Fakulta sociálních věd uvažuje o sestěhování do Jinonic

Petra Dvořáková

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy chce za téměř miliardu korun rekonstruovat a rozšířit areál v pražských Jinonicích. Za pět let by se sem mohly přestěhovat i části fakulty dnes sídlící v centru hlavního města. Studenti považují projekt za polovičatý.

Fakulta sociálních věd hodlá rozšířit a rekonstruovat jinonický areál, kde nyní sídlí tři z pěti fakultních institutů. Pokud k rozšíření areálu skutečně dojde, zváží fakulta možnost přestěhování dvou zbývajících institutů z centra do Jinonic. Argumentem je koncentrace fakulty do jedné budovy za účelem setkávání všech institutů. V rekonstruované budově by však pravděpodobně chyběla menza, nevyřešená je i otázka, jak by probíhala během rekonstrukce výuka. Studenti Institutu komunikačních studií a žurnalistiky považují projekt za polovičatý, problematická je i pozemková situace v Jinonicích.

Architektonický plán stal fakultu už tři a půl milionu korun, které si fakulta půjčila od univerzity, doplatit by měla ještě další dva miliony. Rekonstrukci a dostavbu za 872 milionů korun by měly pokrýt peníze z dotačního programu ministerstva školství. Z toho však nesmí být financované stravovací prostory, děkanát ani fasáda, fakulta by se tak pravděpodobně na projektu podílela finančně pěti procenty.

Profesoři působící v Jinonicích mají v porovnání s instituty z centra problémy s nedostatečnou kapacitou kanceláří. Právě to by měla stávající rekonstrukce napravit, v případě umístění všech pěti institutů do jedné budovy by mělo na jeden plný úvazek připadat přibližně osm metrů čtverečních plochy. Obrovský prostor se však v Jinonicích uvolní už v průběhu tří let, protože z budovy se odstěhují instituty Fakulty humanitních studií a Filosofické fakulty, které nyní zabírají asi 1100 metrů čtverečních, tedy více než polovinu budovy.

Případné stěhování Institutu komunikačních studií a žurnalistiky a Institutu ekonomických studií by mělo být realizovatelné nejdříve okolo roku 2022. Oba instituty nyní sídlí na prestižních lokalitách v centru, Institut komunikačních studií se nachází na Smetanově nábřeží nedaleko Národního divadla, Institut ekonomických studií pak v Opletalově ulici vedle Václavského náměstí. Magisterský obor Institutu ekonomických studií by se však pravděpodobně nestěhoval, protože na něm působí mnoho externistů z České národní banky sídlící na nedalekém náměstí Republiky. Útulné prostředí dvou komorních budov v centru kontrastuje s anonymním areálem Jinonic, který původně vznikl za jiným účelem a v němž prostory pro studenty schází.

Místo menzy bageta z kavárny

Projekt na stěhování vázaný není. V případě dostavby se však uvolní obrovský prostor a s odstěhováním ostatních fakult značně vzrostou Fakultě sociálních věd náklady na provoz Jinonic. "Bude záležet na ekonomické situaci. Pokud na tom bude fakulta dobře, může si nechat i zbylé dvě budovy v centru. Vzhledem k poloze Hollaru (budovy, kde sídlí Institut komunikačních studií a žurnalistiky) se však nabízí používání budovy k účelům, jimiž se fakulta prezentuje navenek, třeba k letním školám," vysvětlil proděkan Tomáš Karásek Deníku Referendum, jak by škola naložila s domy v centru. Celkové náklady na provoz zrekonstruované budovy by měly činit necelých 15 milionů, provoz všech tří budov momentálně stojí přibližně 10 milionů.

