Budou se tu také pálit knihy nebo plátna moderního umění?

Petr Janyška

Ještě jednou se vracíme k násilnické provokaci proti Frljićově hře v Brně. Podle autora byla útokem krajní pravice na kulturu a na umělecké vyjádření. Velkou zodpovědnost mají ale také katolické kruhy.

Tak už to tu máme taky, katolický militantismus propojený s nabušenými svalovci krajní pravice, kteří by si to rádi s někým rozdali. Našli si záminku v jednom jediném divadelním představení. Hledali někoho z respektovaného prostředí, kdo jim dodá posvěcení bojovníků za správnou věc a ochránců národa a víry. A zdá se, že našli.

Tohle tu nebylo snad od dob předmnichovské republiky, kdy česká krajní pravice vystrčila rohy a chodila hřmotit a zastrašovat do Osvobozeného divadla. Že by teď návrat 30. let? Je na katolické hierarchii, na politicích a samozřejmě na lidech kultury, aby se provokacím takových skupinek postavili. Pokud se to nestane, přijdou určitě další případy.

To ještě nebyl fašismus?

Ti lidé, kteří organizovaně vpadli na brněnské představení a snažili se je rozvrátit, si akci evidentně předem připravili. Přišli tam ve svých modrých dresech, s absurdně výsměšným označením „slušní lidé“ s jasným záměrem. Své hrané pobouření si přinesli už s sebou. Hru ještě neviděli, a už věděli, že musí být pobouření a že se to pobouření musí dostat do médií. Udělat skandál.

K cestě na divadelní festival je musel někdo dovést, těžko věřit, že by tam kdy byli a že by měli tušení, co se hraje. Ponoukla je kampaň jednotlivců mluvících jménem katolíků, jež se proti představení rozhořela dřív, než se hra na jevišti objevila a než ji v Čechách a na Moravě někdo vůbec viděl.

Ti, kdo je k tomu ponoukli svojí kampaní a kdo jejich provokaci tleskají, zaměnili demagogicky symboly za skutečnost. Divadelní představení jako každé umění pracuje se symboly a s reprezentacemi.

Snaží se cosi sdělit přes symboly. Na jevišti se přece nestřílí, ale jen „jako“ střílí, vysvětlil bych své malé vnučce.

V Shakespearovi, jehož hry jsou plné vražd a tragických osudů, přece herec představující ducha Hamletova otce není nikdy zavražděn, herečka představující Hamletovu matku se také neotráví, ale jen „jako“. Herec představující Jága taky nikoho nevraždí, jen „jako“.

Na divadle se všechno dělá jako, na rozdíl od fotbalových stadionů, kde se „fanoušci“ opravdu řežou a opravdu cestou ven ničí, co jim přijde pod ruku. Před nimi musí policie veřejnost opravdu chránit, nejen „jako“.

Proč tedy takový rozruch ze strany zastupitele KDU a kardinála a dalších z jejich okolí, jehož se chopila krajní pravice? Frljićova hra přece nebyla o znásilňování Ježíšem, ale o násilí v současném světě. Ten je bohužel plný násilí a znásilňování žen. Vystupuje proti tomuhle násilí kardinál dostatečně vehementně?

Svět je plný reálného násilí včetně znásilňování žen. Vystupuje proti němu kardinál dostatečně vehementně? Foto Mikuláš Křepelka, archiv DR

Je velkou zodpovědností médií, že hru prezentovala jen tím stále stejným snímkem herce ležícího na zádech herečky, s tím stále stejným podtitulkem, že Ježíš tam znásilňuje muslimku. Přispěla tak ke zkratkovité interpretaci a k nepěknému vyústění. Lekce pro příště.

Právě tak je zavádějící uvádět skupinku jako Slušné lidi, čímž se jí dodává na kredibilitě. Čtenář by čekal obrat typu „skupinka, která samu sebe nazývá slušní lidé“. Minimálně v uvozovkách.

