Čeští sociální demokraté utajili setkání s šéfem čínské propagandy

Olga Lomová

Předseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD Jan Hamáček se tajně sešel s hlavním propagandistou čínských komunistů. Podrobnosti o návštěvě a jejím účelu lze nalézt v čínských médiích. Česká strana se naopak chová, jako by se styděla.

V Praze pobývá v těchto dnech na každoročním Investičním fóru čínská delegace vedená Liou Jün-šanem (v čínské transkripci Liu Yunshan), členem stálého výboru politbyra ústředního výboru Komunistické strany Číny. V našich médiích se jeho jméno objevilo pouze v souvislosti se zábory pražských náměstí organizovaných neznámými subjekty s cílem zajistit „podporu mezinárodní konferenci China Investment Forum". Pravděpodobně se opět jedná o čínské občany, kteří budou ve střehu pro případ, že by někdo chtěl projevit názor nepříjemný čínským hostům.

Podrobnosti o návštěvě lze ale zjistit z čínských médií. Podle agentury Sin-chua je Liou Jün-šanova návštěva v Praze součástí jeho cesty do Rumunska a České republiky. V Rumunsku 14. července vystoupil na akci s názvem „Dialog politických stran Číny a střední a východní Evropy“, kde přednesl projev s názvem „Šířit ducha Hedvábné cesty — ruku v ruce společně budovat krásnou budoucnost lidu Číny a všech zemí střední a východní Evropy“.

Agentura Sin-chua dále referuje, že do České republiky Liou Jün-šan přijíždí na pozvání místopředsedy ČSSD a předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka a že také tato návštěva má mít především mezistranický ráz. Během přijetí u Hamáčka, které se konalo v Mladé Boleslavi, Liou Jün-šan „jako vysoký představitel KS Číny vyzval k tomu, aby politické strany ČLR a ČR udržovaly kontakty na nejvyšší úrovni a posílily výměnu v oblasti vládnutí (state governance) a budování strany s cílem usnadnit praktickou spolupráci mezi oběma zeměmi“.

Oblastí Liou Jün-šanova působení v politbyru je ideologie a propaganda. Mimo jiné zastává funkci předsedy ústřední komise pro řízení výstavby duchovní civilizace, to jest nejvyššího orgánu státní propagandy, je vedoucím skupiny Ústředního výboru Komunistické strany Číny pro propagandu a ideologii a je rektorem Vysoké školy stranické, čínské obdoby našeho někdejšího nechvalně proslulého VUML. Je znám konzervativními názory a tvrdým postojem ve věci svobody slova. Je zásadním odpůrcem liberalizace médií.

Vedle ideologické pevnosti je Liou Jün-šan znám také tím, že jeho manželka pochází z vysokých vojenských kruhů a jeho syn patří k nejbohatším čínským podnikatelům. O jeho rodině se také psalo v souvislosti se skandálem Panama Papers.

Liou Jün-šan je jako člen stálého výboru politbyra jedním ze sedmi mužů, kteří řídí Čínu a je s podivem, že o tak významné návštěvě se v našich médiích více nemluví. Nereferují o ní ani stránky Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce, která pořádá Investiční fórum.

Na svých stránkách se o přijetí vysoce postaveného čínského komunisty nezmiňuje v kalendáři akcí ani Jan Hamáček, ani Poslanecká sněmovna, a chybí i v aktualitách na stránkách ČSSD. O návštěvě mlčí i webové stránky českého velvyslanectví v Pekingu.

České diplomatické vztahy s Čínou se podřizují čínskému způsobu jednání, kdy každý partner předkládá svým občanům takovou verzi zpráv, která mu vyhovuje, zatímco jednání se vedou pokoutně. Je také možné, že česká strana si dávala zvláště záležet na utajení návštěvy a jejího charakteru v situaci, kdy pozornost celého demokratického světa upoutalo skandální zacházení čínského režimu s umírajícím nositelem Nobelovy ceny míru Liou Siao-poem a jeho ženou, paní Liou Sia.