Akademický senát FAMU odvolal kontroverzního děkana Holého

Radek Kubala

Akademický senát FAMU na mimořádném zasedání rozhodl o odvolání děkana Zdeňka Holého. Podle senátorů překračuje své pravomoci a omezuje akademické svobody. Za Holého se postavili významní filmaři. O odvolání definitivně rozhodne rektor.

Spor mezi vedením Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU) a některými studenty a učiteli vyvrcholil pondělním rozhodnutím Akademického senátu FAMU odvolat z funkce děkana Zdeňka Holého. Na mimořádné schůzi hlasovalo pro všech osm přítomných senátorů, na zasedání nedorazil vedoucí Katedry zvukové tvorby Pavel Rejholec.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Odvolání Zdeňka Holého musí definitivně posvětit rektor Akademie múzických umění Jan Hančil. Senátoři zahájili mimořádné zasedání přečtením prohlášení, ve kterém poukázali na manažerská selhání současného děkana, nerespektování demokratických struktur, obcházení Akademického senátu a nenaplňování volebního programu.

„Strávili jsme dlouhou dobu snahou o nalezení možností dialogu se současným děkanem naší školy Zdeňkem Holým. Po měsících neúspěšných pokusů jak během zasedání akademického senátu, tak během soukromých debat s děkanem jsme se vší odpovědností dospěli k návrhu na jeho odvolání,“ uvedli senátoři v prohlášení.

Děkan podle senátorů nedokázal spojit rozhádanou fakultu, naopak jí ještě více rozdělil. Návrh na odvolání děkana podalo sedm členů akademického senátu, mezi nimi David Jařab, Vít Klusák či Petr Marek. Podporu senátoři našli také u sto padesáti z přibližně šesti stovek členů akademické obce FAMU.

Holý se podle svých vyjádření nesnažil omezit akademické svobody, jak je mu vytýkáno, nicméně podrobit fungování fakulty platným zákonům. Velké části akademické obce podle něj vadí odklon ve výuce od teorie k praktickým dovednostem, které dle Holého studentům většinou v praxi chybí.

Problémy s Holým

Zdeněk Holý byl zvolen děkanem FAMU na jaře 2016 a ve středu konfliktu se ocitl již loni v létě, když se rozhodl propustit respektovaného českého dokumentaristu Víta Janečka. Za Janečka se však postavili kolegové, studenti i odboráři.

V letošním roce začaly eskalovat spory mezi děkanem a Akademickým senátem, který si stěžoval na překračování pravomocí ze strany Holého a nekoncepční vedení. Například podle senátorů Holý nedodržel slib zvýšit platy pedagogům. „Ne vždy respektoval názory garantů a vedoucích kateder, což vedlo v důsledku i k několika případům ohrožení akreditované výuky,“ uvedli senátoři v prohlášení.

Za Holého se postavila Umělecká rada FAMU a známí filmaři jako Jiří Strach, Jaroslav Brabec nebo Helena Třeštíková. Vedoucí katedry scenáristiky a dramaturgie Petr Jarchovský varoval, že v případě odvolání Holého z fakulty odejde. Podle nich jsou obvinění vágní a nedoložená.

Před nástupem na pozici děkana FAMU Holý působil jako šéfredaktor odborného časopisu filmové obce Cinepur. V děkanské volbě dostal od akademického senátu přednost před profesní veřejností favorizovaným Markem Hovorkou, zakladatelem a ředitelem Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Pokud jeho odvolání schválí rektor Akademie múzických umění Jan Hančil, skončí Holý ve své funkci přibližně v polovině svého mandátu.

    Diskuse