Pokud vím, ta inkriminovaná scéna byla zahrána symbolicky, daleko víc symbolicky, než co se ukazuje ve filmech nebo co je snadno dostupné na internetu. Scéna byla jen krátkou epizodou na závěr mezi mnoha jinými. Zaměňovat ji za celou hru je demagogie.

Nehynoucí cenzoři

Ti, kdo útočí na tohle představení a zaměňují — úmyslně? — symbolické znázornění skutečnosti za skutečnost samu, mimochodem popírají celou několikatisíciletou evropskou tradici. A vlastně tradici všech kultur zeměkoule.

Kultura přece stojí na symbolickém znázornění skutečnosti. A všechny demokracie světa akceptovaly, že takové zobrazení je žádoucí a správné a jejich tvůrci na ně mají právo. Říká se tomu svoboda uměleckého projevu, Watsone. Nebo taky kultura. Bez téhle svobody by se lidstvo nikdy nikam neposunulo.

Kdo chtěl toto představení (navíc jedno jediné, hrálo se jen jednou, další paradox) zakázat, se řadí do linie cenzorů, katolických, stalinistických, nacistických, kteří se snažili umlčet svobodné myšlení. Upálení Giordana Bruna, protože soudil, že existuje víc sluncí a planet, jako je Země, nebo Savonarolovo pálení obrazů na náměstí ve Florencii či husitské ničení soch. Cenzura za komunismu, ničení tak zvaného buržoazního umění, vyhnání stovek sovětských umělců na Sibiř a jejich smrt. Pálení knih nacisty na veřejných prostranstvích, ničení hromad uměleckých děl evropské moderny, které prohlásili za „zdegenerované umění“. Na ty, které nezničili, se dnes chodí dívat lidé na celém světě.

Četli ti cenzoři bibli? Klasiky Rabelaisem a Shakespearem počínaje, Brechtem či Dostojevským konče? Nietzscheho? Řadí se do jedné řady s těmi, kdo do relativního nedávna cenzurovali bibli pro mládež, aby se jí nedostalo úhony četbou o Lotovi a jeho dcerách, které se svým otcem počaly. Kteří v 60. letech psali Hrabalovi rozhořčené dopisy (a samozřejmě články v Rudém právu a spol.), že je „prasák“ a „pornograf“ a že „kazí mládež“. A proč nezakázat všechny detektivky? Tam je přece vždycky vražda.

Ale zpátky ke skutečnosti. Ta je bohužel daleko nepěknější než umění, které ji svým způsobem reflektuje. U ní by se mohli všichni kritici Frljićovy hry zastavit a protestovat a dělat něco pro to, aby byla snesitelnější a aby se už konečně míň znásilňovalo a vraždilo.

Režisér Frljić je Chorvat a určitě ví, jak vypadalo vraždění Bosňanů Srby, Srbů Bosňany, Chorvatů Srby, Srbů Chorvaty před pětadvaceti lety. To v té naší Evropě založené na „křesťanských hodnotách“. Tam křesťanští, pravoslavní Srbové či křesťanští, katoličtí Chorvaté (jak sami sebe vnímali) neznásilňovali muslimské Bosňanky „jako“ na jevišti, ale skutečně. Tam jedni druhým uřezávali přirození a uši.

Ne „jako“. Co se děje v dnešní Sýrii a Iráku není o nic růžovější. Právě tak jako v části Afriky. Všechny ty hrůzy se tam dějí doopravdy, ne „jako“, na jevišti.

Ve světle téhle skutečnosti, o níž víme, o níž denně referují média, je jedna scéna z divadla, hraná „jako“, jen nepatrným odvarem. Proč takový humbuk kolem ní? Šlo o jedno představení, odehrávalo se v uzavřeném prostoru divadla, hru nikdo nikomu nevnucoval. Kdo ji chtěl vidět, musel si koupit lístek. Zbytek diváků, kromě těch v modrých dresech, nijak neprotestoval.

