Magický nový rok

Matěj Senft

Magie se v průběhu staletí stala mnohdy poslední nadějí bezmocných, uchylovali se k ní ti, kteří neměli zastání u světské moci. Magie byla mnohdy nástrojem emancipace.

V pražských — pejorativně nazývaných — „ezo-obchdůdcích“ se před Vánoci staly nedostatkovým zbožím kouzelnické hůlky. Inu, také v naší „zemi ateistů“ nastaly svátky narození Ježíše Krista a lidi ovládlo kouzlo Vánoc. Není se ale čemu divit. Vždyť vánoční čas uzavírá svátek tří králů, lépe řečeno mudrců nebo mágů.

Mluví o nich ve druhé kapitole svého evangelia svatý Matouš: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě.“ Ve světových překladech se užívá univerzálního označení „mudrci“. V původním řeckém textu však nalezneme slovo μάγοι, magos, tedy mágové.

Marsilio Ficino, významný filosof a teolog patnáctého století, proto podotýká, že jestliže nepohrdl slovem „mág“ samotný evangelista, neměli bychom jím pohrdat ani my. Vyhýbat se takovému označení se zdá Ficinovi o to směšnější, že v oněch moudrých mužích spatřuje hvězdné mágy hroužící svou mysl do zářících světel hvězd, které vedou k proroku lásky. Magie se v průběhu staletí stala mnohdy poslední nadějí bezmocných, uchylovali se k ní ti, kteří neměli zastání u světské moci — obraceli se tedy na moc z jiného světa. Magie byla mnohdy nástrojem emancipace.

Hermetická tradice v sobě nese také niterné „ekologické“ vazby člověka k přírodě bez instrumentálního vztahu, který z okolního světa dělá pouhý zdroj zisku. Repro DR

Takové kroky ovšem nepatří jen dávné minulosti. Členové hnutí Wicca se v loňském roce rozhodli magicky působit proti Donaldu Trumpovi, utkat se s ním na poli, kde mu nepomohou ani jaderné hlavice. Příslušníci hnutí Wicca nebyli zdaleka prvními, kdo vytáhl do bitvy proti osobě s mocí zničit svět pouhým rozkazem. Už za druhé světové války údajně vykonal český mág a zakladatel hermetické společnosti Universalia Jan Kefer s dalšími přáteli hermetiky čtyři magické rituály, které měly napomoci porážce Hitlera.

Propojený svět

Českou společnost čeká náročný rok. Na své posty se třese konzervativní vláda bez skutečně sociální perspektivy, stojící naopak na nacionálním resentimentu. Klimatická krize pokračuje a liberální demokracie mají co dělat, aby obhájily svou existenci. Hermetické dědictví by mohlo být — ať už si o jeho „empirické funkčnosti“ myslíme cokoli — zajímavým zdrojem inspirace, jak s těmito situacemi pracovat, aniž bychom samozřejmě museli přímo operovat s magickými předměty a nosit po kapsách kouzelné hůlky. Hermetická tradice v sobě totiž nese nejen důsledný humanismus, ale také niterné „ekologické“ vazby člověka k přírodě bez instrumentálního vztahu, který z okolního světa dělá pouhý zdroj zisku.

Filosof a básník Hakim Bey „rozumí esoterické tradici jako kontinuální lidské duchovnosti, která se vyznačuje důrazem na niternou zkušenost, iniciační předávání, myšlenku živého a jednotného kosmu a meditativní prací s lidským vědomím, jejíž ‚šamanské‘ kořeny sahají až k úsvitu lidstva,“ shrnují podnětnou interpretaci hermetické tradice Adam Borzič s Martinem Vrbou v eseji pro Revue Prostor.

Bey navíc zastává názor, že esoterismus oslabil v přímé úměře s nástupem kapitalismu. „Alchymisté byli na úsvitu kapitalismu propuštění, neboť nedodali zlato,“ píše. Ovšem stejně jako vyvstala magie jako výraz odporu proti nacismu, můžeme onen propojující a soucitný vztah ke světu vnímat v nepatrných odstínech i v dnešních nelehkých časech. Od zmíněných čarodějnic Wicca magicky bojujících proti Donaldu Trumpovi přes „vánoční kouzlení“ až po proměňující se interpretace přírody.

Nedávno například bioložka Nan Hauserová prohlásila, že kerporkaci, druh velryb, zachraňují jiné živočišné druhy, ať už se jedná o tuleně, nebo dokonce lidi. „Skutečně projevují altruismus, někdy i za cenu ohrožení vlastních životů,“ prohlásila. Jako by i vědecký pohled opouštěl výklad světa skrze paradigma neustálého boje o přežití a práva silnějšího. Více se projevuje soucit napříč biologickými druhy. Minulý rok tuto změnu pojmenoval spolek Paracelsova růže během svého vystoupení: „Hvězdy, kameny, rostliny, zvířata, lidé — veškerý život je propojený. Hvězdy, kameny, rostliny, zvířata, lidé — veškerý život je posvátný.“

Jsem rád, že nový rok začínáme svátkem tří mágů. Může podnítit výklady světa, které celý kosmos vnímají jako skutečně živý celek, a tedy podpořit emancipační snahy, sociální a ekologické proměny. Za takový svět stojí bojovat. Pohleďme tedy k nebi. Možná, že hvězdné světlo mágů z Východu pak prostoupí i temnotu našich myslí.

  Diskuse
  JP
  January 14, 2018 v 11.22
  Ano, hezká a dobře promyšlená úvaha, jako vždy.

  Ovšem nevyhnutelně se vkrádá pochybnost, do jaké míry je ještě dnes možné či odůvodněné spoléhat se na kosmos jako na "živý celek". Který si tedy žije svým vlastním životem, a úloha člověka pak nesestává v ničem více, nežli se tomuto - ovšemže nadřazenému - kosmickému celku víceméně pasivně přizpůsobit.

  A spolu s tím se klade otázka, jestli člověk tímto způsobem ze sebe samého nesnímá naprosto primární vlastní odpovědnost za stav tohoto světa. Byť by tak i činil v dobrém - ekologickém - úmyslu.
  Tak tak.
  Možná by bylo na čase si spíš uvědomit, že stovky bilionů kilometrů kterýmkoliv směrem není NIC, žádné místo pro život, jen nevlídný, brestiálně studený vesmír. Jo, radiace a další milá záření.............. ale žádný vzduch a rozkvetlé louky.

  A v pokoře příjmout křesťanský pohled na pastýřskou a správcovskou roli člověka na Zemi.

  (No a pro jistotu vyslat na Mars inteligentní stroje, aby začaly připravovat planetu na příchod zbytků lidstva, protože tady se fakt neví, jak velký malér globální změna klimatu nakonec bude. Malý těžko.)