Pokud se rodiče neshodnou na výběru školy, musí rozhodnout soud

Vratislav Dostál

V případě, že se rodiče neshodnou na tom, na kterou školu dítě přihlásí k plnění povinné školní docházky, může o jejím výběru rozhodnout jedině soud. Tvrdí to úřad Veřejného ochránce práv s tím, tyto spory vždy negativně dopadají hlavně na dítě.

V případě neshody rodičů na výběru základní školy má definitivní slovo soud. V úterý to v tiskovém prohlášení uvedl úřad Veřejného ochránce práv. „Ředitelé škol vycházejí v řízení o přijetí dítěte do první třídy z předpokladu, že oba rodiče s výběrem školy souhlasí. Pokud zjistí nebo mají pochybnosti, že tomu tak není, musí řízení o přijetí zastavit a odkázat rodiče na soud. Jen ten pak může pravomocně rozhodnout, do které školy bude dítě chodit.“

Pokud pak mají rodiče pochybnosti o správnosti postupu ředitele, mohou se odvolat ke krajskému úřadu. Avšak řízení u soudu mohou trvat relativně dlouho, aby nebyla v takové situaci ohrožena školní docházka, může soud určit předběžným opatřením školu, do které bude dítě chodit do doby, než bude vydáno pravomocné rozhodnutí. Jak se přesvědčila Anna Šabatová, v některých případech ani tento postup soudu nezajistí dítěti klidné a stabilní školní vzdělávání.

Veřejná ochránkyně práv se totiž zabývala případem, kdy kvůli vleklým sporům dítě dva roky nepravidelně docházelo do dvou škol podle toho, jak soud rozhodoval a jak se rodiče proti rozhodnutí odvolávali. „Případ v průběhu času nabyl značných rozměrů a komplikací, a i když rodiče připouštěli, že situace není v zájmu jejich syna, nedokázali se oprostit od osobních sporů a dospět ke kompromisu,“ informuje úřad.

Rodiče měli syna ve střídavé péči a každý z nich ho přihlásil do školy v místě svého bydliště. Matka tyto problémy s výběrem školy předpokládala, proto se už tři čtvrtě roku před začátkem školního roku sama obrátila na soud. Ten však ani do zahájení školního roku ve věci pravomocně nerozhodl, i kvůli odvolání rodičů a následným zásahům odvolacího soudu mimo jiné i do předběžných opatření soudu prvního stupně.

„I ředitelé škol se nesprávně domnívali,“ zjistila ombudsmanka, „že mohou vydávat předběžná opatření ve správním řízení, a snažili se tímto způsobem zajistit chlapcovu školní docházku v režimu střídání dvou škol. Tento způsob je v případě střídavé péče možný dohodnou-li se na něm rodiče, avšak nemůže být založen předběžným opatřením ředitele školy."

Zápisy k povinné školní docházce začínají letos poprvé až počínaje dubnem. Úřad ombudsmanky v této souvislosti rodičům doporučuje, aby se na výběru školy dohodli včas. V případě, že shodu nenaleznou, mají se obrátit na soud. Totéž ombudsmanka doporučuje ředitelům a ředitelkám základních škol.

„V případě, že rodiče nemají na vzdělávání dětí stejný názor a situace v rodině je celkově komplikovaná, informujte orgán sociálně-právní ochrany dětí,“ uzavírá úřad Veřejného ochránce práv své úterní prohlášení.