Je jedině logické, že demokratický stát a jeho města mají experimentální formy umění podporovat a necenzurovat je. Populistický pokřik, že to platí z „našich peněz“ a že na to nemají právo, je demagogií. Nejen, že na to mají právo, je to jejich povinnost.

Máme demokratický stát, který podporuje možnost svobodného uměleckého výrazu (tedy daleko méně a daleko menšími prostředky, než by měl, ale to je jiná historie). To figuruje v zákonech a v té či oné podobě v každém programu politických stran. Lidé, které si národ zvolil, jsou těmito programy vázáni. Nikdo, žádná strana, si zatím, pokud vím, nedal do programu cenzuru umění. Každý osvícený politik také tuší, že kultura je založena na svobodě projevu.

Ty, kdo chtěli představení zakázat, ovšem nikdo nevolil. Paradoxně je tenhle typ cenzury a odpor k nejrůznějším formám umění typický pro dnešní islám a pro jeho konzervativní složky. Těžko ale uvěřit, že by se nějak Muslimští bratři domluvili s protestujícími v Brně.

Podobně jako v Polsku

Je překvapivé, že akci svalovců v tričkách, která nemá s kulturním protestem nic společného, podpořili i někteří publicisté. Jejich výroky ve smyslu, že prý mluvili za „lidi“, za „normální lidi“ za „nás všechny“, kteří prý takové umění odmítají, jako by vystřihl z článků Rudého práva z minulých desetiletí.

Kdo jsou ti „všichni lidé“, ani kolik jich je, nevíme. Autoři své výroky ničím neprokázali. Že by tím národem měly být nenávistné příspěvky na sociálních sítích? Ty slušnou většinu nereprezentují.

Potlesk provokatérům v modrých tričkách není potleskem protestu týkajícího se umění. Je politickým vzkazem. Tou akcí prý „nastal začátek definitivního konce pražské kavárny v Čechách a na Moravě“.

Termín pražská kavárna nepoužívám, byl vymyšlen jako pejorativum, nic neznamená. Tuším ale, že autor jím měl na mysli, že ta násilnická provokace měla být koncem svobodně myslících a svobodně se vyjadřujících lidí. Liberálů, lidí spojených kdysi s Václavem Havlem, divadelníkem a volnomyšlenkářem.

Brněnská provokace byla mimochodem jako vystřižená podle stejného mustru, podle nějž v Polsku už několik let různé bojůvky, podporované katolickou hierarchií, kterým se tam říká „extrémně pravicové“, narušují divadelní představení, vernisáže v galeriích, dokonce přednášky špičkových intelektuálů na univerzitě. Frljićovu hru se v Polsku krajně nacionalistické kruhy snažily zakázat. A teď se tu objevila stejná provokace na stejnou hru v Brně…

Pokud se lidé kultury a demokratičtí politici nechtějí dočkat dalších provokací, musí se veřejně ozvat. Kde se násilnicky útočí na svobodu kultury a slova, tam začíná být horko. Třicátá léta nezačínala jinak.

  Diskuse
  JN
  June 4, 2018 v 17.13
  "Václavka a Dášeňka"
  "Vrchní soud považuje za nepředstavitelné, aby tento billboard byl schopen poškodit vážnost a důstojnost prezidentského páru. Žaloba nepředložila žádné důkazy. Chápeme, že se cítí uraženi, ale subjektivní pocity nerozhodují," řekl soudce Jan Zavrtálek.

