Černý říjen po vydry. Řidiči přejeli rekordní počet chráněných živočichů

Radek Kubala

V říjnu na silnicích zemřel rekordní počet vyder. Ochránci přírody zaznamenali sedmnáct přejetých živočichů, nejvíce v Jihočeském kraji. Rostoucí počet aut na silnicích může pro vydry do budoucna představovat vážné riziko.

Rekordní počet sedmnácti přejetých vyder říčních letos v říjnu zaznamenali ochránci přírody. Ekologové z organizace ALKA Wildlife, kteří o víkendu na smutnou statistiku upozornili, popsali rostoucí trend usmrcování chráněné říční šelmy řidiči. Na vině je rostoucí intenzita silniční dopravy, kvůli níž může v budoucnu vyder ubývat.

Nejvíce přejetých vyder, přesně šest, nalezli ochránci zvířat v Jihočeském kraji, kde se říční živočich vyskytuje v největším počtu. Tři mrtvé vydry zaznamenali ve Středočeském kraji a na Vysočině, dvě v Libereckém a po jedné v Královéhradeckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji.

„Tolik vyder uhynulých na silnicích v jednom měsíci jsme dosud nezaznamenali. Je to smutný rekord, ale nijak překvapivý. Vydří populace od sedmdesátých let rostla, v posledních letech ale stagnuje. Příčina rostoucích počtů usmrcených vyder je tedy jasná — více aut na silnicích znamená větší pravděpodobnost srážky přebíhající vydry s vozidlem,“ vysvětlila Kateřina Poledníková z organizace ALKA Wildlife.

Poledníková Deníku Referendum sdělila, že v současnosti v České republice žije odhadem tři tisíce sedm set vyder, nejhojněji se vyskytují okolo rybníků na Vysočině a v Jihočeském kraji. Od sedmdesátých let minulého století se však rozšířily po celé zemi. Kromě východních Čech, kde jejich populace značně poklesla kvůli suchu, na ně lze narazit prakticky kdekoliv.

Vyder bude kvůli řidičům méně

Vydry jsou velké cestovatelky a denně urazí několik kilometrů, přičemž musí překonat desítky silnic. Pokud je most či propustek pod silnicí špatně konstruován, vydra raději vyleze na vozovku a přebíhá ji, což může do budoucna představovat pro chráněné živočichy značné riziko.

„Matematický model nám ukázal, že vydří populace se brzy dostane do stavu, kdy již ztráty na silnicích nedokáže kompenzovat a vyder u nás začne ubývat. Je tedy možné, že vydra, která se v posledních desetiletích do naší přírody vrátila, začne v některých oblastech opět mizet,“ uvedla Poledníková.

Řešení ochránci přírody spatřují v regulaci automobilismu a vytipování rizikových míst, kde vydry přecházejí silnice nejčastěji, a instalování technických řešení pro snadnější průchod přes cesty. Patří mezi ně propustky, které je však potřeba pravidelně čistit, případně dřevěné lávky nebo betonové lavice při stěnách mostů.

Vydru říční přidalo ministerstvo životního prostředí mezi silně ohrožené druhy v roce 1992 a ochrana se vztahuje i na její biotop. Mimo jiné je zakázán i její chov v zajetí a prodej. Ochránci přírody připomněli, že vyšší intenzita automobilového provozu znamená riziko i pro mnoho jiných živočichů. Automobilová doprava ohrožuje žáby, zajíce, ježky, kopytníky nebo větší zvířata jako jsou rys ostrovid a los evropský.