Ztracená demokracie v Maďarsku

Stephen Pogány

Orbánovo vítězství v Maďarsku nebylo zdaleka tak přesvědčivé, jak to na první pohled vypadá podle počtu získaných křesel, tvrdí Stephen Pogány ze Středoevropské univerzity a upozorňuje na účelové manipulace v řadě oblastí.

Mezi liberály, umírněnými konzervativci a lidmi na levici v Maďarsku je po neočekávaně přesvědčivém vítězství Fideszu v parlamentních volbách 8. dubna cítit skleslou náladu a zlé předtuchy. Předseda vlády Viktor Orbán a jeho koalice strany Fidesz s křesťanskými demokraty to dotáhli k třetímu volebnímu triumfu a získali dvě třetiny míst v jednokomorovém maďarském parlamentu. To Fideszu umožní měnit maďarskou ústavu dle libosti, aniž by musel žádat podporu od kterékoli z opozičních stran.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

„Jak si vysvětlujete tento výsledek?" zeptal jsem se staršího, vysokoškolsky vzdělaného známého ráno po volbách, když jsme společně venčili psy blízko parku svatého Štěpána ve 13. obvodu Budapešti, tedy v oblasti, která je dosud baštou opozice. Můj debatní partner unaveně pokýval hlavou. „Tahle země je fašistická! Bylo to tak vždy a vždy to tak bude!"

Navzdory upřímnému přesvědčení mého společníka existují dostatečné důkazy, že pravda je výrazně složitější. Ačkoli Fidesz získal v maďarském parlamentu impozantní počet křesel, výsledky voleb ukazují, že strana nemá mezi voliči naprostou podporu. I když nebudeme přihlížet k nyní široce diskutovaným volebním nesrovnalostem, Fidesz s křesťanskými demokraty obdržel o sto tisíc hlasů méně než opoziční strany dohromady. Do očí bijící úspěch Fideszu, pokud jde o získání parlamentních mandátů, je daleko od toho, aby byl přesným barometrem politických preferencí. Dvoutřetinová většina strany v parlamentu je spíše výsledkem pokroucených volebních zákonů, které Fidesz sám navrhl, a které prošly Fideszem ovládaným parlamentem. Jak zdůraznila historčika a bloggerka Eva Baloghová, „mnoho lidí podceňovalo [...] ďábelský charakter volebního systému, který Viktor Orbán vytvořil."

Proč Maďaři hlasovali pro Fidesz?

Pokud lze míru úspěšnosti Fideszu v nedávných volbách připsat vadným maďarským volebním zákonům, nemůže obstát argument kolegy pejskaře; totiž že Maďaři ve významném počtu hlasovali pro Fidesz kvůli vrozené kulturní slabosti pro šovinistickou a autoritářskou vládu. Maďaři hlasovali pro Fidesz z celé řady důvodů, z nichž některé podle všeho ani neměly nic společného s ideologií či politikou.

„Dva lidé z Fideszu klepali na každé dveře v našem činžáku," řekla mi jednoho rána několik dní před volbami v budapešťské kavárně žena středního věku z dělnické čtvrti Csepel. „Zeptali se každého obyvatele, pro koho chce hlasovat. Pokud jim řekl, že pro Fidesz, dostal krabici s potravinami.“

Vedle údajných materiálních podnětů, příležitostných zpráv o nátlaku zaměstnavatelů na své zaměstnance a krajně znepokojivých náznaků vážných volebních nesrovnalostí včetně toho, že na 125 tisíc hlasů mohlo jednoduše „zmizet“, si vládní strana v kampani pomohla řadou pochybných postupů. V předběžné zprávě o maďarských volbách volební pozorovatelská mise OBSE uvedla: „schopnost politických stran soutěžit na rovném základě byla významně zpochybněna nepřiměřenými vládními výdaji na veřejné reklamy, které posilovaly kampaň vládnoucí koalice."

