Děti Země stáhly rozklad k dálnici D11. Silničáři uznali smysl jejich podnětů

Sabina Vojtěchová

Děti Země ve středu stáhly rozklad k vydání stavebního povolení dálnice D11. Stalo se tak poté, co s Ředitelstvím silnic a dálnic sepsaly dohodu, která připomínky spolku uznává za smysluplné a vezme je v potaz. Stavět se začne 2. října.

Spolek Děti Země ve středu stáhl druhý podaný rozklad k vydání stavebního povolení dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Děti Země v něm nabídly konkrétní návrhy na upřesnění podmínek výstavby, které Ředitelství silnic a dálnic uznalo za oprávněné. Následně sepsalo se spolkem dohodu.

Začátek zahájení stavby čeká na schválení ministrem dopravy Danem Ťokem (ANO). Podle vyjádření Dětí Země by se při jeho včasném jednání mohlo začít stavět už 2. října. A ministr Ťok Deníku Referendum potvrdil, že se 2. října skutečně stavět začne.

Původně ministerstvo počítalo se zahájením stavby dálničního úseku na podzim roku 2017. Stavební povolení vydalo vloni 1. června, začátkem loňského července však Děti Země podaly proti stavbě první rozklad. Spolek v něm mimo jiné kritizoval výjimku udělenou úseku dálnice Evropskou komisí, která umožňuje zahájení stavby bez zopakování procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) nebo kácení stromů v době hnízdění ptactva.

Povolení tak ministr dopravy zrušil a Ředitelství silnic a dálnic o něj zažádalo letos v dubnu znovu. V červnu ministerstvo stavbu opět povolilo a Děti Země se tak rozhodly pro opětovné podání rozkladu.

29. srpna ale věci nabraly nový směr poté, kdy Ředitelství silnic a dálnic podepsalo s Dětmi Země dohodu, na jejímž základě se spolek rozhodl rozklad stáhnout. Ředitelství silnic a dálnic se v ní mimo jiné zavázalo v rámci stavby k zajištění ochrany dřevin, pravidelnému vyhodnocování hlučnosti a vypracování plánu kompenzačních opatření jako způsob zmírnění škodlivých zásahů do biotopů.

V minulosti sklidily Děti Země za opakovaně podávaný rozklad od ministerstva kritiku. Ministr Ťok obvinil spolek z účelového blokování výstavby bezpečnějších dálnic, kterým škodí lidem. Děti Země naproti tomu z průtahů obviňují úředníky a investory, kteří nepostupují v souladu se zákonem, takže soudy dávají ekologické organizace opakovaně za pravdu.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa uvedl, že jeho instituce připomínkám Dětí Země vyhoví, protože mají zájem na tom, „aby dálnice lidem pomáhala, a ne škodila“. Děti Země dohodu za zvláštní přelom nepovažují. „Je to pro nás jeden konkrétní případ, vůči kterému máme námitky už rok. Uznání našich připomínek pro nás neznamená nic zásadního,“ řekl Deníku Referendum předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

„Délku povolování staveb nejméně z poloviny ovlivňují státní úřady, z pětačtyřiceti procent investor a jen v nepatrné míře účastníci řízení, jako jsou spolky a majitelé nemovitostí. Politikům ale vadí, že se někdo zajímá o velké stavby a jejich vliv na přírodu a krajinu. Řada řízení probíhá ještě déle a komplikovaněji. Jelikož se jich však spolky neúčastní, tak na ně politici neupozorňují,“ řekl Deníku Referendum již dříve Patrik.

Ministr Ťok neskrýval z dohody nadšení: „A přece se staví! Momentálně 183 km dálnic a silnic I. tříd,“ napsal v odpovědi Deníku Referendum. „Stažení rozkladu Dětí Země dorazilo na Ministerstvo dopravy. Ještě dnes vydáme usnesení, že rozklad zastavujeme a 2. října zahájíme stavbu dalšího úseku D11. Za tři roky zde otevřeme 22,6 km nové dálnice z Hradce Králové až do Jaroměře,“ uvedl ve vyjádření pro DR.

Ředitelství silnic a dálnic se v dohodě zavázalo, že v období od zahájení stavby do získání kolaudačního souhlasu, splní devět požadavků. Kromě výše zmíněných se zavázalo k provádění zemních prací podél vodotečí za ekologického dozoru kvůli ochraně obojživelníků, ochraně půdy a vody před znečištěním nebezpečnými látkami a k vypracování projektu náhradní výsadby dřevin do dvou let od zahájení výstavby.

Po ukončení stavebních prací budou významné krajinné prvky uvedeny do původního stavu před zahájením provozu, pohyb stavební techniky bude ve významných krajinných prvcích omezen a do zahájení stavby ministerstvo poskytne Dětem Země prostřednictvím ekologického dozoru seznam všech chráněných živočichů.

Na plnění dohody a ekologický dozor dohlédne firma NaturaServis. Investor není ze zákona povinen dané podmínky plnit. Ale „Pokud Ředitelství silnic a dálnic domluvené požadavky nesplní, bude to pro něj mít do budoucna fatální následky. Žádný další spolek už s ním nikdy na dohodu nepřistoupí,“ uvedl Patrik pro DR.