a TOPkou v Praze? Konflikt, který se odehrál na pražské radnici, má totiž hlubší kořeny. Evropské aspirace Jiřího Pospíšila jsou jenom dočasným břemenem, ale soupeření Pirátů a TOPky hned tak neskončí.

Jiří Pospíšil nikoli náhodou užil ideologické střely těžkého kalibru. Tuší totiž, že v sázce je vůbec přežití TOPky nejen v Praze. TOP 09 byla stranou mladých a pražských liberálů. Piráti ji mladé přebrali a mají naději, že se chytne i „pražská kavárna“. Politický úspěch Pirátů je porážkou TOP 09. Proto byla použitá slova tak silná a ústupky jsou tak trapné. Mezi Piráty a TOP 09 je a bude to zřejmě na kordy.

  Diskuse
  MP
  April 23, 2019 v 10.41
  Jak jsem se naučil milovat politologii :-)
  Zdravím krásně,

  hezky to napsal. Ale celou dobu, co jsem to četl, jsem si vzpomínal na Werichova Čochtana, jak vysvětluje, že když jste stál tamhle a vona támhle, byla hma a vona měla něco na hlavě, mohl jste si myslet, že někde tam je hezká ženská...

  Máš hrozný obor, koukat do té bramboračky přesolené emoci a přepeřené zájmy o "malou domu" a muset si do ní promítat --- tak jako si Čochtan promítal svoji touhu po hezký ženský -- z touhy po srozumitelnosti racionální strategie, které jsou za tím "vtipem vyprávěným blbem", kterým v posledních letech česká politika je.

  Dalo by se říci, že politické komentáře v Tvém podání jsou sublimace k pudu ke konspiračním teoriím kultivované Erosem.

  Což samozřejmě myslím jako pochvalu. A dík za osvěžující pohled vedle nedávného spisování Petra Bittnera, ve kterém se pseudoracionalita pohledu pořízovalo masivními ideologickými klapkami na očích.

  Hezký den

  Martin

  April 23, 2019 v 11.36
  Ahoj Martine.
  Neodolatelným a sobě vlastním způsobem jsi dokázal v jedné úvaze skloubit Čochtana s Marcusem. To mě vlastně potěšilo.
  MP
  April 23, 2019 v 14.47
  Milanovi Znojovi
  Von to Werich nepsal o Marcusem?
  PK
  April 24, 2019 v 9.15
  Pane Krupičko
  Vím, že to nerad uslyšíte, ale to, co teď v Česku vládne (už asi 10 let), je levice. Máte levicovou vládu, a levicového prezidenta.

  Takže nyní je zase čas na vychýlení kyvadla doprava.
  MP
  April 24, 2019 v 15.36
  Pavlu Krupičkovi
  A mohl byste trochu popsat, v čem spočívala ta pirátská prasárna? Nebo jste se prostě rozhodl a basta?
  MP
  April 24, 2019 v 20.46
  Tudíž
  To jest udělali svinstvo, protože pokračují v politice, kterou v Praze provozovali po léta radnice s podporou zelených a sociálních demokratů. S několika rozdíly:

  a) Přijali a dodržují usnesení o striktním zákazu prodeje obecních bytů.
  b) Podpořili Stropnického a bez nich by zmizel fond sociálního bydlení.
  c) Ano, chtějí sociální bydlení pro potřebné a díky tomu fondu na něj Praha bez diskuse má.
  d) Mají v koaličním programu novou výstavbu.  O dani z nemovitosti nerozhoduje obec a když se podíváte na rozpočtové určení daní, opravdu by z nich také žádná nevytvořila zdroj pro sociální bydlení.
  Daň z nemovitosti pochopitelně zdražuje nájemné bydlení, v situaci akutního nedostatku bytů přenese pronajímatel její náklady plně na nájemce.
  V tomto konkrétním případě: V Praze je určité množství spekulativních bytů, resp. nájemních domů. V devadesátých letech to byl ideální způsob, jak vyprat špinavé peníze pro kde kterou evropskou mafii. Prázdné byty pochopitelně nevynáší, a tudíž by si je odpovědný kapitalista nedržel, ale při růstu cen nemovitostí v Praze se to pořád vyplatí a provozovat ty nájemné domy by mohla být komplikace.
  K tomu, abyste vlastníky donutil k pronajímání takových bytů, může posloužit abstinenční daň z dlouhodobě nevyužívaných bytových jednotek. Tedy to, co chtěli Piráti. O té nemůže rozhodnout Praha, musí přesvědčit zákonodárce -- a k tomu paradoxně potřebuje takový banální údaj jako je kvalifikovaný odhad počtu takto nevyužívaných bytů. Proto měl být ten anonymizovaný sběr dat z elektroměrů. A takový sběr je na nic, když se proti postaví díky Pospíšilově potřebě se zviditelnit celá stará parlamentní pravice a také ANO (bylo přece v Praze vyšachováno). Tudíž to Hřib po Pospíšilově extemporé odpískal.
  Abstinenční daň je k tomu, aby někoho odradila od určitého jednání. Pokud je účinná, nepřináší trvalý výnos ( mafián raději byt pronajme).