Pozorovatelská mise také zdůraznila, že i když veřejnoprávní vysílání „splnilo svou povinnost poskytovat účastníkům vysílací čas“, jeho „zpravodajství a redakční výstupy jasně upřednostňovaly vládní koalici". Také většina komerčních vysílačů podporuje Fidesz a ve svém vysílání byla stranická. Tyto faktory mohou napovědět, proč byl Fidesz ve volbách schopen přilákat výrazně více hlasů než kterákoli jiná strana. Nepolevující masivně zaujaté mediální působení v kombinaci s všudypřítomnými „veřejnými reklamami" financovanými státem, posilujícími rétoriku Fideszu proti migraci, proti EU a proti Georgi Sorosovi, pomohlo vytvořit a udržovat atmosféru strachu, v níž lidé s ubohým vzděláním, s nízkými příjmy, obzvláště v zanedbaných venkovských oblastech přijali fiktivní politický příběh Fideszu. Jak nedávno poznamenala Baloghová v Maďarském spektru, ačkoli opoziční strany získaly většinu křesel v Budapešti, „obyvatelé vesnic, ve skutečnosti těch nejchudších vesnice, hlasovali pro Fidesz. Jsou nedostatečně vzdělaní, špatně informovaní a vymývají jim mozky".

Štvavá kampaň Fideszu založená na strachu silně závisela na přesvědčení maďarských voličů, že pouze Orbán a Fidesz mají odvahu, houževnatost a morální vizi, jež zabrání tomu, aby Maďarsko bylo zaplaveno „hordami“ migrantů, kteří prý mají v úmyslu zničit maďarskou kulturu a křesťanské dědictví. Jak řekl Orbán v rozhovoru pro Kossuth Rádió na Velký pátek, tedy pouhých osm dní před parlamentními volbami, je zapotřebí rychlých a rozhodných opatření, která zajistí, aby Maďarsko netrpělo „strašlivým" osudem, který čeká národy západní Evropy.

„Domnívám se, že se mladí lidé v západní Evropě musí připravit na život, ve kterém budou svědky zmizení křesťanské Evropy a ve kterém se stanou menšinou v rámci svých vlastních společenství. [...] Toto nebezpečí ohrožuje nás všechny. Otázkou je, jak různé národy v Evropě budou na toto nebezpečí reagovat.“

Podle tohoto obrazu světa je Maďarsko zapojeno do existenčního zápasu s Evropskou unií, finančníkem a filantropem Georgem Sorosem a Organizací spojených národů. Orbán tvrdí, že ti všichni mají za cíl přesídlit obrovské množství migrantů z Asie, Blízkého východu a Afriky do Maďarska a jinam do Evropy. Ve skutečnosti, jak poznamenal Matthew Engel začátkem měsíce ve vtipné a bystré eseji v New Statesmanu, „Maďarsko nikdy nebude zaplaveno migranty, protože a) mzdy jsou strašné, b) jazyk je děsivý, a c) nevalná zdejší pohostinnost je notoricky známá“.

Vyřizování účtů s „nepřáteli Maďarska“

V ohnivém projevu, který Orbán přednesl v polovině března k výročí impozantní, leč neúspěšné maďarské vzpoury proti habsburské vládě v letech 1848-49, varoval své politické oponenty, jež zavrhl jako Sorrosovy agenty. Po volbách Orbán prohlásil, že dojde na „morální, politické a právní zúčtování“.

Jen málo lidí v Maďarsku považuje hrozby předsedy vlády hen za prázdná slova. Není důvod se domnívat, že bude Orbán povzbuzený třetím po sobě jdoucím volebním vítězstvím a dvoutřetinovou většinou v parlamentu jednat v rukavičkách; ať už se to týká budapešťské Středoevropské univerzity, která je baštou liberálních, kosmopolitních hodnot a špičkové vzdělanosti, organizací občanské společnosti nebo řady stále více marginalizovaných a pranýřovaných disidentských živlů.

Překvapivě mnoho vzdělaných mladších Maďarů, se kterými se setkávám — a většina z nich je jen málo nebo není vůbec zapojena do politiky — už pro sebe nevidí smysluplnou budoucnost v Maďarsku ovládnutém Fideszem. V Maďarsku, kde se korupce a nepotismus stejně jako pokračující útok na civilní svobody se stávají normou. Od 8. dubna je mezi hosty v kavárně, kde často snídám, řeč téměř výhradně o emigraci. Fidesz možná zvítězil v nedávných parlamentních volbách, ale Maďarsko jako země beznadějně rozdělená, s neúčinnými opozičními stranami prohrálo.

Z anglického originálu přeložil Ivan Štampach

    Diskuse
    Ano, Fidesz získal méně než polovinu voličských hlasů; ale pokud je řeč o fašistoidním nastavení maďarské společnosti, pak je nutno k tomu připočítat ještě hlasy který obdržel Jobbik, strana především v minulých letech víceméně otevřeně fašistická.