  ------------------------------

  Havel byl primitiv, že ano, pane Janyško. On nevěděl, že ta Knížákova reklama je "jenom jako".
  LV
  June 4, 2018 v 19.20
  Knihy nám horely už 1989 v Bradcordu, jmenovitě Satanské verše.
  Přednášky špičkových intelektuálů běžně narušují v USA levičáci.
  Nějaké obrazy od pana Picassa byly spáleny v Rumunsku, byť se nejednalo o ideologicky záměr, ale o záměr prakticky.
  JN
  June 5, 2018 v 6.32
  Krátká recenze
  V duchu Frljićem použitých výrazových prostředků upletla kulturní levice z hovna bič na své odpůrce.
  JN
  June 5, 2018 v 6.33
  Společenský kontext hry:
  Pokud by mi redakce kvůli porušení etického kodexu zablokovala přístup do diskusí, bylo by to pálením knih a pláten moderního umění.
  MP
  June 5, 2018 v 12.24
  Ad poslední příspěvek pana Nusharta
  Existuje jeden případ, kdy je pálení knih a obrazů obhajitelné. Pokud je to jediná dostupná forma, jak zničit nebezpečnou nákazou infikované předměty. Smatná, ale nutná volba.
  JN
  June 5, 2018 v 13.21
  To je, pane Profante, uplatnění ideologického hlediska
  na kulturu, neboť ta Vaše "nákaza" je zpočátku metaforou, ale v totalitních režimech už se pak o metaforu nejedná.
  MP
  June 5, 2018 v 16.22
  Nikoli
  Mám pochopitelně na mylsi skutečnoui nákazu -- a již virovou či jedovatými spórami atd. Avšak jak jste bystře postřehl, metafora v tom opravdu je.
  JN
  June 6, 2018 v 11.24
  Soused je nabušený svalovec.
  Tuhle jsem mu povídal, že jsem napsal takovou hru, ve které je on vyobrazený jako úplný pitomec... Tak už to tu máme taky - sousedův militantismus propojený s nabušeným svalovcem. Chvíli si v tom špitále ještě poležím.

  ----------------------------------

  Dotazoval se Petr Janyška svalovců, zda jsou katolíci?

  ("Tak už to tu máme taky, katolický militantismus propojený s nabušenými svalovci...")

  ++++++++++++++

  Bývalá spolužačka ze střední školy je i po těch 589 letech pořád velice přitažlivá.

  Na třídním srazu mi řekla, že už to v sobě nemohla déle nosit a šla s tím na #MeToo

  --------------------------------

  ("Pokud já ale vím, ta inkriminovaná scéna byla zahrána symbolicky a byla jen krátkou epizodou na závěr. Zaměňovat ji za celou hru je demagogie.")

  Zjišťoval Petr Janyška, zda na jevišti skutečně došlo k pohlavnímu styku?

  JN
  June 6, 2018 v 11.28
  Když se ukázalo, co je ten Spacey zač, vymazal ho Ridley Scott z již natočeného filmu (to vymazání stálo "Všechny prachy světa").
  Když se teď ukázalo, co je ten Ježíš zač, měl by být z té Bible také vymazán! Mohlo by to dokonce přispět i k lepším vztahům s muslimy.

  JN
  June 7, 2018 v 10.28
  Soudružka učitelka nám dětem v první třídě říkávala, že nás čeká překrásná budoucnost.
  V postmoderním divadle si herečky i herci budou běžně vytahovat rekvizity z různých tělních otvorů a tím bude konečně demaskováno zlo kapitalismu, které do světa rozšířil Ježíš Kristus. V soutěži o nejkrásnější dívku Ameriky už nebude rozhodovat krása, ale výřečnost. Zruší se promenáda v plavkách, účastnice už nebudou hodnoceny podle vzhledu a na jejich umístění nebude mít vliv oděv, v němž se během finálového večera představí. Ve vedení soutěže budou jen samé ženy.

  ---------------------------

  Celkem by mi ani nevadilo, kdyby se takzvané soutěže krásy úplně zrušily.

  Jen jsem trochu rozpačitý z toho, že "nejkrásnější dívkou Ameriky" se stane šeredka v pytli od brambor s těmi nejpitomějšími ideologickými žvásty, které ale budou konvenovat pokrokové porotě.

  Možná bych se to měl pokusit zachránit. Možná, že Miss America budu jednou třeba i já sám. "Výbavu" bych na to měl...

  https://magazin.aktualne.cz/revoluce-v-soutezi-krasy-miss-america-rusi-promenadu-v-plavk/r~b806d99868c211e8a911ac1f6b220ee8/?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed