Moravskoslezský kraj usiluje o financování oprav silnic II. a III. třídy ze SFDI

Jan Gruber

Kraje nemají peníze na opravy silnic II. a III. třídy. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje navrhuje, aby zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury výslovně uváděl, že z jeho prostředků lze financovat i údržbu krajských komunikací.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, jejímž cílem je v zákoně výslovně zakotvit, že prostředky Fondu lze využít pro financování výstavby, modernizace, oprav a údržby všech typů silnic, tedy i silnic II. a III. třídy, které jsou na rozdíl od dálnic a silnic I. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů a hlavního města Prahy.

„Přestože zákon používá pojem silnice bez jakéhokoliv omezení a lze mít za to, že se daná ustanovení vztahují na silnice všech tříd, není jeho interpretace jednotná. Tato situace je proto způsobilá narušovat právní jistotu Fondu a krajů, včetně legitimního očekávání ohledně zákonem stanovené možnosti poskytovat, respektive čerpat finanční prostředky i na silnice II. a III. třídy,“ uvádí důvodová zpráva zákona.

„Jde nám o to, aby bylo zcela zřejmé, že kraje mají na prostředky Fondu nárok a že o ně mohou žádat,“ řekl Deníku Referendum moravskoslezský hejtman a poslanec Ivo Vondrák (ANO). „Zkrátka usilujeme o systémové řešení, aby se nemusely peníze na opravu silnic II. a III. třídy každoročně hledat a kraje měly jistotu, že je dostanou včas,“ dodal.

Novela se současně odkazuje na programové prohlášení druhé vlády Andreje Babiše (ANO), v němž se menšinový koaliční kabinet politického hnutí ANO a ČSSD zavázal „přijmout pravidla pro dofinancování krajské dopravní infrastruktury — silnice II. a III. třídy — prostřednictvím Fondu s cílem zajistit pro ně finanční prostředky ve výši čtyř miliard korun ročně.“

Vláda peníze slíbila, ale žádné nenašla

Navzdory vládním slibům však ministrem dopravy Danem Ťokem (nestr. za ANO) předložený a Sněmovnou na sklonku minulého roku již schválený rozpočet Fondu na příští rok s financováním silnic II. a III. třídy nepočítá. Ministerstvo dopravy přitom samo uznává, že „dlouhodobé podfinancování komunikací nižšího řádu má negativní vliv na efektivitu dopravní cesty“. Současně však uvádí, že Fond nemůže alokovat žádné prostředky na jejich opravu.

Babišova vláda, která se danou problematikou zabývala na počátku listopadu při společném jednání s Asociací krajů České republiky v čele s poslankyní a hejtmankou Karlovarského kraje Janou Vildumetzovou (ANO), slíbila, že bude potřebné prostředky hledat v nespotřebovaných zdrojích státního rozpočtu. Zatím je však nenašla.

Stejně tak doposud nepřišla s oním systémovým řešením financování krajských komunikací. A rezort dopravy navíc doporučuje coby nevhodnou a nadbytečnou odmítnout i zákonou iniciativu zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Tu v příštích týdnech posoudí vláda.

Fond bude v letošním roce hospodařit s více než šestaosmdesáti miliardami korun, což je zhruba o čtrnáct více než loni. Kraje a hlavní město Praha za poslední čtyři roky — tedy v době, kdy rozpočet Fondu připravoval kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) — získaly na opravy a modernizace silnic II. a III. třídy bezmála patnáct miliard korun. V roce 2015 obdržely téměř čtyři a půl, v letech 2016 a 2017 shodně tři a loni další čtyři miliardy korun.