Kromě knihovny a studoven by mohly v Jinonicích vzniknout i rádiové a televizní laboratoře pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky, které nyní fungují v prostorách Filozofické fakulty v Celetné. Podle plánu by na každý institut připadlo jedno patro. Cílem projektu je „rozšíření ploch kanceláří, výukových místností, vytvoření pobytových prostor pro studenty, polyfunkční objekt pro studium, knižní fond, komplexní úprava přízemí, nový vstup do areálu a nové interiérové vybavení včetně techniky". Z programu však nelze financovat administrativní prostory, tedy děkanát. Nelze z něho pokrýt ani vnější plášť budovy a stravovací prostory, provozovat zde menzu by navíc představovalo problém i kvůli soukromým bytům v budově.

Konečné rozhodnutí bude záležet až na popříštím děkanovi zvoleném v roce 2021. "Jinonice nám spadnou tak jako tak do klína a fakulta už několik let deklaruje, že má o areál zájem," doplňuje Karásek. Na otázku, zda univerzita uvažovala o využití jiné budovy nebo o nové stavbě na "zelené louce", odpovídá: "Fakulta nevnímá nemovitosti jako nemovitosti. Jediná cesta byla pracovat s tím, co máme." Uznává , že stavba na zelené louce by mohla vyjít levněji.

Výuka za hluku sbíječek

„Pokud budou nastaveny optimální podmínky, tak sestěhování a spolupráci všech institutů podporuji,“ odpověděla Deníku Referendum ředitelka Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Alice Němcová Tejkalová. Ředitel Institutu ekonomických studií Martin Gregor sice s rekonstrukcí souhlasí, obě budovy v centru by ale rád udržel. „Projekt je velkou příležitostí pro prostorové rozšíření celé fakulty, která je nyní velmi stísněná, a proto určitě dává smysl. Můj názor je, že nejekonomičtější nakonec bude rozšířit kampus v Jinonicích a zároveň zachovat současné prostory. Proto si myslím, že když projekt dopadne, nebude se nakonec řešit přesun celých institutů, spíše reorganizace některých částí výuky,“ komentoval projekt pro Deník Referendum. Tuto možnost Karásek připouští. Fakulta by si mohla díky udržení všech budov a množství výukových oken podle něj dovolit luxus učit například pouze čtyři dny v týdnu.

„Co se mi na tom nejvíce nelíbí a co mi nikdo nedokázala pořádně zodpovědět, je otázka, jak by probíhala během rekonstrukce výuka. Nesouhlasím ani s domněnkou, že by sestěhování institutu do Jinonic podpořilo seznamování. Jenom tím, že studenty sestěhujete do jednoho minikampusu, je ještě k seznamování nepřimějete. Naopak mám známé na ČVUT, kteří si studují v jedné budově s tisíci dalšími studenty a stěžují si na anonymitu. Kdežto když jdu tady na Hollaru do kavárny, znám polovinu lidí uvnitř. Možná je to jenom moje domněnka, ale stejně tak je jenom domněnka jejich předpoklad o seznamování,“ vyjádřil se pro Deník Referendum Marek Cieslar, předseda spolku Studenti IKSŽ.

Fakulta na toto téma 4. května na toto téma uspořádá v Jinonicích takzvaný Hyde park, kde budou moct studenti vedení ohledně projektu klást dotazy. Podle Cieslara totiž doposud o plánované dostavbě a záměru stěhování většina studentů neví, nebo přinejmenším nezná problematické aspekty projektu.

Fakulta o peníze na rekonstrukci zažádala v rámci dotačního programu Operační výzkum Vývoj, výzkum, vzdělávání, který umožňuje čerpat finanční prostředky z evropských finančních a strukturálních fondů. Cílem programu je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle a na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití. Projekt byl původně zamítnut kvůli nedoložení souhlasu hlavního města Prahy s prodejem pozemků přiléhajících k areálu, s nimiž se v dostavbě počítá. Fakulta se však proti zamítnutí odvolala a odvolání bylo uznáno. Podané žádosti mají hodnotu asi třinácti miliard, v rámci programu lze přitom vyčerpat asi deset miliard. Díky nízkému převisu by  tak fakulta mohla peníze skutečně získat.