Ministr Brabec napadl Duhu za to, že se ohradila proti jeho snaze o cenzuru

Zuzana Vlasatá

Brabcovo ministerstvo se pokouší vysvětlit svůj pokus ovlivňovat nezávislost Hnutí Duha prostřednictvím nestandardních grantových podmínek. MŽP ve svém prohlášení Duhu obvinilo, že po něm vymáhá peníze; ta přitom kontroverzní grant odmítla.

Ministerstvo životního prostředí prolomilo své mlčení k případu nestandardních pravidel, které stanovilo ekologické organizaci Hnutí Duha jako podmínku přijetí dvouapůlmilionového grantu od své podřízené organizace Státní fond životního prostředí. Poté, co včera vyšla o události zpráva v Deníku Referendum, Brabcův úřad ještě večer vydal k věci prohlášení.

Původně přitom na žádost Deníku Referendum o komentář k případu reagoval v tom smyslu, že s věcí nemá nic společného a že se jedná o rozhodnutí v kompetenci jeho podřízené organizace, Státního fondu životního prostředí. Sám Brabec pak nereagoval na otázky vůbec.

Ministerstvo v prohlášení na svém webu napsalo: „Jsme v šoku, jakým způsobem se tu vymáhají po státu peníze, jakým nátlakem. Organizace samy upozorňují na hospodaření se státními prostředky transparentním způsobem a samy přitom chtějí naprosto netransparentně s těmito prostředky nakládat stylem ‚státe dej nám peníze a nezajímej se o to, jak a na co je použijeme‘.“ (Citace je ponechána v původním znění včetně chyb.)

Hnutí Duha přitom prostředky nijak nevymáhá, naopak ve veřejném prohlášení adresovaném ministrovi grant odmítlo. Počínání Hnutí Duha také nelze označit za netransparentní či svévolné. Účastnilo se grantové výzvy Státního fondu životního prostředí s projektem na podporu osvěty v oblasti bezodpadového životního stylu za jasně stanovených podmínek.

Byl to naopak ministr Brabec osobně, kdo netransparentně a v rozporu se zásadami demokratické samosprávy udělaní grantu doprovodil restriktivními podmínkami, jednou z nich dokonce nezákonnou.

Projekt byl ministerstvem schválen, avšak oproti původnímu zadání k němu právě přibyl seznam podmínek, na které Hnutí Duha odmítlo přistoupit, neboť nebyly v původním zadání grantu a podle ekologické organizace směřují k omezování její práce a komunikace, zejména pokud jde o kritiku spaloven.

V ex post doplněných grantových podmínkách například stojí, že ministerstvo bude prostřednictvím svého tiskového a odpadového odboru kontrolovat a schvalovat Duze všechny výstupy, včetně tiskových zpráv. Jiná z podmínek organizaci jmenovitě zapovídá v tiskových zprávách kritizovat spalovny. Ministerstvo se rovněž touto cestou pokusilo Hnutí Duha zakázat pořádat proti sobě samému petice, což je v rozporu se zákonem.

„Grant na náš projekt ke snižování odpadů za podmínek, které jsme předem neznali a které omezují naši nezávislost a svobodu vyjadřovat odborné názory, odmítáme. Ne proto, že bychom nechtěli s Ministerstvem životního prostředí spolupracovat, odmítáme jej proto, abychom spolupracovat mohli — jako rovný s rovným, jako nezávislá občanská organizace se státní institucí,“ uvedl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Postup ministerstva vzbudil nevoli i mezinárodních ekologických organizací. Předsedkyně evropských Přátel Země Jagoda Munićová případ označila za varovaný symptom omezování demokracie ve střední Evropě.

Programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh dále Deníku Referendum řekl: „Je pro nás nepřijatelné zamlčovat veřejnosti zásadní souvislosti v odpadové politice, a dokonce jednat proti našemu přesvědčení, našim hodnotám i odborným názorům. Důvěryhodnost, kterou jsme si u našich partnerů a podporovatelů vydobyli, je příliš cenná na to, abychom ji kvůli jakkoliv velkému grantu zahodili.“ Postup ministerstva odmítla i koalice českých ekologických organizací Zelený kruh.

    advertisment