Alkohol. Na chudé přísně, k bohatším vlídně?

Miroslav Hudec

Povolení pít alkohol při sjíždění řeky označují někteří poslanci za krok podporující svobodu rozhodování a zodpovědnost jednotlivce. Pijí-li ale alkohol jiní lidé v jiném prostředí, přichází tato logika zkrátka, upozorňuje Miroslav Hudec.

Zhruba ve stejné době, kdy Sněmovna schválila novelu zákona o vnitrozemské plavbě, která povoluje vůdcům bezmotorových plavidel půl promile alkoholu v krvi, přijali v Obrnicích na Mostecku novelu vyhlášky, jež naopak požívání alkoholu na veřejnosti dále omezuje.

Starosta Obrnic to podle zprávy v tisku zdůvodnil stížností obyvatel „na nevhodné a hlučné chování zákazníků nového obchodu s potravinami v Chanově. Na ulici před obchodem popíjejí právě alkoholické nápoje a hlasitě se baví.“

Vrtá mi to hlavou. Vodáci se budou oproti tomu s alkoholem v krvi bavit na vodě tiše a ohleduplně? Nebo se snad české řeky a říčky vinou liduprázdnou divočinou, kde si nemá na „nevhodné a hlučné“ chování kdo stěžovat? Když navíc limit půl promile se týká právě jen těch „vůdců“, a když tedy zbytek posádky se může opít dle libosti se všemi obvyklými doprovodnými projevy?

Pirátský poslanec Lukáš Bartoň považuje schválení novely za „krok správným směrem“, který „podporuje svobodné rozhodování jednotlivce. Lidé již nebudou trestáni vysokými pokutami za to, když si v létě na vodě dají pivo v momentě, kdy nikoho neohrožují.“

Budou se vodáci na řece s alkoholem v krvi bavit tiše a ohleduplně? Foto Pixabay

Jinak tomu ovšem podle stejného zdroje bude v Obrnicích: „Zastupitelé (sic!) budou dodržování vyhlášky kontrolovat. „Za její porušení hrozí peněžitá pokuta, kterou hříšníkovi může udělit strážník městské policie…“

Může tedy nastat poměrně zajímavá situace, když se například rozjaření členové teplického vodáckého spolku „Voda a rum“ při splouvání Bíliny vylodí v Obrnicích, aby doplnili zásoby, a u zmíněného obchodu nebo na jiných zakázaných místech se potkají s městskou ozbrojenou mocí. Ona na ně s vyhláškou, ti na ni se zákonem. Podle logiky věci totiž na vodě, kde je to rozhodně riskantnější, teď popíjet mohou, ovšem na bezpečnější souši jen někde. A pokud nebudou místní a bude jim tedy chybět místní znalost? Platí i v tomto případě, že neznalost vyhlášky neomlouvá?

Anebo opačně. Co když se ti „hlasitě se bavící“ místní se svou hlučnou zábavou a popíjením uchýlí na lodičky na některý ze zdejších vodních toků či ploch, jichž je tu poměrně dost? Bude se na ně vztahovat novela zákona, nebo místní vyhláška? Podle logiky věci by to měl být zákon, protože je to norma vyšší právní síly.

Pak je tu ještě jedna možnost, ale tu se zdráhám připustit. Že se totiž postup městských strážníků nejen v Obrnicích (leckde jinde mají podobné restriktivní vyhlášky) bude lišit podle toho, koho budou perlustrovat. Zda se totiž na zakázaných místech bude pod vlivem alkoholu hlasitě bavit místní chudina, kterou většinové obyvatelstvo moc nemusí, nebo osoby, jejichž popíjení a hlasitá zábava, již prostě od alkoholu nelze dost dobře oddělit, jsou chráněny zákonem.

  Diskuse (2 příspěvky)
  Jindřich Jedlička
  March 14, 2019 v 18.10
  Vám ti vodáci nějak leží v hlavě, což?
  Sčítáte kvůli nim hrušky a jablka.
  Nejsem příznivcem restrikce ani v případě obecních vyhlášek o veřejném pořádku. Myslím, že i restaurační zahrádky patří do měst a obcí.
  Nicméně když někde obecní zastupitelstva omezují konzumaci alkoholu na konkrétních vyjmenovaných veřejných prostranstvích, mají na to právo ve smyslu ústavně zaručené samosprávy obcí, obecního zřízení. Přitom se vůbec nejedná o obsah alkoholu v krvi chodce, který se po veřejném prostranství pohybuje, ale právě o onu konzumaci na veřejnosti. (Proto si v některých amerických městech lidé přihnou z papírového neprůhledného sáčku. Z lahve na mnoha veřejném prostranství nesmějí.)

  Vaše obava z možnosti "výběrového" vymáhání takové restrikce je zajisté oprávněná, stejně jako byla oprávněná u (vesměs již zrušených) "posedávacích vyhlášek" severočeských měst. Všichni víme, čí "posedávání" vadilo.

  Ale co to má společného s vodáky, proboha? Co vás tak pudí proti nim? Až příště budu v dešti svírat hrnek s čajem ve zmrzlých prstech, dám si do čaje rum s myšlenkou na Vaše zdraví. A pak znovu kleknu do své kanoe.
  MP
  Martin Profant
  March 14, 2019 v 22.53
  Trochu zmatené
  On pirátský poslanec chválil tu vyhlášku v Obrnicích? Z slov "podle stejného zdroje" nasledujících po citaci Lukáše Bartoně by to vyplývalo. Stylistická neschopnost nebo zlovůle?
  Pokud by vodáci dodržovali zákon, sotva by měli důvod doplňovat zásoby alkoholu, půl promile opravdu neumožňuje soustavné popíjení.