Sjezd ČSSD se uskuteční již v únoru. Potrvá však jen jeden den

Jan Gruber

Ústřední výkonný výbor ČSSD vyslyšel hlasy členské základny, které volaly po rychlém svolání sjezdu, a rozhodl, že se uskuteční v polovině února v Hradci Králové. Oproti dosavadním zvyklostem však potrvá pouze jeden den.

Ústřední výkonný výbor sociální demokracie, který se v nedělních odpoledních hodinách sešel v Hradci Králové, rozhodl o svolání mimořádného sjezdu na 18. února příštího roku, kde bude zvoleno nové vedení strany. Oproti dosavadním zvyklostem — a k nelibosti některých členů širšího vedení strany — bude sjezd tentokrát pouze jednodenní.

Během jednání ústředního výkonného výboru se rovněž diskutovalo o novém stranickém předsedovi. Jeden z často zmiňovaných kandidátů — hejtman kraje Vysočina, poslanec a nestraník Jiří Běhounek — svou kandidaturu nevyloučil, ale podmínil ji návratem nedávno odsunutých straníků jako jsou Michal Hašek, Jeroným Tejc nebo Jiří Zimola. „Aniž by se vrátili všichni, kteří byli upozaděni, se strana nemůže dát nikdy dohromady,“ řekl Běhounek.

Přestože v prvních povolebních dnech statutární místopředseda strany Milan Chovanec na krajské konferenci na Vysočině říkal, že se sociální demokracie musí více otevřít novým lidem, a že si umí jako nového předsedu představit i nestraníka, platné stanovy nic takového neumožňují. Podle jejich současného znění mohou do vedení strany kandidovat pouze lidé, kteří mají v sociální demokracii alespoň čtyři roky nepřerušené členství.

Stranické stanovy může změnit pouze sjezd. Pokud by v sociální demokracii převládlo přesvědčení, že novým předsedou má být právě Běhounek, museli by nejprve v únoru v Hradci Králové delagáti schválit změnu stanov a za několik týdnů — po jejich registraci na ministerstvu vnitra — se sejít znovu a zvolit Běhounka do svého čela.

Během jednání ústředního výkoného výboru se dále diskutovala otázka případné přímé volby nového šéfa sociální demokracie všemi členy strany, což ostatně Chovanec na zmíněné krajské konferenci na Vysočině rovněž navrhoval. Proti přímé volbě se však před několika dny postavilo předsednictvo strany a nezískala podporu ani na nedělním jednání jejího širšího vedení. Nový předseda proto bude stejně jako v minulých letech zvolen znovu sjezdem.