Strany jsou pro straníky, hnutí ANO chce být pro všechny

Jan Gruber

Sněm politického hnutí ANO proběhl bez diskuse i sebemenšího vzruchu. Strana se tváří jednotně a oddaně stojí za panem majitelem. Uspokojena vysokými preferencemi nehodlá cokoliv měnit. Má ambici býti Občanským fórem pro nové poměry.

„Vítězná sestava se nemění,“ říkají s oblibou v očekávání příštího těžkého zápasu sportovní trenéři. Ani politické hnutí ANO na svém nedělním sněmu nemělo — s ohledem na dominanci na české politické scéně a poslední volební výsledky — důvod výrazněji zasáhnout do složení stranického vedení. Jeho preference se setrvale udržují nad třiceti procenty, vláda spokojeně vládne a ministři plní úkoly pana majitele, jehož popularitě četné kauzy a kontroverze nijak neuškodily.

Politické hnutí ANO tak i v příštích dvou letech povede Andrej Babiš a záda mu bude krýt — respektive vyjednávat podporu pro tu či onu vládní předlohu ve Sněmovně — Jaroslav Faltýnek. Spolu s nimi delegáti v postech řadových místopředsedů potvrdili Richarda Brabce, Petra Vokřála a Jaroslavu Pokornou Jermanovou. Jedinou — a to navíc vynucenou odchodem Martina Stropnického na ambasádu do Izraele — změnou bylo zvolení Radka Vondráčka.

Kdyby konání sněmu nenařizovaly stranické stanovy, Babiš i jeho věrní by se bez něj obešli. Nálada na pražském Chodově, kde se politické hnutí ANO tradičně schází, tomu ostatně napovídala. S projevy vystoupili pouze kandidáti, několik ministrů a pár hostů. Programová diskuse se nevedla. Delegáti celý den mlčeli, tu a tam vlažně zatleskali a vše odhlasovali tak, jak se dlouho před sněmem předpokládalo.

Akce nespokojených občanů má ambici proměnit se v catch-all party pro všechny lidi dobré vůle. Foto FB A. Babiše

Ačkoli mnozí politologové odhadovali, že politické hnutí ANO nedělní setkání využije pro oslovení pravicových voličů, respektive k úkroku směrem k občanským demokratům, byli to právě dědicové Václava Klause, jimž se v projevech nejvíce spílalo. A vějiček pro živnostníky nebo drobné podnikatele se téměř nedostávalo.

Za nejzajímavější z celého sněmu lze proto pokládat to, na co řeč nepřišla. Vystoupení uchazečů o funkce ve vedení strany se obešla bez výpadů vůči koaličním partnerům. Přestože společné vládnutí provázejí přestřelky, o sociálních demokratech a komunistech se prakticky nehovořilo. Politické hnutí ANO si je zřejmě dobře vědomo, že jeho koaliční potenciál má značné limity. Kdyby živořící levici vymazalo z politické mapy, těžko by po příštích volbách skládalo jinou koalici.

Sněm současně ani nepatrně nenaznačil, zda se za Babišovými zády rýsují nějací schopní politici, kteří by byli s to jej v budoucnu nahradit. Znovu zvolený předseda sice nedávno prohlásil, že chce být premiérem i v příštím volebním období, čas ovšem běží. A i politické hnutí ANO coby strana vůdcovského typu — nechce-li se s jeho odchodem z politiky propadnout do chaosu, případně bezvýznamnosti — potřebuje dát vyrůst osobnostem, které jej povedou v nových podmínkách.

Zatím se ovšem zdá, že nejsilnější česká politická strana zůstává Babišovi slepě oddaná a on sám se výhledy do příštích let příliš nezabývá. V dvojjediné pozici předsedy a majitele je neotřesitelným vládcem, kterému neradno odporovat. Jeho pravá ruka Faltýnek ostatně poznamenal, že ač se v mnohých programových otázkách názory uvnitř politického hnutí ANO různí, tak nakonec zvítězí ten, k němuž se přikloní Babiš. A že je to prý tak správně.

Delegáti a delegátky se proto rozešli pouze s tím, že se pokusí v nových poměrech sehrát part Občanského fóra. To se stejně jako politické hnutí ANO dušovalo, že zatímco strany jsou pro straníky, ono je tu pro všechny. Vrávorání mezi pravicí a levicí ovšem nemůže být receptem na politickou dlouhověkost. Takové kymácení nakonec leda mnohé zklame, neboť těžko naplní dané sliby. Bez ideologické kotvy — a výhledově i bez Babiše — se strana může rozplynout stejně rychle, jako se vydrala k moci.

  Diskuse
  JP
  February 18, 2019 v 13.48
  Strana pro všechny
  Především je nutno korigovat ten výrok o "slepé poslušnosti". To že zakladatel, centrální figura, prakticky absolutní vládce a "majitel" hnutí ANO obdržel ve volbách na funkci předsedy pouhých 86 (!) procent hlasů, to je svým způsobem malé politické zemětřesení. A ukazuje se, že ten monolit ANO přece jenom zdaleka není bez určitých vnitřních trhlin.

  Je ovšem možno přisvědčit té prognóze, že bez vyhraněného ideového zakotvení (a výhledově bez Babiše) by tato "strana pro všechny" mohla zmizet z politické scény stejně tak rychle, jak se v ní objevila a prosadila.

  V současné době tento politický subjekt stále ještě velice úspěšně saturuje hluboce zakořeněnou nedůvěru české, v zásadě plebejské populace vůči vysoké politice. Babiš (potažmo ANO) stále ještě boduje právě tou svou ideovou nezakotveností, nevyhraněností; tedy svou - ať pouze předstíranou či opravdově míněnou - nepolitičností.

  A je nutno si uvědomit, že ostatní politické strany (snad s výjimkou Pirátů) svou reálnou činností a působností ANO stále přičinlivě přihrávají.

  Stále jsou totiž zřejmě v dobré paměti strašlivé korupční skandály politické pravice, jmenovitě ODS; na straně druhé stojí beznadějně zkostnatělá, bezduchá KSČM, a amorfní, bezpáteřná sociální demokracie. Není pak žádného divu, že při pohledu na tyto soupeře se mnohým lidem Babišovo ANO stále ještě jeví tou mnohem přijatelnější alternativou, zbavenou všech ideologických zátěží a klišé.

  A nelze dokonce vyloučit - při naprosté absenci nějakého věrohodného politicko-ideového konkurenta - že tento koncept "strany pro všechny" vydrží ANO ještě po nějaký čas.