  Takže sečteno a podtrženo:
  Napiště příště: Nemám rád Piráty, odporují mé potřebě třídní nenávisti.

  Bude to poctivé a nebudete vypadat jako neználek.
  April 25, 2019 v 9.24
  Parťák do nepohody
  TOP09 je prostě skvělý koaliční partner, jak čerstvě předvedla Zeleným. Ještě pořád mají Petra Štěpánka na koaliční kandidátce do Evropského parlamentu, ale když už Zelení nemohou cuknout a kandidovat sami nebo s někým jiným, už se TOP09 spojila s ANO a vyšachovala Štěpánka z vedení radnice.
  April 25, 2019 v 9.43
  Ekonomická racionalita
  Představa, že držet si prázdné byty se nevyplácí, je z říše ekonomických pohádek a bájí. Stav v Praze se nedaří zjistit, o což se pilně stará Jiří Pospíšil, ale v USA byla po té velké hypoteční krizi zdokumentována celá luxusní města duchů. Investoři postavili nové domy plné luxusních bytů, a najednou nebyl nikdo, kdo by si takový byt mohl dovolit. Pohádka o tržní regulaci říká, že investor v takové situaci sníží cenu bytu nebo nájemného v něm tak, aby nějakého kupce nebo nájemníka našel. Ve skutečném světě to ovšem chodí jinak — investoři si spočítali, že nechat všechny ty krásné nové byty prázdné a čekat, až se nějací dostatečně bohatí zájemci najdou, se jim vyplatí víc. Pronajmout byť jen část těch bytů za sociální nájemné by totiž srazilo ceny, a ty by se pak jen velmi těžko zvedaly. Zvlášť když lidé nejsou racionální ekonomičtí aktéři — kdyby byli, žádný racionální ekonomický aktér by nevyhazoval peníze za reklamu. Ubytovat v luxusním bytě nějaké socky rituálně znesvětí celý dům, a dostat pak do něj bohaté nájemníky bude možné jedině po opětovném vysvěcení přinejmenším rozsáhlou rekonstrukcí.

  Nevím, jak to s americkými městy duchů dopadlo, jestli už v nich dnes žijí krásní bohatí úspěšní lidé a jak dlouho zůstávala prázdná. Nevím ani, nakolik se právě jejich případ týká Prahy, nicméně s prakticky veškerou novou výstavbou by to tak být mohlo, staví se samé luxusní byty, zásadně nic pro socky. Chybějí ovšem ta data, která chtěli sbírat Piráti — a naštvali Pavla Krupičku tím, že sotva zazněl zuřivý štěkot Jiřího Pospíšila, obrátili tak prudce jako ČSSD, když na ni štěkne Babiš.
  MP
  April 25, 2019 v 19.51
  Honzovi Macháčkovi
  Nepsal jsem, že prázdné byty nevynáší, ale že by je odpovědný kapitalista provozoval. Nrvynáší abstinenční daň státu, pokud je efektivně nasazená.

  Jinak Praha neleží v Americe a v situaci, kdy by tu byla celá nová města prázdných luxusních bytů opravdu nejsme. Jen blbý developer by zveřejňoval, že mu byty nejdou na odbyt, ale nezdá se, že by Holešovický přístav a paneláky na ležato kolem Prahy zely prázdnotou. Ta úvaha o sockách, které by znesvěcovaly bydlení pro lepší lidi nejspíše nebude aktuální -- pokud vím, jedná se u těch spekulativních domů o starší, často schátralou zástavbu, někdy běží o záměr nechat dům spadnout, protože parcela pod ním je investičně zajímavější atd.

  Piráty mimochodem nejvíc kompromituje právě způsob, kterým ta data chtěli sbírat. Informační výpověď by byla mimořádně nízká.
  IH
  April 25, 2019 v 22.18
  Problém s byty tkví, nejstručněji řečeno, v tom, že tři pokoje si může koupit spíš ten, kdo jich už má deset, než ten, kdo má jeden, nebo žádný. V situaci, kdy banky reálně téměř neúročí vklady, zatímco výstavbu a pořizování nemovitostí ochotně, se nelze divit, že se staví a staví, ale bytový problém zůstává.

  Kdysi jsem viděl působivý dokumentární film o realitní bublině v Andalusii. Šlo asi o milion apartmánů. Množství nevyužívaných bytů a domů v Praze bych rozhodně nepodceňoval. Problém nemálo souvisí s nadměrnou atraktivitou nového. Domy by se však měly stavět takřka pro věčnost. Povolovací řízení netřeba zkracovat, ale zpřísnit. Ne nadarmo se říká: "Dvakrát měř, jednou řež!" Místo toho stavíme město přes město a domy "vysazujeme" jako své výsadky postupující okupační armáda. Máme co do činění s ohromnou korupční mocí a svévolí developerů (a téměř s koncem urbanismu). Mluvit přitom ještě o o veřejném zájmu, to už je docela velká drzost.