Čeští i zahraniční akademici píší rektorovi UK kvůli nové děkance FSV

Kateřina Keprtová

Volba Alice Němcové Tejkalové novou děkankou Fakulty sociálních věd UK čelí kritice. Sto akademických pracovníků upozornilo na to, že její publikování v predátorských a podvodných vědeckých časopisech je s výkonem postu neslučitelné.

Stovka českých i zahraničních akademiků dnes v otevřeném dopise vyzvala rektora pražské Univerzity Karlovy Tomáše Zimu, aby novou děkankou Fakulty sociálních věd nejmenoval Alici Němcovou Tejkalovou. Profesoři a vědečtí pracovníci upozornili na případy článků v predátorských časopisech, jichž je Tejkalová autorkou, anebo se na jejich vydávání podílela. Případu jsme se věnovali i v DR

Podle autorů dopisu by rektor jmenováním Němcové Tejkalové poškodil pověst celé univerzity a narušil by základní standardy akademické práce. Děkankou Fakulty sociálních věd (FSV) ji na konci října letošního roku zvolil Akademický senát. Druhým kandidátem byl Petr Soukup z Institutu sociologických studií.

Alice Němcová Tejkalová je vedoucí Institutu komunikačních studií a žurnalistiky při Fakultě sociálních věd a členkou kolegia rektora. Články v podvodných odborných publikacích zveřejnila společně se svým podřízeným Wadimem Strielkowským, členem katedry marketingové komunikace FSV. Dva z nich jsou veřejnosti známé od roku 2015. Tejkalová tehdy obvinění odmítla a argumentovala tím, že pouze uvěřila podvodníkům. Popřela také, že by byly odměny za autorství placeny z rozpočtu fakulty.

Účast Alice Němcové Tejkalové v podvodném jednání podle signatářů dopisu znevažuje vědu na FSV jako takovou a ohrožuje mezinárodní renomé univerzity coby instituce, která dbá o kvalitu a etickou integritu. „Uvědomujeme si, že nejmenovat děkana navrženého senátem by mělo být výjimečným krokem, situace na Fakultě sociálních věd UK je ale opravdu výjimečná a v možných důsledcích velmi poškozující nejen pro fakultu, ale také pro dobré jméno univerzity,“ okomentovali svůj krok autoři dopisu.

Rektor Tomáš Zima v minulosti činnost Tejkalové omlouval. „S predátorskými časopisy jsme se setkávali a setkávat se s nimi budeme. Kolegyně v kauze nehrála dominantní roli,“ řekl během nedávného veřejného představení kandidátů na funkci rektora Univerzity Karlovy. Vyjádření k dopisu akademiků slíbil zaslat Deníku Referendum během tohoto úterý.

Snaha Alice Němcové Tejkalové stát se děkankou FSV čelila kritice z části akademické obce dlouhodobě. Již v roce 2015, v době konfliktu na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, vydali akademičtí pracovníci prohlášení „Za publikační etiku a svobodu kritiky v sociálních vědách“. Na protest proti kandidatuře Němcové Tejkalové vystoupil z vědecké rady FSV bývalý děkan fakulty Lubomír Mlčoch a ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Kratochvíl. Během konfliktu na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky odešlo — i pod tlakem Němcové Tejkalové — několik vědeckých pracovníků.

Otevřený dopis rektorovi podepsali například profesoři Peter Wagner z University of Barcelona, Tara Zahra z University of Chicago, Elizabeth Frazer z Oxford University, Jan Trlifaj z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, emeritní rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška nebo docentka Tereza Stöckelová z FHS UK, která se zabývá problémy financování vědy a publikační etiky. Na webu otevřeného dopisu přibývají další signatáři.