Občanské vzdělávání pro Klause juniora

Libor Prudký

Václav Klaus sice brojí předvídatelnými předsudečnými pseudoargumenty proti občanskému vzdělávání, ale sám tím bezděčně poskytuje příklad, proč je nám ho tolik zapotřebí.

V pondělí 30. července vyšel v Právu text Václava Klause juniora s apelativním názvem: Vymývání mozků dětem ve školách — přede dveřmi. Text se zabývá posunem v koncepci výuky občanské výchovy na školách, jak je v současnosti připravován. Pro ten je charakteristické, že posiluje výchovu k občanství.

Autor uvádí některé příklady dosavadních pokusů o občanskou výchovu a vesměs se jednoznačně staví na stanovisko, že učit děti základům občanství je vymýváním mozků. A ti, kdo tak činí — podle Klause juniora — škodí! Mezi škůdci jsou jmenováni především ti, kdo se snaží o humanizaci školního vzdělávání. Jde, podle Klause, o aktivisty, kteří si prý za své vnucování názorů nechávají dobře zaplatit.

„Aktivní politika do škol nepatří. A ještě více tam nepatří hrnout dětem do hlav jednoznačné „pravdy“ v tématech, kde si polovina národa myslí přesný opak než ta druhá polovina,“ píše. I proto, že, podle Klause mladšího, „lidé opačných názorů to dělají z přesvědčení a na koleně a nejsou nijak zasíťováni“. A právě těm Klaus Jr. doporučuje „...ať vyženou aktivisty od své brány (školy) klackem a radši učí děti matiku“.

Text je obvyklým monotónním ideologickým vyjádřením, jak jsme u autora zvyklí. Možná to je důvod, proč na jeho text dosud nikdo - pokud vím — nereagoval.

Kdyby české školství neselhalo v občanském vzdělávání Václava Klause juniora, nemusel si teď šít na Novinkách z ostudy kabát. Foto FB VKJ

Kdyby byl Václav Klaus mladší vzdělanější, možná by věděl, co říkával už Masaryk: aby se z obyvatel tohoto státu stali občané, bude to vyžadovat šedesát let života v demokracii. Masaryk otevřeně říkal, že demokracie vyžaduje trvalé učení se občanství.

Obdobně doporučoval už v roce 1990 postsocialistickým státům sociolog Ralph Dahrendorf, aby pracovaly na vytváření otevřené společnosti: tedy změně, která dodá smysl a obsah politickým zvratům v letech 1989—1990. (Dahrendorf R., 1991. Úvahy o revoluci v Evropě. Praha: ELK). Dahrendorf varoval, že neprováže-li se ekonomická, politická a hodnotová — k občanství mířící — transformace společnosti, nebude proces cesty k demokratické svobodomyslné společnosti z postsocialistických bažin možný.

A konečně by se možná mladší Klaus dočetl také o Böckenfördeho paradoxu, v němž bývalý předseda německého ústavního soudu konstatuje, že demokracie je sice nejvhodnějším způsobem vládnutí, na který dosud lidstvo přišlo, ale že nemá sama o sobě schopnost reprodukce. Pokud do ní nevstoupí neanomičtí občané. Tento paradox liberalismu lze překonat jen jediným způsobem, a to vzděláváním k občanství.

U mnoha dalších autorů — od Karla Poppera po Jana Sokola — by se mohl přiučit, že se sice rodíme s dispozicí ke svobodě, ale když se svobodě nenaučíme, svobodní nebudeme, tuto dispozici neuplatníme. Jinak řečeno, existuje spousta autorit, které snášejí argumenty, cenné v souvislosti s uvedeným Klausovým textem.

Bez učení k občanství — a to i ve školách, se všemi potížemi a omyly, které toto učení nutně provázejí — nejsme schopni utvářet a rozvíjet demokratickou otevřenou svobodomyslnou společnost, ani vlastní existenci. Václav Klaus junior je toho osobně nakonec zářným příkladem.

Takže nakonec ještě jedna poznámka. Jestliže se tu má mluvit o vymývání mozků — a to nepochybně ano — pak právě postupy a texty Václava Klause juniora k tomu poskytují dokonalý instruktážní materiál.

  Diskuse
  August 7, 2018 v 10.19
  Nevzdělaným se lépe vládne
  Na první pohled je Václav Klaus občansky nevzdělaný, na druhý bych řekl, že je za tím ovšem dlouhodobá strategie klanu Klause staršího, Zemana, Babiše, Okamury a pod., která vědomě udržuje podstatnou část obyvatelstva ve stavu, ve kterém se jim lépe prosazuje a vládne. Klausovy "lidové pravdy" navazují na populismus, se kterým Klaus starší se obracel na "obyčejného" člověka proti Havlovým "elitám", Zeman na českého "vlastence" proti "pražské kavárně" atd. Klaus junior patří mezi čtené autory a i mezi přáteli mám lidi, kteří řeknou, že jeho politické názory jsou příšerné, papouškuje otce, ale že třeba popis některých praktik ve školství, třeba při zavádění inkluze, je výstižný. Tím mu také pomáhají, i když ve vládě by ho asi nechtěli. No, jestli nám ho ODS přivede do přští vlády jako ministra školství, tak se budou moci radovat jen někteří matikáři.
  JP
  August 7, 2018 v 13.00
  Jak zavrženíhodné je rozpoznávat lež...
  Ano, přesně. Je nutno se ptát: co je vlastní příčinou natolik až vyloženě hysterické reakce V. Klause ml. na to, že by ve školách měly být děti vyučovány tomu, jak rozlišit nepravdivou ("fake") zprávu od pravdivé? Pro každého jenom trochu "normálně" uvažujícího člověka by se to přece muselo zdát být přínosem, a dokonce přirozenou součástí základního vzdělání a základní občanské kompetence, dokázat odhalovat zcela evidentní lži a nesmysly.

  Jenže: V. Klaus právě v tom okamžitě spatřuje "neomarxistickou indoktrinaci". To znamená: podle něj jdou lidé (a děti) jenom tehdy "svobodní", když se nikde nedozvědí jak rozlišovat pravdu a lež.

  Je to svým způsobem pochopitelné: fundamentalisté jakékoli provenience a jakéhokoli ideologického zaměření nikdy nemohou snést, aby někdo demaskoval jejich dogmata. Pro fundamentalisty a dogmatiky celého světa byl vždy největším nebezpečím občan vzdělaný, občan kriticky uvažující, schopný rozpoznat pravdu od její ideologické deformace.

  A právě proto V. Klaus ml. spouští takový povyk nad tím, že by se české děti měly naučit rozpoznávat pravdu od lži. - Ke komu by on se pak mohl ještě obracet se svými ultrakonzervativními ideologickými pamflety? Koho by on sám ještě mohl indoktrinovat svými nesmyly, kdyby všichni lidé byli "indoktrinováni" pravdou?...
  JN
  August 7, 2018 v 20.18
  Dokud nevíme, kam konkrétně se "posouvá koncepce výuky" občanské výchovy ve školách,
  do té doby je článek jen o vztahu jeho autora k Václavu Klausovi ml.

  MP
  August 8, 2018 v 9.51
  Jiřímu Nushartovi
  A co si ty veřejné dokumenty přečíst?
  JN
  August 8, 2018 v 12.34
  Pane Profante, jestliže obhajoba "posunu koncepce výuky" občanské výchovy měla být tématem tohoto článku,
  pak bych čekal, že autor napíše, co vlastně obhajuje, a nenechá se unést emocemi, které výrazná osoba Václava Klause ml. bezpochyby u mnoha lidí vzbuzuje.