Školy v Praze nabídnou výuku českého jazyka, usnadní tak integraci

Johanna Nejedlová

Žáci s jiným mateřským jazykem budou moci na pražských školách zdarma navštěvovat hodiny češtiny. V tomto týdnu to schválili pražští radní.

Hlavní město v tomto roce připravuje ve spolupráci s městskými částmi pilotní fázi projektu systémové výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. V celkem dvaadvaceti městských částech bude jednou týdně probíhat dvouhodinová výuka na jedné ze základních škol.

„Výuka bude přístupná všem žákům s odlišným mateřským jazykem, kteří doposavad nejsou v tomto směru vzděláváni na své běžné škole. Přístup do výuky budou mít nejen žáci z cizích zemí, ale rovněž ti žáci, kteří mají sice české občanství, ale doposud neovládají dostatečně český jazyk,“ vysvětlila pražská radní pro školství Irena Ropková.

Do této chvíle se v rámci školství žádné systémové řešení, které by nabízelo služby všem žákům bez ohledu na jejich občanství, nenabízí. „Je to jeden z výborných kroků hlavního města. Zásadní je, že se jazyk budou moci učit i děti s českým občanstvím, pokud je jejich mateřský jazyk jiný, ” přivítala krok magistrátu Kristýna Titěrová ze společnosti pro příležitosti mladých migrantů Meta. S češtinou nemají totiž problém jen děti cizinců, ale i české děti jejichž mateřským jazykem je třeba romština.

Projekt by se měl podle potřeby v příštích letech rozšiřovat i na další městské části, v pilotní fázi na něj město v tomto roce vydá přibližně 620 tisíc korun. Náklady na výuku v jedné základní škole tak vycházejí na přibližně třicet tisíc korun.

„Myslím si, že město vytvoření sítě škol, jež by se zabývaly problematikou výuky českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem, nutně potřebuje. Srovnáme-li očekáváné náklady s přínosem, který bude mít pro jednotlivé žáky i jejich okolí, jde o jednoznačně výhodnou investici, která se nám mnohonásobně vrátí,“ řekla radní Ropková.

Dvě hodiny jazyka týdně jsou však pro někoho, kdo jazyk vůbec neovládá, velmi málo. „Z obecného hlediska potřeb žáků, dvě hodiny češtiny týdně vzdělání v jazyce nemohou pokrýt. Prosazujeme intenzivní výuku v rámci celého pololetí, kterou začátečníci potřebují v rozsahu okolo 350 hodin,” doplňuje Titěrová pro Deník Referendum.

Odborný dohled nad projektem zajistí Jazyková škola hlavního města Prahy ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka. „Součástí této odborné podpory budou dva půldenní semináře pro pedagogy o problematice výuky žáků s odlišným mateřským jazykem a rovněž návštěva odborníků přímo v průběhu výuky. Pedagogové budou mít navíc možnost telefonických konzultací s odborníky,“ dodala radní.

Na českých základních školách studovalo v loňském roce 16 477 cizinců, což jsou necelá dvě procenta z celkového počtu žáků. Ze zemí Evropské unie pocházelo něco přes půl procenta dětí. Mezi žáky bylo 200 žadatelů o azyl. Trvalý pobyt v Česku mělo dvaaosmdesát procent žáků, kteří neměli české občanství.